Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Другий рівень складності

1. На нерухоме тіло масою 400 г діє сила 0,2 Н протягом 5 с. Яку швидкість набуде тіло за цей час?

а) 2,2 м/с; б) 3 м/с; в) 2,5м/с; г) 1,5 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

2. Автомобіль, масою 4 т, рухаючись рівноприскорено зі стану спокою, пройшов шлях 100 м за 10с. Якою була сила тяги двигуна автомобіля? Силу тертя не враховувати.

а) 6 кН; б) 4 кН; в) 16 кН; г) 8 кН; д) вірної відповіді тут немає.

3. Поїзд масою 500 τ після припинення дії сили тяги тепловоза зупиняється під дією сили тертя 100 кН через 1 хв. З якою швидкістю рухався поїзд до моменту припинення дії сили тяги тепловоза?

а) 6 м/с; б) 12 м/с; в) 10 м/с; г.) 15 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

4. Поїзд масою 3000 τ через 2 хв після початку руху набув швидкості 54 км/год. Яка сила тяги тепловоза, якщо коефіцієнт опору дорівнює 0,02? #=10 м/с2.

а)9,75кН; б) 975 кН; в) 200кН; г) 10 кН; д) вірної відповіді тут немає.

5. На горизонтальній поверхні знаходиться дерев'яний брусок масою 2 кг, який тягнуть за допомогою пружини жорсткістю 150Н/М, коефіцієнт тертя бруска об поверхню дорівнює 0,05. Яким є видовження пружини, якщо брусок рухається з прискоренням 1 м/с2? g=10 м/с2.

а) 1 см; б) 1,5 см; в) 2 см ; г) 4 см; д) вірної відповіді тут немає.

6. Автомобіль при русі по горизонтальній ділянці дороги з вимкненим двигуном зменшив швидкість з 72 км/год до 36 км/год, пройшовши шлях 75 м. Яким був коефіцієнт тертя під час руху автомобіля? g=10 м/с2.

а) О, І; 6)0,15; в) 0,2; г)0,25; д) вірної відповіді тут немає.

7. Вагон масою 20 τ рухається з швидкістю 18 км/год. Якою повинна бути сила гальмування, щоб гальмівний шлях становив 250 м?

а) 2 кН; б) 1,5 кН; в) 2,5 кН; г) 1 кН; д) вірної відповіді тут немає.

8. Яка горизонтальна сила потрібна, щоб тіло масою 5 кг, яке лежить на горизонтальній площині, почало ковзати по ній з прискоренням 1 м/с2? Коефіцієнт тертя між тілом та поверхнею дорівнює 0,1. g=l 0 м/с .

а) 5 Н; б) 10 Н; в) 15 Н; г) 20 Н; д) вірної відповіді тут немає.

9. Автомобіль рухається з швидкістю 20 м/с за вітром, швидкість якого відносно землі 15 м/с. У скільки разів збільшиться сила опору повітря під час руху автомобіля, якщо він рухатиметься з тією ж швидкістю, але проти вітру? Вважати, що сила опору повітря пропорційна квадрату відносної швидкості.

а) 7,5; б) 7; в) 49; г) 35; д) вірної відповіді тут немає.

10. Автомобіль масою 1000 кг проїхав по горизонтальній дорозі до зупинки шлях 20 м за 5 с. Якою була сила тертя між колесами автомобіля і поверхнею дороги? Рух вважати рівносповільненим. g=10 м/с .

а) 2,6 кН; б) 3,2 кН; в) 3 кН; г) 1,6 кН; д) вірної відповіді тут немає.

11.Через який час після початку гальмування зупиниться автомобіль, який рухається з швидкістю 1 2 м/с, якщо коефіцієнт тертя між колесами автомобіля і поверхнею дороги дорівнює 0,4? g=10 м/с2.

а) 3 с; б) 2,5 с; в) 1,5 с; г) 12 с; д) вірної відповіді тут

немає.

