Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Третій рівень складності

1. В річку, швидкість течії якої 0,6 м/с, з деякої точки О на березі біля самої води кидають камінь перпендикулярно до берега. Швидкість поверхневих хвиль в воді 1 м/с. Через який час після падіння каменя хвиля від нього прийде в початкову точку О, якщо камінь впав в воду на відстані 10 м від берега?

а) 10,5 с; б) 12,5 с; в) 1,25 с; г) 14 с; д) вірної відповіді тут немає.

2. Літак летить горизонтально на висоті 4 км над поверхнею землі з надзвуковою швидкістю. Звук дійшов до спостерігача через 10 секунд після того як над ним пролетів літак. Якою є швидкість літака, якщо швидкість звуку 330 м/с?

а) 584 м/с; б) 600 м/с; в) 58,4 м/с; г) 484 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

3. Людина стоїть на високому березі озера і тягнучи мотузку з швидкістю v , тягне човен, який перебуває на воді. Яку швидкість матиме човен v , коли кут між мотузкою і вертикаллю дорівнюватиме а?

a) v sina; б) υ cosa; в) v /sina; г) v tga; д) вірної відповіді тут немає.

4. Легковий автомобіль протягом першої секунди руху проходить 0,25 м, другої - 0,75 м, третьої - 1,25 м, четвертої -1,75 м. Яка середня швидкість руху автомобіля за останні 2 секунди?

а) 1,5м/с; б) 2 м/с; в) 1,25 м/с; г) 2,5 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

5. На прямому шосе рівномірно з швидкістю 10,8 км/год рухається автобус. На відстані 40 м від шосе і 50 м від автобуса та 50 м від зупинки знаходиться людина. З якою швидкістю людина повинна рухатись по прямій до зупинки, щоб одночасно з автобусом опинитись на зупинці?

а) 3 м/с; б) 5 м/с; в) 3,5м/с; г) 2,5 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

6. Якщо відстань 240 м проїхати на човні туди й назад по річці, швидкість течії якої 1 м/с, і по озеру, то час руху буде різним. Швидкість човна відносно води в обох випадках одна і та ж, і рівна 5 м/с. На скільки час руху човна по річці більший, ніж час руху по озеру?

а) 8 с; б) 2 с; в) 4 с; г) б с; д) вірної відповіді тут немає.

7.3 катера, що рухається за течією річки, упав рятувальний круг. Через 15 хв після цього катер розвернувся, і почав рухатись назад. Через який час він порівняється із кругом?

а)30хв; б)15хв; в)20хв; г)18хв; д) вірної відповіді тут немає.

8. Швидкість руху човна відносно води в η разів більша, ніж швидкість течії річки. У скільки разів довше човен пливе між двома пунктами проти течії, ніж за течією?

а) (п+1)/(п-1); б) (п+1)2; в) (п-1)2; г) (n+1/n-1)2; д) вірної відповіді тут немає.

9. Велосипедист їхав з одного міста до другого. Половину шляху він проїхав із швидкістю 12км/год. Далі половину часу руху, що залишився, він їхав з швидкістю 6 км/год, а потім, до кінця шляху йшов пішки зі швидкістю 4 км/год. Якою є середня швидкість руху велосипедиста на всьому шляху?

а) 7 м/год; б) 7 км/с; в) 7 км/год; г) 3,5 км/год; д) вірної відповіді тут немає.

10. Теплохід, що має довжину 300 м, рухається по прямому курсу в нерухомій воді з швидкістю υ/. Катер, що має швидкість 90 км/год, проходить відстань від корми рухомого теплохода до його носа і назад за час 37,5 с. Якою є швидкість v теплохода?

а) 10м/с; б) 7м/с; в) 25м/с; г) 15м/с; д) вірної відповіді тут немає.

11. В годину „пік" у метро на кожній із 120 сходинок одного з ескалаторів стоять по 2 пасажири. Назустріч їм рухається також стрічка ескалатора І на кожній сходинці стоять по два пасажири. Швидкість руху обох потоків однакова і становить 0,9 м/с. Відстань між ребрами сходинок 0,45 м. Скільки пасажирів пройде за одну хвилину повз чергового працівника метро, що стоїть вгорі?

немає.

а) 500; 6)480; в) 240; г) 120; д) вірної відповіді тут

12.Два велосипедисти їдуть назустріч один одному. На початок відліку часу один, маючи швидкість 18км/год, піднімався вверх рівносповільнено (а=-20 см/с2), а другий маючи швидкість 54 км/год, спускався з гори з прискоренням,

0,2м/с2. В момент початку відліку часу відстань між ними була 200 м. Який шлях проїде до зустрічі перший велосипедист?

