Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перший рівень складності

1. Динаміка це розділ:

а) механіки, що вивчає механічний рух тіл, без розгляду причин, які зумовлюють цей рух; б) механіки, що вивчає механічний рух тіл, і причини, які зумовлюють цей рух; в) механіки, що вивчає рух рідин або газів , а також їх взаємодію з тілами, що рухаються через них; г) механіки, що вивчає рівноважний етап рідин або газів; д) вірної відповіді тут немає.

2. Сила в механіці - це:

а) міра взаємодії полів; б) міра взаємодії тіл; в) міра зміни і перетворення енергії; г) міра інертності тіла при поступальному русі; д) вірної відповіді тут немає.

3. Маса - це:

а) міра взаємодії полів; б) міра взаємодії тіл; в) міра зміни і перетворення енергії; г)міра інертності тіла при поступальному русі; д) вірної відповіді тут немає.

4. Перший закон Ньютона формулюється так:

а) імпульс сили, що діє на тіло, дорівнює зміні імпульсу тіла з плином часу; б) сипа, що діє на тіло, дорівнює добутку маси цього тіла на прискорення, яке надається цією силою; в) тіла діють одне на одне із силами, спрямованими вздовж: однієї прямої, рівними за модулем і протилежними за напрямком; г) існують такі системи відліку, відносно яких

тіла, що рухаються поступально, зберігають свою швидкість сталою, якщо на них не діють інші тіла, або дія цих тіл компенсується; д) вірної відповіді тут немає.

5. Перший закон Ньютона - це:

а) закон інерції; б) закон центра мас; в) основне рівняння динаміки; г) закон збереження імпульсу; д) вірної відповіді тут немає.

6. Другий закон Ньютона формулюється так:

а) повна механічна енергія системи тіл, в якій діють лише консервативні сили є величина стала; б) сила, що діє на тіло, дорівнює добутку маси цього тіла на прискорення, яке надається цією силою; в) тіла діють одне на одне із силами, спрямованими вздовж: однієї прямої, рівними за модулем і протилежними за напрямком; г) існують такі системи відліку, відносно яких тіла, що рухаються поступально, зберігають свою швидкість сталою, якщо на них не діють інші тіла, або дія цих тіл компенсується; д) вірної відповіді тут немає.

7. Другий закон Ньютона - це:

а) закон інерції; б) закон центра мас; в) основне рівняння динаміки поступального руху; г) закон збереження імпульсу; д) вірної відповіді тут немає.

8. Другий закон Ньютона у векторній формі записується

так:

a) = m б) = - в) =m г) =μΝ д) вірної відповіді тут немає.

9. Центр маси - це:

а) точка через яку повинна проходити лінія дії сили, щоб тіло рухалось поступально; б) такий стан тіла, при якому відсутня внутрішня напруга, обумовлена силою тяжіння; в) сила, з якою тіло діє на опору чи підвіс внаслідок ІІ/ч/тягання його до землі; г) зміна форми та об'єму тіла під •юннішнім впливом; д) вірної відповіді тут немає.

10. Імпульс тіла - це:

а) фізична величина, яка кількісно характеризує інертні властивості тіла; б)міра взаємодії тіл, частинок або полів; в) явище збереження сталої швидкості; г) це векторна величина, яка рівна добуткові маси цього тіла на його швидкість; д) вірної відповіді тут немає.

11. Сила тертя - це:

а) це сила, яка виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого і перешкоджає цьому руху; б) міра взаємодії тіл, частинок або полів; в) явище збереження сталої швидкості; г) це векторна величина, яка рівна добуткові маси цього тіла на його швидкість; д) вірної відповіді тут немає.

12. Третій закон Ньютона - це:

а) закон інерції; б) закон центра мас; в) основне рівняння динаміки; г) закон збереження імпульсу; д) вірної відповіді тут немає.