12. Брусок масою 400 г, причепили до динамометра і рухають рівномірно по горизонтальній поверхні. Динамометр показує при цьому 1 Н. Потім брусок рухали по тій самій поверхні з прискоренням і динамометр показував 2 Н.Чому дорівнювало прискорення тіла? g=10 м/с .

а) 2 м/с2; б) 2, 5 м/с2; в) 1 м/с2; г) 0, 5 м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

13. Якою є сила гальмування, яка діє на автомобіль масою 4 т, якщо рівняння координати руху має такий вигляд:

а) 2 кН; б) 8 кН; в) 4 кН; г) 16 кН; д) вірної відповіді тут немає.

14. На вагон масою 60 τ діє маневровий тепловоз із силою тяги 24 кН. Яке їх прискорення, якщо коефіцієнт тертя становить 0,02? g=10 м/с2.

а) 0,02 м/с2; б) 0,4м/с2; в) 0,2 м/с2; г) 0,06м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

15. Яке видовження буксирного троса жорсткістю 50 кН/м під час буксирування автомобіля масою 3 т, якщо коефіцієнт тертя 0,1? g=10 м/с2.

а) 0,06м; б) 0,006м; в) 0,015м; г) 0,15м; д) вірної відповіді тут немає.

16. Яка жорсткість пружини, якою тягнуть брусок масою 2 кг з прискоренням 2 м/с2? Коефіцієнт тертя становить 0,3. Розтяг пружини 50 mm. g=10 м/с2.

а)80Н/м; б) 120 Н/м; в) 200 Я/й; г)40Н/м; д) вірної відповіді тут немає.

17. Санки, з'їхавши з гори мали швидкість 18 км/год, і на горизонтальній ділянці зупинилися через 4 с. Яким був коефіцієнт тертя на горизонтальній ділянці шляху? g=10 м/с2.

а) 0,25; б) 0,125; в) 0,16; г) 0,18; д) вірної відповіді тут

немає.

18. Тролейбус зі стану спокою на шляху 50 м набув швидкості 36 км/год. Сила тяги дорівнює 14 кН, а коефіцієнт опору 0,4. Яка маса тролейбуса? g=10 м/с2.

а) 14 т; б) 8 т; в) 12 т; г) 2,8 т; д) вірної відповіді тут немає.

19. На шляху 125м швидкість автомобіля масою 5т збільшилася від 36 км/год до 54 км/год. Яка сила опору, якщо сила тяги 7,5 кН?

а) 12,5 кН; б) 7,5 кН; в) 6 кН; г) 5 кН; д) вірної відповіді тут немає.

20. Санки, що з'їхали з гори, зупинилися на горизонтальній ділянці через 10 с. Яку швидкість мали санки біля підніжжя гори, якщо коефіцієнт тертя 0,1? g=10 м/с2.

 

а) б м/с; б) 7,5 м/с; в) 10 м/с; г) 5 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

21. Брусок масою 4 кг тягнуть з прискоренням 2 м/с2 за допомогою пружини жорсткістю 200 Н/м. Який розтяг пружини, якщо коефіцієнт тертя 0,3? g=10 м/с2.

а) 0,1 м; б) 0,05 м; в) 0,01 м; г) 0,02 м; д) вірної відповіді тут немає.

22. Тепловоз надає вагону прискорення 0,2 м/с2. Маса вагона 80 т, а коефіцієнт опору рівний 0,03. Буферна пружина у зчепленні тепловоза і вагона стиснулася на 10 мм. Яка жорсткість буферної пружини ? g=10 м/с .

а) 800 Н/м; б) 2000 Н/м; в)4-103Н/м; г)4-106Н/м; д) вірної відповіді тут немає.

23. Трамвай масою 20 т, рушаючи з місця набирає швидкості 54 км/год через 15 с. Яким є коефіцієнт опору, якщо сила тяги двигунів рівна ЗО кН? g=10 м/с2.

