Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чи можуть страхувальники приймати участь у прибутку страховика?а) так;

б) ні;

в) тільки якщо належать до засновників або акціонерів;

г) тільки якщо приймають участь у ризиковому страхуванні.

 

114. Плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику відповідно до договору страхування, називається:

а) страховим тарифом;

б) страховою сумою;

в) страховою премією;

г) тантьємою.

 

115. При страхуванні майна страхова сума не повинна перевищувати його дійсної вартості:

а) на момент укладання договору страхування;

б) на момент настання страхової події;

в) на момент виплати страхового відшкодування;

г) на момент визначення розміру збитку.

 

116. Норматив витрат на ведення справи з обов’язкових видів страхування встановлюється:

а) страховиком;

б) страхувальником;

в) Урядом;

г) Міністерством фінансів.

117. Назвіть джерело сплати податку на прибуток страховою компанією:

а) поточні витрати компанії;

б) надходження страхових премій;

в) прибуток компанії;

г) чистий прибуток компанії.

 

118. При переданні ризику на перестрахування комісійні винагороди за перестрахування отримує:

а) перестраховик;

б) цедент;

в) як перестраховик, так і цедент;

г) страхувальник.

 

119. За наявності кількох страхових полісів зі страхування одного й того самого об’єкта виплата відшкодування в повному обсязі:

а) не відбувається з боку 1 страховика;

б) відбувається тільки з особистого страхування;

в) відбувається тільки зі страхування відповідальності;

г) відбувається тільки з майнового страхування.

 

120. Страхова премія – це:

а) винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження договору страхування;

б) оплата послуг страхового брокера;

в) плата страхувальника за страхування;

г) оплата послуг страхового агента.

Відповіді до теми 12

111 а

112 в

113 в

114 в

115 а

116 г

117 в

118 в

119 а

120 в


Тема 13: «Страхові послуги та особливості їх реалізації»

Чи може страхова виплата бути замінена на компенсацію збитку в натуральній формі?

а) так;

б) ні;

в) так, якщо це передбачено умовами договору страхування;

г) так, якщо передбачена доплата у грошовій формі.

 

122. Фінансова надійність страховика забезпечується:

а) розміром статутного фонду;

б) кількістю учасників страховика;

в) видами страхування , які проводить страховик;

г) величиною страхових платежів.

 

123. Страхові резерви, які формуються українськими страховиками:

а) технічні резерви;

б) резерв збитків;

в) резерви належних виплат страхових сум;

г) резерв збитків, що заявлені, але ще не врегульовані.

 

124. Назвіть найбільш точне визначення резервів:

а) запаси, які створюються для компенсації дій різних неврахованих факторів на ринку, стихійних лих, збоїв у виробництві;

б) частина матеріально-фінансових засобів, тимчасово виключених з економічного обороту;

в) запас, який спеціально зберігається для використання в разі потреби;

г) кошти страхувальників, які призначені для виплати страхових відшкодувань за договорами страхування, які не минули на звітну дату.

 

125. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності визначається на основі:

а) розміру статутного фонду;

б) надходжень страхових премій та страхових виплат;

в) страхових премій, сплачених перестраховикам;

г) кількості страхових полісів.

 

126. Назвіть принципи розміщення коштів страховика:

а) безпечність, прибутковість, ліквідність;

б) справедливість і ефективність;

в) визначеність і гнучкість;

г) зручність і ефективність.

 

127. Розмір відрахувань до запасних фондів та резервів внесків визначається за допомогою розрахунків, в основу яких покладено:

а) нормативи фінансової стійкості;

б) структуру прибутку страховика;

в) структуру тарифної ставки;

г) структуру витрат.

 

128. Яка організація займається аналізом показників діяльності страхових компаній:

а) Міністерство фінансів;

б) Ліга страхових організацій України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Державна податкова адміністрація.

 

Які фонди відносяться до специфічних страхових фондів?

а) статутний фонд;

б) резервний фонд;

в) страховий фонд;

г) додатковий фонд.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.