13. Третій закон Ньютона формулюється так:

а) повна механічна енергія системи тіл, в якій діють

 

лише консервативні сили є величина стала; б) сила, що діє на тіло, дорівнює добутку маси цього тіла на прискорення, яке надається цією силою; в) тіла діють одне на одне із сипами, спрямованими вздовж однієї прямої, рівними за модулем і протилежними за напрямком; г) існують такі системи відліку, відносно яких тіла, що рухаються поступально, зберігають свою швидкість сталою, якщо на них не діють інші тіла, або дія цих тіл компенсується; д) вірної відповіді тут немає.

14.Третій закон Ньютона у векторній формі

записується так: a) = m б) = - в) =m г) =μΝ д) вірної відповіді тут немає.

 

15. Сила тертя ковзання - це:

а) сила однакова за модулем і спрямована протилежно вимушуючій зовнішній силі;б) сила, яка викликає ковзання одного тіла по поверхні іншого; в) сила, яка виникає при руху твердого тіла в рідині або газі; г) сила, що виникає при коченні одного тіла по поверхні іншого; д) вірної відповіді тут немає.

16. Сила тертя кочення - це:

а) сила однакова за модулем і спрямована протилежно вимушуючій зовнішній силі; б) сила, яка викликає ковзання одного тіла по поверхні іншого; в) сила, яка виникає при руху твердого тіла в рідині або газі; г) сила, що виникає при коченні одного тіла по поверхні іншого; д) вірної відповіді тут немає.

17. Сила тертя спокою - це:

а) сила однакова за модулем і спрямована протилежно вимушуючій зовнішній силі;б) сила, яка викликає ковзання одного тіла по поверхні іншого; в) сила, яка виникає при руху твердого тіла в рідині або газі; г) сила, що виникає при коченні одного тіла по поверхні іншого; д) вірної відповіді тут немає.

18. Яка маса тіла, якщо його вага на поверхні Землі дорівнює 400Н? Прискорення вільного падіння на поверхні Землі 10 м/с2.

а) 4000 кг; б) 0,4 кг; в) 4 кг; г) 40 кг; д) вірної відповіді тут немає.

19. Модуль сили тертя ковзання дорівнює:

a) F = μmgcosa; б) F= в)F=μΝг) F =0 д) вірної відповіді тут немає.

20. Яку б вагу мало тіло масою 10 кг на Сонці? Вважати, що прискорення вільного падіння на поверхні Сонця дорівнює 280 м/с2.

а) 2,8Н; б) 28Н; в) 2800Н; г) 28000 Н; д) вірної відповіді тут немає.

21. Сила пружності - це:

а) сила, яка виникає під час деформації тіла і перешкоджає цій деформації; б) сила, яка викликає ковзання одного тіла по поверхні іншого; в) сила, яка виникає під час руху твердого тіла в рідині або газі; г) сила, що виникає під час коченні одного тіла по поверхні іншого; д) вірної відповіді тут немає.

22. Деформацією твердого тіла називають:

а) різницю кінцевої і початкової довжин тіла; 6) зміну форми та об'єму тіла під дією зовнішніх сил; в) відношення абсолютного видовження тіла до його початкової довжини;

г) лише ту механічну напругу, яка виникне в тілі при видовженні його на величину, рівну його початковій довжині;

д) вірної відповіді тут немає.

23. Абсолютним видовженням твердою тіла пшикають:

а) модуль різниці кінцевої і початкової довжин тіла;

б) зміну форми та об'єму тіла під дією зовнішніх сил;

в) відношення абсолютного видовження тіла до його початкової довжини; г) лише ту механічну напругу, яка виникає в тілі при видовженні його па величину, рівну його початковій довжині; д) вірної відповіді тут не мас.

24. Відносним видовженням твердого тіла називають:

а) різницю кінцевої і початкової довжин тіла; б) зміну форми та об'єму тіла під дією зовнішніх сил; в) відношення абсолютного видовження тіла до його початкової довжини;

г) лише ту механічну напругу, яка виникне в тілі при видовженні його на величину, рівну його початковій довжині;

д) вірної відповіді тут немає.