немає.

а) 0,1; 6)0,2; в) 0,14; г)0,05; д) вірної відповіді тут

24. Автомобіль масою 800 кг рушає з місця і через 10 м набирає швидкості 18 км/год. Яким є коефіцієнт опору, якщо сила тяги двигуна становить 1,2 кН? g=10 м/с2.

немає.

а) 0,025; б) 0,05; в) 0,1; г) 0,075; д) вірної відповіді тут

25. Тепловоз, сила тяги якого 15 кН, надає вагону масою 20 т прискорення 0,5 м/с2. Яким є коефіцієнт тертя між колесами вагона і рейками залізнодорожного полотна? g=10M/c2.

а) 0,03; 6)0,1; в) 0,01; г) 0,025; д) вірної відповіді тут немає.

26. Тіло масою 10 кг, падаючи з висоти 20 м, набуває швидкості 15 м/с. Якою є середня сила опору повітря при русі тіла? g=10 м/с2.

а) 43,75Н; б) 4Н; в) 47,85 Н; г) 23,4Н; д) вірної відповіді тут немає.

27. Яка маса тіла, що падає у повітрі з прискоренням 8 м/с2, якщо сила опору повітря 5 Н? g=10 м/с2.

а) 2,5 кг; б) 25 кг; в) 2 кг; г) 40 кг; д) вірної відповіді тут немає.

28.3 висоти 25 м тіло падає 2,5 с. Чому дорівнює сила опору повітря, якщо маса тіла 1 кг? g=10 м/с2.

а) 8Н; б) ІОН; в) 2 Н; г) 6Н; д) вірної відповіді тут

немає.

29. З висоти 50 м тіло без початкової швидкості падає 5 с. Яка маса тіла, якщо сила опору 90 Н? g=10 м/с2.

а) 15 кг; б) 9 кг; в) 36 кг; г) 22,5 кг д) вірної відповіді тут немає.

30. Тіло масою 20 кг падає з прискоренням 6 м/с2. Яка сила опору повітря? g=10 м/с2.

a) 120 Η; б) 80 Η; в) 200 Η; г) 20 Η; д) вірної відповіді тут немає.

31. На м'яч масою 500 г, що падає вертикально вниз діє сила опору повітря 1 Н. Через який час м'яч досягне землі, якщо його зіштовхнули (υ0=0) з висоти 20 м? g=10 м/с2.

а) 2 с; б) 1,7 с; в) 2,2 с; г) 1,8 с; д) вірної відповіді тут

немає.

32. Тіло масою 100г кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 40 м/с. У верхній точці воно опинилося через 2 с. Яке середнє значення сили опору повітря, що діяла на тіло під час його підйому? g=10 м/с2.

а) 0,5 Н; б) 1 Н; в) 1,5 Н; г) 2 Н; д) вірної відповіді тут

немає.

33. В ліфті, який рухається вертикально вгору з прискоренням 2 м/с2 знаходиться людина масою 60 кг. Якою є сила тиску людини на підлогу кабіни ліфта? g=10 м/с2.

а) 720 Н; б) 360 Н; в) 180 Н; г) 620 Н д) вірної відповіді тут немає.

34. При якому прискоренні ракети, що рухається вертикально вгору, космонавт зазнає трикратного перевантаження? g=10 м/с2.

а) 10 м/с2; б) 20 м/с2; в) 15 м/с2; г) 25 м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

35.3 яким прискоренням вертикально вгору рухається космічна ракета, якщо сила нормального тиску космонавта на

його сидіння дорівнює 4000 Н? Маса космонавта 80 кг. g=10 м/с2.

а) 20 м/с2; б) 25 м/с2; в) 40 м/с2; г) 10 м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

36. Якою буде вага людини масою 60 кг на висоті рівній двом радіусам від поверхні Землі? g=10 м/с2.

а) 67 Н; б) 150 Н; в) 320 Н; г) 200 Н; д) вірної відповіді тут немає.

