Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Психологічний інструментарій
Інтелектуальні здібності дитини


 


4. Визначити предмети за способом їх вживання. Назвати по черзі Гфі И мети: стілець, стіл, лялька, виделка, олівець, автомобіль і запитати 11 и бачив стілець? Для чого він?» Правильна відповідь: «Щоб сидіти», 'Ии« про всі шість предметів.

Позитивна оцінка — правильне визначення 4-ьох слів з 6. V 5. Головоломка. Показати дитині два трикутники (мал. 4), а потім іі|»і мокутник, який складається з цих двох трикутників і запропонувати скли сти з цих трикутників прямокутник. Показати три варіанти, як це зроби ти, міняючи положення трикутників. На складання кожного разу дні її. ся по 1 хвилині.

Позитивна оцінка — 2 правильно складених прямокутники.

\

Мал. 4. (до тесту 5 для п'ятирічних)

6. Виконання трьох доручень. Запропонувати виконати такі доручен­ня: «Ось цей ключик поклади на той стілець, потім відчини двері і прине­си мені он ту коробочку. Зрозумів? Виконуй!».

Позитивна оцінка — правильне виконання по черзі всіх трьох доручень.

Тести для шестирічних

1. Відрізнити праву сторону від лівої. Дитину просять: «Покажи пра­
ву руку, ліве вухо, праве око». Запитання можна повторити, але в іншому
порядку: «Покажи ліву руку, праве вухо, ліве око».

Позитивна оцінка — три правильні відповіді з 4-х.

2. Знайти недоліки в малюнках. Показати 4 малюнки, на яких щось
недомальоване (мал. 5) і спитати, чого не вистачає на кожному малюнку.

Позитивна оцінка — три правильні відповіді з 4-х.

3. Порахувати 13 копійок. Перед дитиною лежать горизонтально 13
монет (або 13 інших предметів). Пропонують порахувати їх по порядку:
один, два,..., показуючи пальцем. Якщо дитина помилилась — дозволити
їй повторити рахунок.


Позитивна оцінка — правильний рахунок.

4. Другий ступінь розуміння. Запитати: а) «Що треба зробити, коли по­бачиш, що впала маленька дитина?» б) «Що треба зробити, якщо іде дощ, а пі'обхідно йти до школи?» в) «Що ти зробиш, якщо спізнився на потяг, а треба їхати?»

Позитивна оцінка — дві відповіді з трьох — правильні.

 

Мал. 5. (до тесту 2 для шестирічних)

Зразки правильних відповідей: а) допомогти дитині встати; б) взяти парасольку; в) дочекатися чергового потяга.

5. Назвати 4 монети. Перед дитиною на столі лежать 4 монети: 5 коп.,
20 коп., 50 коп., 1 гри. Запитати: «Що це? Яка це монета?» (показати на
кожну монету).

Позитивна оцінка — три правильні відповіді.

6. Повторити фразу з 16-18 складів. Пропонується повторити 3 фра­
зи, наприклад: а) Ми підемо гуляти. Подайте мені мою хустинку; б) Пет-
рик їздив до бабусі. Він допомагав збирати груші; в) Було холодно. Ми
одяглися тепло, щоб не змерзнути.

Позитивна оцінка — одна з фраз повторена правильно, а дві — з не­значними помилками.


■V
__________ Психологічний інструментарій

Тести для семирічних

1. Знати кількість пальців наруці. Запитати: «Скільки у тебе ПЕЛЬЦІ!
на руці? А скільки на другій? Скільки на обох руках разом?» Рахуи.і 11
пальці не дозволяється.

Позитивна оцінка — швидкі і правильні всі відповіді.

2. Описати зміст картини. По черзі показати 3 картини доступної о
для дитини змісту, наприклад: «Діти йдуть до школи», картина Бельсь
кого «Знову двійка», «На городі дорослі і діти збирають овочі», «На полі»
(комбайн, вантажний автомобіль забирає зерно від комбайна, копиці СО
ломи і тощо) і запропонувати описати зміст кожної картини.

Позитивна оцінка — 2 картини повинні бути описані або витлумачені правильно. Звичайний перелік предметів оцінюється як незадовільне ро з'яснення завдання.