25. Модуль Юнга - це:

а) різниця кінцевої і початкової довжини тіла; б) зміна форми та об'єму тіла під дією зовнішніх сил; и) підношення абсолютного видовженнятіла до його початкової довжини; г) механічна напруга, яка виникає в тілі при видовженні його на величину, рівну його початковій довжині; д) вірної відповіді тут немає.

26. Гравітаційне поле - це:

а) особливий вид матерії, що характеризує зміну фізичних і геометричних властивостей простору поблизу масивних тіл і може проявлятися через взаємодію з іншими фізичними тілами; б) вид матерії, основною особливістю якої є дія на тіла й частинки, що володіють електричним зарядом;

в) це вид матерії, основною особливістю якої є дія на рухомі тіла або частинки, що володіють магнітним моментом;

г) фізична величина, яка чисельно дорівнює силі притягання між двома матеріальними точками масою по 1кг J розміщеними на відстані 1 м; д) вірної відповіді тут немає.

27. Гравітаційна стала - це:

а) поле, яке характеризує зміну фізичних і геометричних властивостей простору поблизу масивних тіл і може проявлятися через взаємодію з іншими фізичними тілами; б) вид матерії, основною особливістю якої є дія на тіла й частинки, що володіють електричним зарядом; в) це вид матерії, основною особливістю якої є дія на рухомі тіла або частинки, що володіють магнітним моментом; г.) величина, яка чисельно дорівнює силі притягання між: двома матеріальними точками масою по 1 кг і розміщеними на відстані 1 м; д) вірної відповіді тут немає.

28. Закон всесвітнього тяжіння, відкритий Ньютоном формулюється так:

а) повна механічна енергія системи тіл, в якій діють лише консервативні сили є величина стала; б) сила, що діє на тіло, дорівнює добутку маси цього тіла на прискорення, яке надається цією силою; в) тіла діють одне на одне із силами, спрямованими вздовж однієї прямої; рівними за модулем і протилежними за напрямком; г) усі тіла притягаються одне

до одного з силою .модуль якої прямо пропорційний добутку їх мас і обернено пропорційний квадрату відстані між ними; д) вірної відповіді тут немає.

29. Невагомість - це:

а) величина, яка показує, у скільки разів збільшується вага тіла, яке рухається з прискоренням, порівняно з вагою тіла, яке перебуває в стані спокою на горизонтальній опорі чи підвісі; б) такий стан тіла, при якому відсутня внутрішня напруга, обумовлена силою тяжіння; в) сила, з якою тіло діє на опору чи підвіс внаслідок притягання його до землі; г) зміна форми та об'єму тіла під зовнішнім впливом; д) вірної відповіді тут немає.

30. Перевантаження - це:

а) величина, яка показує, у скільки разів збільшується вага тіла, яке рухається з прискоренням, порівняно з вагою тіла, яке перебуває в стані спокою на горизонтальній опорі чи підвісі; б) такий стан тіла, при якому відсутня внутрішня напруга, обумовлена силою тяжіння; в) сила, з якою тіло діє на опору чи підвіс внаслідок притягання його до землі; г) зміна форми та об'єму тіла під зовнішнім впливом; д) вірної відповіді тут немає.

31. Якщо прискорення тіла напрямлене вертикально вниз, то модуль ваги тіла рівний:

a)P = m(g+a); б)P=m(g-a) в) Р = 0;

г) Р = m ; д) вірної відповіді тут немає.

32. Якщо прискорення тіла напрямлене вертикально вгору, то модуль ваги тіла рівний:

α) Ρ = m(g + a); 6)P = m(g-a); e)P = 0;

г) P = m ; д) вірної відповіді тут немає.