37. Ліфт рушаючи вгору за перші 10с проходить 25м. Яка вага пасажира масою 80 кг, що знаходиться в ньому?

а) 750 Н; б) 900 Н; в) 840 Н; г) 700 Н; д) вірної відповіді тут немає.

38. Сталева дротина витримує максимальне навантаження 12 кН. З яким найбільшим прискоренням можна піднімати на цій дротині вертикально вгору вантаж масою 800 кг? g=10 м/с2.

а) 2 м/с2; б) 0,5 м/с2; в) 5 м/с2; г) 1,5 м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

39. В ліфті встановлено динамометр, на якому підвісили тіло масою 10кг. Що показує динамометр, якщо ліфт опускається вниз з прискоренням 2 м/с2? #=10 м/с2.

а) 20Н; б) 80 Н; в) 40Н; г) 120 Н; д) вірної відповіді тут немає.

40. В ліфті встановлено динамометр, який має пружину

жорсткістю 25 Н/см. До динамометра підвісили тіло масою 2 кг. З яким прискоренням вертикально вгору піднімається ліфт, якщо видовження пружини становить 2 cm? g=10 м/с2.

а) 15 м/с2; б) 1,5 м/с2; в) 10 м/с2; г)1м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

41. В ліфті встановлено динамометр, який має пружину жорсткістю 280 Н/м. До динамометра підвісили тіло масою 1 кг. Ліфт, піднімаючись вгору рівноприскорено на шляху 2 м, набуває швидкості 4 м/с. Яким є видовження пружини? Я=10м/с2.

а) 2 см; б) 3 см; в) 4 см; г) 5 см; д) вірної відповіді тут немає.

42. Яка вага пасажира масою 60 кг у ліфті, що рухається зверху вниз із прискоренням 2 м/с2? g=10 м/с2.

а) 120Н; б) 480Н; в) 720Н; г) 1200 Н; д) вірної відповіді тут немає.

43. На скільки розтягнеться пружина шкільного динамометра (k=40 Н/м), якщо тягарець масою 200 г піднімати вгору з прискоренням 2 м/с2? g=10 м/с2.

а) 0,05 м; б) 0,06 м; в) 0,01 м; г) 0,02 м; д) вірної відповіді тут немає.

44. Ліфт рухається з прискоренням вгору і за перші 5 с проходить 25 м. Яка маса пасажира, якщо вага його в рухомому ліфті 720 Н? g=10 м/с2.

а) 72 кг; б) 60 кг; в) 90 кг; г) 600 кг; д) вірної відповіді

тут немає.

45. Вертоліт, маса якого 27,2 т, піднімає на тросах вертикально вгору вантаж масою 15,3т з прискоренням 0,6 м/с2. Яка сила тяги вертольота і сила, що діє з боку вантажу на причіпний механізм вертольота? g=10 м/с2.

а) 450,5 кН, 162,18 кН; б) 540 кН, 172 кН;

в) 450,5кН, 200 кН; г) 420,7 кН, 180,2 кН; д) вірної відповіді тут ',емає.

46. Два тіла масами 2 кг і 3 кг з'єднані? ниткою, яка перекинута через невагомий блок. Якою є сила натягу нитки під час руху тіл? g=10 м/с2.

а) 12 Н; б) 36 Н; в) 6 Н; г) 24 Н; д) вірної відповіді тут немає.

47. Два тіла масами 2 кг і 3 кг з'єднані невагомою ниткою, яка перекинута через невагомий блок. Перед початком руху тіла знаходились на однаковій висоті (на одному рівні).Через який час після початку руху відстань між

тілами стане рівною 4 м? =1,4.

а) 1,4 с; б) 2,8 с; в) 0,7 с; г) 4 с; д) вірної відповіді тут немає.

48. На нитці, перекинутій через нерухомий блок висять два вантажі. Маса першого 300 г, а другого 500 г. Яку відстань пройде кожен з них за 0,4 с від початку руху? g= 10 м/с2.

