Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема. Становлення української юридичної (економічної) термінологіїМета:дослідити витоки української правничої (економічної0 термінології, простежити етапи її становлення; сучасні проблеми функціонування юридичної (економічної) термінології.

Основні поняття:термін, термінологія, види термінів, походження термінів.

Завдання:з’ясувати основні джерела, шляхи формування української юридичної (економічної) термінології; встановити роль праслов’янського та загальнослов’янського фонду у формуванні української юридичної (економічної) термінології; дослідити функціонування в мові сучасного українського права запозичень (грецизми, латинізми, германізми, полонізми тощо) та їх засвоєння на різних мовних рівнях; простежити ступінь розроблення юридичної (економічної) термінології на загальнонаціональній мовній основі; з’ясувати роль державних, наукових і громадських організацій у вирішенні питань упорядкування й удосконалення української юридичної (економічної) термінології; з’ясувати причини мовленнєвих помилок у юридичних (економічних) текстах.

Література:

1. Артикуца Н.В. Джерела історичного вивчення юридичної термінології української та російської мов ХУІІ–ХУІІІ ст.//Система і структура східнослов’янських мов: Міжкаф. збірн. наук. праць УДПУ. – К., 1997.

2. Кравченко С.П. Проблемність юридичної термінології та шляхи її удосконалення// Актуальні проблеми держави і права. – Одеса, 1998. – С. 50 – 58.

3. Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. – К., 1993.

4. Сербенська О.А. З історії вивчення української юридичної термінології // Питання слов’янського мовознавства. – 1963. – № 7–8.

5. Склад і структура термінологічної лексики української мови/ Відп. ред. А.В. Крижанівська. – К., 1984.

6. Ставнюк В.В. Юридична латина: основи граматики, вибрані юридичні терміни, формули, сентенції. – К., 1997.

Алгоритм роботи над проектом:

– визначення проблеми, теми, мети;

– формулювання завдань;

– формування груп;

– продумування ходу діяльності, варіантів дослідження;

– розподіл обов’язків;

– узагальнення результатів дослідження;

– підготовка презентації;

– презентація роботи;

– оцінювання;

– рефлексія.

Опис проекту

(Для виконання проекту студенти об’єднуються у дві групи).

Група лінгвокультурологів:опрацьовує історичні джерела з питань формування професійної термінології ( договори, укази часів Київської Русі, Литовсько-Руської держави, ХУІІ–ХУІІІ ст. , періоду ХІХ–ХХ ст.); визначає форму подання опрацьованого матеріалу.

Група мовознавців:опрацьовує наукові, навчальні, фахові джерела, інтернет-ресурси, засоби масової інформації з актуальних проблем функціонування української правничої (економічної) термінології; визначає форму подання опрацьованого матеріалу.

Кінцевий продукт:

група лінгвокультурологів:доповіді з візуальним супроводом(демонстрація слайдів,де відображено дібрані матеріали з питань дослідження).

група мовознавців:презентація матеріалів науково-пошукової роботи (науково-довідкові матеріали за результатами дослідження); друковане видання.

Тема. Суддя – це закон, що говорить, а закон – це німий суддя (Цицерон)

(судовий розгляд кримінальної справи)

Мета:набути практичних навичок із підготовки судової промови; розвинути вміння синтезувати вербальні та невербальні засоби усного мовлення, структурувати публічний виступ відповідно до законів риторики; формувати вміння вибудовувати стратегії й тактики діалогічного мовлення.

Основні поняття:публічний виступ, судова промова, закони риторики, вербальні та невербальні засоби мовлення, діалог, комунікативна компетентність.

Завдання:опрацювати обвинувальний висновок кримінальної справи; скласти порядок розгляду судом кримінальної справи; підготувати виступ від імені прокурора, судді, адвоката; підготувати виступи підсудного, свідків; підготувати судовий вирок; оформити справу.

Література:

1. Закон УРСР «Про мови в УРСР». – К,1989.

2. Конституція України /ст. 10/. – К., 1996.

3. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо? – К,1994.

4. Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник. – К., 2008.

5. Леонтьев А.А. Речь в криминалистике и судебной психологии.– М., 1987.

6. Михайловская Н.Г., Одинцов В.В. Искусство судебного оратора.– М., 1981.

7. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. – К., 2008.

8. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації.– К., 1995.

Алгоритм роботи над проектом:

– визначення проблеми, теми, мети;

– формулювання завдань;

– формування груп;

– продумування ходу діяльності, варіантів дослідження;

– розподіл обов’язків;

– узагальнення результатів дослідження;

– підготовка презентації;

– презентація роботи;

– оцінювання;

– рефлексія.

Опис проекту

(Для виконання проекту студенти об’єднуються у три групи).

Група прокурорів:розглядає обвинувальний висновок кримінальної справи, готує обвинувальний виступ від імені прокурора, визначає міру покарання для підсудного.

Група суддів:розглядає судову справу, слідкує за порядком в залі, за дотриманням процесуального порядку розгляду справи, готується до участі в судових дебатах, оформлює вирок у справі.

Група адвокатів:готує виступ для захисту підсудного, питання до свідків у справі.

Кінцевий продукт:

група прокурорів: питання до свідків і підсудного, обвинувальна промова;

група суддів:питання до свідків і підсудного, вирок у судовій справі;

група адвокатів:питання до участі в судових дебатах, захисна промова.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.