33. В стані невагомості модуль ваги тіла рівний:

a) p = m(g+a); б) P-m(g-a); в) Р = 0;

г) Ρ = m ;; д) вірної відповіді тут немає.

34. Якщо прискорення напрямлене горизонтально, то модуль ваги тіла рівний:

a) P = m(g + a); б) P=m(g-d);

г) P = m ; д) вірної відповіді тут немає.

в) Р = 0;

35. Сила, що спричиняє таку ж саму дію на тіло, як декілька сил, разом взятих, називається:

а) силою тертя спокою;б) силою тяжіння;

в) рівнодійною; г) силою реакції опори; д) вірної відповіді тут немає.

36. Сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс внаслідок притягання до Землі, називається:

а) силою тертя спокою; б) вагою; в) рівнодійною;

г) силою реакції опори; д) вірної відповіді тут немає.

37. Сила характеризується:

а) тільки напрямом і модулем; б) тільки напрямом; в) тільки точкою прикладання; г) напрямом, модулем, точкою

 

прикладання; д) вірної відповіді тут немає.

38. Одиницею вимірювання маси в системі SI є:

а) кг; б) г; в) мг; г) т; д) вірної відповіді тут немає.

39. Одиницею вимірювання сили в системі SI є:

а) кг м/с; б) кг м22; в) Н; г)Дж; д) вірної відповіді тут немає

40. Одиницею вимірювання гравітаційної сталої в системі SI є:

а) ; б) в)Па; г) ; д)вірної відповіді тут немає.

41. Закон Гука записується так:

a) k = ; б) F = μΝ\ в) F = ; г) F = -kx; д) вірної

відповіді тут немає.

42. Вертоліт масою 2000 кг піднімається вертикально вгору під дією сили 2500 Н, яку розвиває несучий гвинт вертольота. Яким є модуль рівнодійної сили, яка діє на вертоліт? g=10 м/с2.

а) 4500Н; б) 175 Н; в) 1750Н; г) 500 Н; д) вірної відповіді тут немає.

43. Гребний гвинт моторного човна розвиває силу тяги яка дорівнює 1,5 кН. Яким буде модуль рівнодійної сили, яка

діє на човен під час його руху, якщо сила опору дорівнює 1 кН?

а)1,75кН; б) 0,175 кН; в)0,5кН; г) 2,5 кН; д) вірної відповіді тут немає.

44. Завантажений поїзд приводиться в рух локомотивом, сила тяги якого дорівнює 100 кН, а сила опору під час руху поїзда дорівнює 50 кН. Яким є.мо/іуль рівнодійної сили, яка діє під час руху поїзда?

а) 150 кН; б) 50 кН; в) 100 кН; г) 75 кН; д) вірної відповіді тут немає.

45. Локомотив поїзда розвиває силу тяги 100 кН, а сила опору при русі поїзда дорівнює 80 кН. Яким є модуль рівнодійної сили, яка діє під час руху поїзда?

а)20кН; б)180кН; в) 50 кН; г) 45 кН; д) вірної відповіді тут немає.

46. Тіло підіймають вертикально вгору на нитці. Сила натягу нитки дорівнює 40 Н, а вага тіла 20 Н. Яким є модуль (абсолютне значення) рівнодійної сили?

а) 10 Н; б) 20 Н; в) 40 Н; г) 60 Н; д) вірної відповіді тут немає.

47. Сила тяги двигуна автомобіля 4000 Н, а сила опору під час руху автомобіля напрямлена в протилежну сторону і дорівнює 1500Н. Яким є модуль (абсолютне значення) рівнодійної сили?

а) 5500Н; б) 2500Н; в) 2000Н; г) 3000 Н; д) вірної

відповіді тут немає.

48. Яку вагу має тіло масою 100 кг на поверхні Місяця? Прискорення вільного падіння на поверхні Місяця вважати рівним 1,6 м/с2.