а) 0,36м; б) 0,32 м; в) 0,26м; г) 0,2 м; д) вірної відповіді тут немає.

 

49. Через нерухомий блок перекинута нитка, до кінців якої прив'язані бруски. Яка маса другого бруска, якщо маса першого 4 кг, а сила натягу нитки 48 Н? g=10 м/с2.

а) 2 кг; 6) 3 кг; в) 5 кг; г) б кг; д) вірної відповіді тут немає.

50. На похилій площині, довжина якої 5м а верхній кінець знаходиться на висоті 3 м лежить вантаж, маса якого 50 кг. Яку силу, напрямлену вздовж площини, треба прикласти, щоб утримати цей вантаж? g=10 м/с2.

а) 150 Н; б) 500 Й; в) 300 Н; г) 250 Н; д) вірної відповіді тут немає.

51. Автомобіль маса якого 4т, рухається під гору з прискоренням 0,2 м/с2. Яка сила тяги, якщо ухил становить 0,02, а коефіцієнт опору 0,04? g=10 м/с2.

а) 1,6Н; б)3,2кН; в)6,4кН; г)0,8кН; д) вірної відповіді тут немає.

52. На похилій площині довжина якої 4 м, а висота 2/ м, лежить тіло масою 2кг. Коефіцієнт тертя тіла об поверхню площини дорівнює 0,5. Яку силу треба прикласти до тіла паралельно площині, щоб тіло втримати на похилій площині? g=l 0 м/с2.

а) 1,34 Н; б) 2,34 Н; в) 3,24 Н; г) 2 Н; д) вірної відповіді тут немає.

53. По похилій площині довжина якої 2 м, а висота 1 м зісковзує тіло, коефіцієнт тертя якого об поверхню площини дорівнює 0,1. З яким прискоренням тіло рухається вниз? g=10м/с2.

а) 4,45 м/с2; б) 4,13 м/с2; в) 3,15 м/с2; г) 2,15 м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

54. На похилій площині з кутом нахилу 45° знаходиться брусок масою 4 кг, який тягнуть вгору з прискоренням 4 м/с2 за допомогою пружини, коефіцієнт жорсткості якої дорівнює 496 Н/м. Коефіцієнт тертя бруска об похилу площину становить 0,2. Яке видовження пружини? sin45°=0,7; g= 10 м/с2.

а) 1 см; б) 15 см; в) 5 см; г) 10 см; д) вірної відповіді тут немає.

55. Тіло А масою 0,4 кг знаходиться на горизонтальній площині, і зв'язано невагомою нерозтяжною ниткою з тілом В масою 0,1 кг, як вказано на рисунку. Нитка перекинута через невагомий блок. Яким буде прискорення тіл,

якщо коефіцієнт тертя тіла А об горизонтальну площину дорівнює 0,1 g=10M/c2?

а) 1м/с2; б) 0,6 м/с2; в) 0,8м/с2; г) 1,2 м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

56. Автомобіль при повністю включених гальмах (колеса не обертаються) може втриматись на ділянці похилої дороги з ухилом 30°. Який гальмівний шлях цього автомобіля на горизонтальній ділянці такої ж дороги, з тим же коефіцієнтом тертя, при швидкості автомобіля 72 км/год?

g= 10 м/с2, л/3=1,7.

а) 37м; б) 34м; в) 32 м; г) 3,4м; д) вірної відповіді тут

немає.

57. Вантаж масою 100 кг утримують на похилій площині, кут нахилу якої 30°, прикладаючи силу 300 Н. Чому дорівнює коефіцієнт тертя між вантажем і поверхнею площини? g=10 м/с2.

а) 0,23; 6)0,27; в) 0,33; г)0,18; д) вірної відповіді тут немає.