а) 40 м; б) 4 м; в) 80 м; г) 60 м; д) вірної відповіді тут немає.

13. Відстань між двома станціями поїзд проїхав із середньою швидкістю 72 км/год за 20 хв. Розгін та гальмування разом тривали 4 хв., а решту часу поїзд рухався рівномірно. Яку швидкість мав поїзд під час рівномірного руху?

а) 40 км/год; б) 80 км/год; в) 60 км/год; г) 45 км/год; д) вірної відповіді тут немає.

14. Два тіла кинуто вертикально вгору з однієї точки з однаковою швидкістю 20 м/с з інтервалом часу 1 с. Через який час після кидання другого тіла і на якій висоті тіла зустрінуться? g=10 м/с2.

а) 1,5 с; 18,75 м; б) 2 с; 25 м; в) 3 с; 40 м ;г) 2,5 с; 45 м; д) вірної відповіді тут немає.

15. Аеростат піднімається вертикально вгору з прискоренням 3 м/с2. Через 5 с його руху з нього випав предмет. З якої висоти тіло вільно падало на землю? g=10 м/с2.

а) 58,75м; б) 48,75м; в) 48,7'5см; г) 60м; д) вірної відповіді тут немає.

16. Аеростат піднімається вертикально вгору з прискоренням 3 м/с2. Через 5 секунд його руху з нього випав предмет. Через який час цей предмет упав на землю? g=10M/c2.

a) 5,2 c; 6) 3,6 c; в) 4,62 c; г) 7,2 c; д) вірної відповіді тут немає.

17. Кулька вільно падає з висоти 2м на похилу площину і пружно відбивається від неї. Яким буде час руху кульки між першим та другим її ударами об площину? g=10м/с2.

а) 1,7с; б)2,26с; в) 1,26с; г) 3,2 с; д) вірної відповіді тут немає.

18. На клин, площина якого утворює кут α з горизонтом, поклали тіло. Якого мінімального прискорення а слід надати клину в горизонтальному напрямі, щоб „вибити" його з-під тіла (тобто, щоб тіло вільно почало падати)?

a) gctga; б) g; в) gsina; г) gcosa д) вірної відповіді тут немає.

19. Початкова швидкість кинутого вгору каменя рівна 10 м/с, а через 0,5 с швидкість каменя стала рівна 7 м/с. На яку максимальну висоту від початкового рівня підніметься камінь? g=10м/с2.

а) 2,888м; б) 3,9м; в) 4м; г)2м; д) вірної відповіді тут немає.

20. Пожежник направляє струмину води на дах будинку висотою 20 м. На якій відстані по горизонталі від пожежника, і з якою швидкістю падає струмина води на дах будинку, якщо максимальна висота підняття струменем води ЗО м, і початкова швидкість струмини води, що виривається із шланга, дорівнює 35 м/с? g=10 м/с2.

а) 96 м; 28,7 м/с; б) 100м; 30 м/с; в) 40м; 3 м/с; г.) 120 м; 5 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

21. Із шланга, який лежить під кутом до горизонту а=45°, б'є вода з початковою швидкістю 10 м/с. Площа перерізу отвору шланга 5 см2. Якою є маса струменя води, що перебуває в повітрі? g=10 м/с2; = 1,4; ρ=1000 кг/м3.

а) 3,5 кг; б) 8 кг; в) 7 кг; г) 4 кг; д) вірної відповіді тут немає.

22. Із шланга, який лежить на поверхні землі, б'є струмінь води під кутом 45° до горизонту. Яка маса води витікає з шланга за 1 хв., якщо площа отвору шланга 1 см2 і струмінь падає на відстані 14,4 м? g=10 м/с2; ρ=1000 кг/м3.

а) 7,2 кг; б) 72 кг; в) 40 кг; г) 80 кг; д) вірної відповіді тут немає.

23. Під кутом 60° до горизонту вилітає снаряд з початковою швидкістю 240 м/с. Снаряд влучив у точку, висота якої над горизонтом 500 м. Яким є модуль переміщення снаряду на висхідній точці траєкторії"? g=10 м/с2, sin60=0,87.

а) 586м; б) 700м; в) 490м; г) 390м; д) вірної відповіді тут немає.

24. Камінь, кинутий під кутом до горизонту, впав на землю через 4 с. Чому дорівнює максимальна висота підйому і дальність польоту каменя, якщо відомо, що максимальна швидкість у два рази більша за мінімальну? g=10 м/с2.