а) 16 Н; б) 260 Н; в) 160 Н; г) 300 Н; д) вірної відповіді тут немає.

49. Яка вага залізної кулі об'ємом 0,01м3? Густина заліза 7800 кг/м3, g=10 м/с2.

а) 7800 Н; 6) 78 Н; в) 0,78 Н; г) 780 Н; д) вірної відповіді тут немає.

50. Два тіла однакової маси знаходяться на відстані 100 м і взаємодіють з силою 166,75 мН. Якою є маса тіл? Гравітаційна стала 6,67x10 Н м2/кг2. Тіла вважати матеріальними точками.

а) 5000 т; б) 500 т; в) 50 т; г) 250 т; д) вірної відповіді тут немає.

51. Яка вага тіла масою 20 кг на поверхні Землі? Прискорення вільного падіння на поверхні Землі g=10 м/с2.

а) 2 Н; б) 5 Н; в) 200 Н; г) 50 Н; д) вірної відповіді тут немає.

52. Тіло на поверхні Землі має вагу 2000 Н. Якою є маса цього тіла? Прискорення вільного падіння на поверхні Землі §=10м/с2.

а) 20кг; б) 200 кг; в) 2000кг; г) 100кг; д) вірної

відповіді тут немає.

53. Під дією якої сили тіло масою 2 кг набуде прискорення 4 м/с2?

а) 2 Н; б) 4 Н; в) 8 Й; г) 0,2 Н; д) вірної відповіді тут немає.

54. Яка сила тяги двигуна автомобіля, якщо він рухається з прискоренням 2 м/с ? Маса автомобіля 2000 кг. Силами опору нехтувати.

а) 2 кН; б) 4 кН; в) 8 кН; г) 1 кН; д) вірної відповіді тут немає.

55. На горизонтальній поверхні знаходиться тіло масою 5 кг. Яку силу в горизонтальному напрямі треба прикласти до цього тіла, щоб воно рухалось з прискоренням 2 м/с ? Силами тертя нехтувати.

а) 10 Н; б) 50 Н; в) 5 Н; г) 0,2 Н; д) вірної відповіді тут немає.

56. Поїзд масою 105кг починає рухатись з прискоренням 0,5 м/с2. Яка сила тяги локомотива? Силами опору нехтувати.

α)0,5·103Η; 6)5·104Η; β)25·103Η; г) 15-ІІЇН; д) вірної відповіді тут немає.

57. Автомобіль, який рухався рівномірно, починає гальмувати так, що прискорення автомобіля за модулем стає рівним 2 м/с2. Маса автомобіля 1000 кг. Яка сила надає такого прискорення цьому автомобілю?

а)4кН; б)2кН; в) 20 кН; г) 5 кН; д) вірної відповіді тут немає.

58. До тіла масою 10 кг приклали силу, під дією якої це тіло рухається з прискоренням 5м/с2. Яким є значення цієї сили?

а) 10Н; б)250 Ні в) 500Н; г) 50Н; д) вірної відповіді тут немає.

59. Яку силу треба прикласти до тіла масою 40 кг, щоб воно під дією цієї сили набуло прискорення 4 м/с2?

а) 160 Н; б) 100 Н; в) 200 Н; г) 16 Н; д) вірної відповіді тут немає.

60. До тіла масою 20 кг приклали силу 40 Н. Яким є прискорення тіла?

а) 0,5 м/с2; б) 8 м/с2; в) 2 м/с2; г)5м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

61. Сила тяги двигуна автомобіля 2000 Н. З яким прискоренням рухається автомобіль масою 4000 кг під дією цієї сили тяги? Силами опору нехтувати.

а) 0,5 м/с2; б) 8 м/с2; в) 0,4 м/с2; г) 0,8м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

62. Якого прискорення набуде тіло масою 60 кг під дією сили 180Н?

