Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який орган повноважний прийняти рішення щодо зміни умов формування страхових резервів?а) загальні збори акціонерів страхового товариства ;

б) Верховна Рада України;

в) за домовленістю страховика і страхувальника або рішенням судових органів;

г) Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Ліга страхових організацій України.

 

Який орган повноважний прийняти рішення щодо надання пільг з оподаткування страховиків?

а) загальні збори акціонерів страхового товариства;

б) Верховна Рада України;

в) за домовленістю страховика і страхувальника або рішенням судових органів;

г) державний орган нагляду за страховою діяльністю;

 

Які з перелічених функцій покладено на орган нагляду за страховою діяльністю?

а) реєстрація страхових договорів, за якими частина ризиків передається на перестрахування нерезидентам;

б) контроль за платоспроможністю страховиків;

в) визначення мінімального розвитку статутного фонду для страховиків;

г) опрацювання страхових тарифів.

 

58. Стосовно правил страхування компетенція органу нагляду за страховою діяльністю зводиться до:

а) реєстрації;

б) затвердження;

в) перевірки і зауважень;

г) доповнення або скорочення.

 

Чи може посадова особа органу нагляду, яка працює в регіоні, зупинити дію ліцензії на здійснення страхової діяльності?

а) ні;

б) може після письмового попередження;

в) може за погодженням з місцевим органом самоврядування;

г) може за погодженням з правоохоронними органами.

 

Які органи відносяться до органів державного регулювання страхової діяльності?

а) спілка страховиків;

б) страхові бюро;

в) Міністерство Фінансів України;

г) третейські суди.

Відповіді до теми 6

51 г

52 а

53 б

54 в

55 г

56 б

57 б

58 г

59 г

60 в


Тема 7:«Особисте страхування»

Чим відрізняється страхування від нещасних випадків від довгострокового страхування життя?

а) у разі страхування від нещасних випадків страхова сума не виплачується або сплачені внески по закінченні терміну дії договору страхування не повертаються;

б) у разі страхування від нещасних випадків по закінченні терміну страхування передбачається повернення сплачених внесків;

в) у разі страхування від нещасних випадків у разі їх настання договір припиняє свою дію незалежно від виплаченої суми;

г) страхування від нещасних випадків не передбачає відповідальності при дожитті до обумовленого в договорі строку.

 

62. Що означає поняття державне обов’язкове особисте страхування:

а) джерелом сплати страхових платежів є державний бюджет і в разі неплатоспроможності страховика з цього виду страхування держава гарантує виконання зобов’язань перед страхувальниками;

б) держава вимагає від страховиків обов’язково виплатити страхову суму;

в) держава покладає виконання обов’язків страховика на державну страхову компанію;

г) держава зобов’язує юридичних і фізичних осіб вносити кошти для забезпечення суспільних інтересів.

 

Що належить до страхових випадків з обов’язкового особистого страхування на транспорті?

а) одержання застрахованим травми;

б) тимчасова втрата застрахованим працездатності;

в) встановлення інвалідності;

г) загибель або смерть, одержання травми при встановленні інвалідності або тимчасова втрата працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті.

 

Хто може бути страхувальником індивідуального та колективного добровільного страхування від нещасних випадків?

а) юридичні особи;

б) юридичні та фізичні особи;

в) фізичні особи;

г) громадяни.

 

Що належить до страхових випадків при страхуванні від нещасних випадків?

а) інвалідність;

б) тимчасова втрата працездатності;

в) самогубство чи спроба на самогубство;

г) тимчасова втрата працездатності внаслідок керування транспортним засобом у нетверезому стані.

 

Які категорії населення не можуть бути застрахованими?

а) пенсіонери, інваліди;

б) особи, що визнані недієздатними, непрацюючі інваліди 1 та 2 груп, а також хворі на тяжкі нервові та психічні захворювання і СНІД;

в) громадяни інших країн;

г) інваліди 3 групи.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.