а) 10м; 4,62 м; б) 20м; 46,2 м; в) 2 м; 462 м;

г) 40 м; 100 м; д) вірної відповіді тут немає.

25. Камінь кинули вгору з крутого берега висотою 14 м під кутом 30° до горизонту (вверх), з початковою швидкістю 8 м/с. Через який час після початку руху камінь опиниться на висоті 12,35 м над поверхнею води? g=10 м/с2.

а) 2,2с; б) 0,55 с; в) 1,1с; г) 3,3 с; д) вірної відповіді тут немає.

26. Під кутом а=60° до горизонту вгору кинуто тіло з початковою швидкістю 20 м/с. Через скільки часу тіло буде рухатись вгору під кутом 45° до горизонту? g=10 м/с2, sin60=0,87.

а) 0,74 с; б) 0,84 с; в) 0,94 с; г) 1,1 с; д) вірної відповіді тут немає.

27. Кулька падає з висоти 2 м на похилу площину і пружно відбивається від неї. На якій відстані від місця падіння кулька знову вдариться об площину? Кут нахилу площини до горизонту 30°. g=10 м/с2.

а) 8м; б) 4м; в) 6м; г)15м; д) вірної відповіді тут немає.

28. Тіло кинуто вгору під кутом 45° до горизонту з високої вежі з початковою швидкістю 10м/с. Яким буде модуль переміщення тіла через 4 с після початку руху. §=10м/с2; sin45=0,7.

а) 79 м; б) 59,3 м; в) 40м; г) 62 м; д) вірної відповіді тут немає.

29.3 балкона, розміщеного на висоті 10 м кинули вгору м'яч під кутом 30° до горизонту з швидкістю 10 м/с. Якою буде дальність польоту м'яча (відстань по горизонталі, від

основи точки кидання до точки падіння) та швидкість м'яча в момент його падіння? g=10 м/с2, cos30=0,866.

а) 17,3 м; 17,3 м/с; б) 2 м; 10 м; в) 2,4 м; 15 м; г) 10 м; 30 м; д) вірної відповіді тут немає.

30. Снаряд вилітає із дула гармати з швидкістю 1000 м/с під кутом 60° до горизонту. Якою буде найкоротша відстань від гармати до місця розриву снаряда, якщо в момент розриву вектор його швидкості утворює з горизонтом кут 45°? g=10M/c2; sin60°=0,866.

а) 60 км; б) 31 км; в) 29 км; г) 34 км; д) вірної відповіді тут немає.

31. Із однієї точки вилітає одночасно дві частинки з горизонтальними протилежно напрямленими швидкостями 2 м/с і 5 м/с. Через який час кут між напрямками швидкостей цих частинок стане рівним 90°? g=10 м/с2.

а) 0,3 с; б) 0,5 с; в) 1 с; г) 0,6 с; д) вірної відповіді тут немає.

32.3 літака, що летить горизонтально з швидкістю 360 км/год на висоті 760 м скинуто вантаж без початкової швидкості відносно літака. На якій висоті над поверхнею Землі швидкість вантажу буде напрямлена під кутом 45° до горизонту? Опором повітря нехтувати. g=10 м/с2.

а) 260м; б) 100м; в) 130м; г) 300м; д) вірної відповіді тут немає.

33. Тіло кидають вгору під кутом 60° до горизонту. Через час с напрям швидкості змінюється до 30°. Якою була початкова швидкість тіла? g=10 м/с2; sin60=cos30=0,866.

а) 20 м/с; б) 30 м/с; в) 25 м/с; г) 15 м/с; д) вірної відповіді тут немає.

34. З висоти 1,6 м вниз, під кутом 45° до горизонту, кинули м'яч з початковою швидкістю 10 м/с. М'яч ударяється об горизонтальну поверхню і пружно відбивається від неї. Якою є відстань між двома послідовними ударами м'яча об поверхню? g=10 м/с2.

а) 10,4м; б) 12,7 м; в) 13,2м; г) 26,1м; відповіді тут немас.

д) вірної

35. Металева полоса перемотується з першого циліндричного рулону на другий. Швидкість подачі полоси 30м/с залишається незмінною. Якою буде кутова швидкість обертання першого циліндричного рулону через час 31,4с після початку його перемотки? Початковий радіус рулону 0,5 м, а товщина полоси 0,3 мм.

а) 70 рад/с; б) 75 рад/с; в) 65 рад/с; г) 45 рад/с; д) вірної відповіді тут немає.

2. ДИНАМІКА
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.