58. Автомобіль масою 1000 кг проїжджає по випуклому мосту, що має радіус кривизни 50 м, з швидкістю 54 км/год. З якою силою тисне автомобіль на міст в верхній його точці? Я=10м/с2.

а)45кН; б)4,5кН; в) 5,5 кН; г) 55 кН; д) вірної відповіді тут немає.

59. Тіло масою 2кг обертається з швидкістю 10м/с у вертикальній площині на нитці довжиною 4 м. Чому дорівнює сила натягу нитки в нижньому положенні тіла g=10 м/с2?

а) 50 Н; б) 60 Н; в) 70 Н; г) 35 Н; д) вірної відповіді тут немає.

60. Тіло масою 1 кг обертається у вертикальній площині на нитці довжина якої 1 м. Нитка витримує максимальне навантаження 50 Н. З якою найбільшою швидкістю можна обертати дане тіло на цій нитці, щоб під час проходження тілом нижньої точки траєкторії нитка не розірвалась?

а) 3,3 м/с; б) 4,3 м/с; в) 5,3 м/с; г) 6,3 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

61. Тіло, масою 0,2кг підвішене на нитці, відхиляють від вертикального положення на кут 90° і відпускають. Чому дорівнює сила натягу нитки в момент проходження тілом положення рівноваги g=10 м/с2?

а) З Н; б) 6 Н; в) 12 Н; г) 18 Н; д) вірної відповіді тут немає.

62. Тіло масою 100 г знаходиться в верхній точці внутрішньої поверхні півсфери так, як

вказано на рисунку. Тіло відпускають і воно починає ковзати без тертя по внутрішній поверхні півсфери. Яке значення сили тиску на поверхню півсфери в нижній точці g=10 м/с2?

а) 0,3 Н; б) З Н; в) 30 Н; г) 15 Н; д) вірної відповіді тут немає.

63.3 якою найменшою швидкістю треба обертати відро з водою у вертикальній площині, щоб вода у верхній точці не виливалась з відра? Віддаль від поверхні води до центра обертання 0,4 м g=10 м/с2.

а) 1 м/с; б) 1,5 м/с; в) 2 м/с; г) 2,5 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

64. На горизонтальній дорозі автомобіль робить поворот, радіус якого 20 м. З якою найбільшою швидкістю при цьому може рухатись автомобіль, щоб його на повороті не знесло? Коефіцієнт тертя коліс об поверхню дороги становить 0,5. g=10 м/с2.

а) 10м/с; б) 15м/с; в) 5м/с; г) 1 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

65. Літак робить мертву петлю у вертикальній площині. Радіус петлі 500м, швидкість літака 100м/с. Якою є сила тиску льотчика на сидіння в верхній точці петлі, якщо маса льотчика 80 кг? g=10 м/с2.

а) 400 Н; б) 80 Н; в) 800 Н; г) 1600 Н; д) вірної відповіді тут немає.

66. Літак робить "мертву" петлю у вертикальній площині. Радіус петлі 200 м. При якій швидкості літака льотчик в нижній точці петлі буде зазнавати триразового

перевантаження? g=10 м/с2, = 6,3.

а) 50 м/с; б) 63 м/с; в) 6,3 м/с; г) 630 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

67. Яка вага автомобіля масою 2 т, що проїжджає верхню точку опуклого моста радіусом кривизни 200 м на швидкості 72 км/год. g=10 м/с2.

а)20000Н; б)5160Н; в)]600Н; г) 16000Н; д)вірної відповіді тут немає.

69. При якій швидкості, рухаючись по коловій вгнутій траєкторії, лижник у нижній точці має подвійну вагу, якщо радіус кривизни 40 м? g=10 м/с2.

а) 36 км/год; б) 72 км/год; в) 20 км/год; г) 10 км/год; д) вірної відповіді тут немає.

70. Яка вага лижника масою 60 кг, що рухається по вгнутій коловій траєкторії радіусом 50 м на швидкості 54 км/год у нижній точці траєкторії? g=10 м/с2.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.