Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема. Знай: папери в житті – не химери і не плід канцелярій нудних: ділові необхідні папери у стосунках людей ділових(Д. Білоус)

(наукове дослідження)

Мета:простежити історичні етапи становлення документознавства в Україні; з’ясувати специфіку використання мовних засобів у юридичних (економічних) документах.

Завдання:

– опрацювати наукові джерела з історії розвитку документознавства (Київська Русь, Литовсько-Руська держава, ХУІІ-ХУІІІст., ХІХ-ХХст);

– простежити, які види документів побутували в різні епохи;

– проаналізувати специфіку використання мовних засобів у документах різних історичних періодів;

– визначити особливості мовних засобів юридичних (економічних) документів.

Література:

1. Бибик С.П. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К., 1997.

2. Глущик С.С. , Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 1998.

3. Закон УРСР «Про мови в УРСР». – К., 1989.

4. Зубков Сучасне українське ділове мовлення. – Х., 2003.

5. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992.

6. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. – К., 1992.

7. Паламар Л.М., Кацавець Т.М. Мова ділових паперів. – К., 1991.

8. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

9. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1992.

10. Український правопис, 4-е видання. – К., 1997.

11. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2002.

Алгоритм роботи над проектом:

– визначення проблеми, теми, мети;

– формулювання завдань;

– формування груп;

– продумування ходу діяльності, варіантів дослідження;

– розподіл обов’язків;

– узагальнення результатів дослідження;

– підготовка презентації;

– презентація роботи;

– оцінювання;

– рефлексія.

Опис проекту

(Для виконання проекту студенти об’єднуються у дві групи)

Група істориків: вивчає наукові джерела з історії документознавства, визначає види документів, характерні для певної історичної епохи.

Група мовознавців: досліджує мовні особливості документів різних епох, простежує специфіку використання мовних засобів у юридичних (економічних) документах.

Кінцевий продукт:

група істориків:наукова доповідь із візуальним супроводом.

група мовознавців: презентація дослідження з таблицями та графіками.

Творчі проекти

Тема 1. Юридична термінологія крізь призму української художньої літератури

(інсценізація за художніми творами)

Мета:дослідити етапи становлення української юридичної термінології та відображення цього процесу в українській літературі різних історичних періодів.

Завдання:

– опрацювати тексти художніх творів різних історичних періодів;

– з’ясувати наявність у них юридичних термінів;

– дослідити етимологію, семантику, специфіку побутування юридичних термінів у різні історичні періоди;

– підготувати інсценізацію за обраними творами.

Література:

1. І. Котляревський «Наталка Полтавка», «Енеїда».

2. Т. Шевченко . «Великий льох».

3. І. Франко. «Украдене щастя».

4. П. Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні».

5. М.Хвильовий. «Я (Романтика)» .

6. В. Винниченко. Збірка п’єс «Закон».

7. І. Багряний. «Тигролови».

8. Остап Вишня. «Мисливські усмішки».

9. Л. Костенко. «Маруся Чурай».

Алгоритм роботи над проектом:

– визначення проблеми, теми, мети;

– формулювання завдань;

– формування груп;

– продумування ходу діяльності, варіантів дослідження;

– розподіл обов’язків;

– узагальнення результатів дослідження;

– підготовка презентації;

– презентація роботи;

– оцінювання;

– рефлексія.

Опис проекту

Група літературознавців:обирає тексти художніх творів різних історичних періодів;опрацьовує їх зміст з метою виокремлення правничої термінології.

Група лінгвістів:досліджує етимологію та семантику юридичних термінів; з’ясовує специфіку їх побутування в різні історичні періоди.

Група сценаристів:обирає епізоди для створення сценарію; організовує роботу театральної групи.

Театральна група:опрацьовує ролі, реалізує творчий задум.

Кінцевий продукт:

група літературознавців:презентує банк юридичних термінів різних історичних періодів.

група лінгвістів:представляєтермінологічний словникіз візуальним супроводом.

група сценаристів:подає сценарій театрального дійства.

театральна група:презентує театральну постановку.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.