а) 1,08м/с2; 6)0,3м/с2; в) 3 м/с2; г) 10,8м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

63. Автомобіль масою 3000 кг починає гальмувати під дією сили опору 6000Н. Яким є модуль прискорення автомобіля?

а)1,8 м/с2; б.) 2 м/с2; в) 18 м/с2; г)5м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

64. Визначити прискорення тіла масою. 8 кг, якщо до цього тіла прикладена сила 16 Н.

а) 0,2 м/с2; б) 1,28 м/с2; в) 0,5 м/с2; г)2м/с2; д) вірної відповіді тут немає.

65. Яка маса тіла, яке під дією сили 40 Н набуває прискорення 2 м/с2?

а) 20 кг; б) 80 кг; в) 8 кг; г) 2 кг; д) вірної відповіді тут немає.

66. Автомобіль під дією сили тяги двигуна 2 кН набуває прискорення 0,5 м/с2. Якою є маса автомобіля? Силами опору нехтувати.

а) 400 кг; б) 4 т; в) 1 т; г) 2 т; д) вірної відповіді тут

немає.

67. Тіло під дією сили 100 Н набуває прискорення 2 м/с. Якою є маса тіла?

а) 50кг; б) 5 кг; в) 200 кг; г) 20 кг; д) вірної відповіді тут немає.

68. Яка маса залізничного вагона, якщо під дією сили 25 кН він починає рухатись з прискоренням 0,5 м/с2?

a) 50 m; 6) 75 m; в) 750 m; г) 5 m; д) вірної відповіді тут немає.

69. Яку силу треба прикласти до пружини жорсткістю 1000 Н/м, щоб її видовження стало рівним 0,1 м?

а) ІОН; б) 100Н; в) 0,01Н; г) 50Н; д) вірної відповіді тут немає.

70. Коефіцієнт жорсткості пружини дорівнює 3 кН/м. Під дією якої сили ця пружина розтягнеться на 0,2 м?

а) 150 Н; б) 600Н; в) 15 кН; г) 1,5 кН; д) вірної відповіді тут немає.

71. Пружину з коефіцієнтом жорсткості 500 Н/м стискають на 0,02 м. Яка сила стискає цю пружину?

а) 1 кН; б) 100 Н; в) 10 Н; г) 2 ГН; д) вірної відповіді тут немає.

72. До пружини з коефіцієнтом жорсткості 2400 Н/м приклали силу 120Н. Чому буде дорівнювати видовження пружини?

а) 0,288м; б) 0,02м; в) 0,2м; г) 0,05м; д) вірної відповіді тут немає.

73. На скільки сантиметрів буде стиснута пружина під дією сили 100Н, якщо коефіцієнт жорсткості пружини 50 Н/см?

а) 5 см; б) 2 см; в) 2,5 см; г) 0,25 см; д) вірної відповіді тут немає.

74. Яким буде видовження пружини, коефіцієнт жорсткості якої дорівнює 800 Н/м, якщо до пружини прикладена сила 200 Н.

а) 0,25 м; б) 2,5 см; в) 0,5 см; г) 0,5м; д) вірної відповіді тут немає.

75. Який коефіцієнт жорсткості пружини, якщо під дією сили 100 Н вона розтягується на 0,02 м?

а)5кН/м; б) 1 κ Н/м; в) 100 Н/м; г) 500 Н/м; д) вірної відповіді тут немає.

76. Під дією сили 200 Н пружина стискається на 0,05 м. Яким є коефіцієнт жорсткості цієї пружини?

а) 400 Н/м; б) 4000 Н/м; в) 1000 Н/м; г) 10000 Н/м; д) вірної відповіді тут немає.

77. Для того, щоб розтягнути пружину на 0,02м необхідно прикласти силу 150 Н. Який коефіцієнт жорсткості даної пружини?

а) 1330 Н/м; б) 133 Н/м; в) 3000 Н/м; г) 7500 Н/м; д) вірної відповіді тут немає.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.