3. Повторити ряд з 5 цифр. «Я назву цифри, запам'ятай їх і повтори:
а) 3, 1, 7, 5, 9. Повтори; б) 4, 2, 3, 8, 5. Повтори; в) 9, 8,1,7, 6. Повтори».
Цифри називати чітко з інтервалом йе менше 1 сек.

Позитивна оцінка — мінімум 1 ряд відтворити правильно.

4. Зав'язати вузол з двома кінцями. Взяти шнурок від черевиків і по­
казати дитині, як зав'язати навколо пальця вузол з 2 кінцями (кінці -
6—8 см завдовжки). Потім запропонувати дитині: «Візьми шнурок і за­
в'яжи такий вузол навколо мого пальця».

Позитивна оцінка — зв'язаний протягом 1 хвилини вузол.

5. Порівняти (розрізнити) два предмети по пам'яті. Запитати дити­
ну: а) яка різниця між метеликом і мухою; б) між деревом і гілкою; в) між
яйцем і цеглиною.

Позитивна оцінка — 3 відповіді, з них — 2 — правильні.

6. Змалювати ромб. Перед дитиною покласти ромб, вертикальна діа­
гональ якого дорівнює 5 см (мал. 6). Дати дитині папір та ручку і запро­
понувати тричі змалювати ромб.

Мал. 6. (до тесту 6 для семирічних)

Позитивна оцінка — 2 малюнки з 3-х повинні бути правильні.

 

 


Інтелектуальні здібності дитини

Тестидля восьмирічних

1. Знайти загублений м'яч. Перед дитиною коло — полез отвором (мал. 7). і і; надання: на полі загубився м'яч. Як він потрапив на поле і де він — ти не знаєш. Знайди його. Візьми олівець і намалюй, як ти будеш шукати м'яч. І іідиовіді можуть бути найрізноманітніші, а саме: 1) дитина не розуміє і не прагне шукати м'яч; 2) завдання розуміє, але шлях його розв'язання — без будь-якого плану; 3) лінія пошуку м'яча ведеться за якимось планом.

Позитивна оцінка — пошук м'яча ведеться за наміченим планом.

Мал. 7. (до тестів 1 для восьмирічних і 3 для дванадцятирічних)

2. Рахувати в зворотному порядку від 20 до 0. Запитати дитину, чи
вміє рахувати в зворотному порядку і запропонувати рахувати від 20 до
0. Можна показати, як це робиться.

Позитивна оцінка — правильне виконання завдання за 40 секунд. Припус­кається одна помилка. Помилки, які виправляє учень сам, — не враховуються.

3. Третій ступінь розуміння. Запропонувати дати відповіді на 3 запи­
тання: а) «Що треба зробити, коли псують чужі речі?» б) «Ідеш до школи
і помічаєш, що запізнюєшся. Що треба зробити?» в) «Якщо тебе ненав­
мисне штовхнув товариш, що треба зробити?»

Позитивна оцінка — 2 відповіді з 3-х правильні.

4. Знайти схожість між двома предметами. Запитати: «Чим схожі такі
предмети: 1) дерево і вугілля; 2) яблуко і слива; 3) залізо і срібло; 4) чо­
вен і автомобіль?».

Позитивна оцінка — 2 відповіді з 4-х правильні.

5. Визначення предметів, яке носить вищий характер, ніж визначення
за призначенням.
Запитати: «Що таке м'яч? Тигр? Автомобіль? Солдат?»

Позитивна оцінка — 2 визначення з 4-х правильні.

6. Словник 20 визначень. Скласти список слів рідної мови учня, на­
приклад: собака, морква, молоток, шнурок, згинати, розмовляти, втома,
зневажити, нерухомість, рейка і т.п. До списку підібрати близько 100 слів,
які визначають назви, стани, дії, прагнення людей, тварин, рослин, явищ
природи, техніки тощо. Запропонувати дати визначення кожного слова.

Позитивна оцінка — 20 правильних визначень із запланованих 100 слів.


 
__________ Психологічний інструментарій

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.