Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що впливає на визначення групи ризику при страхуванні від нещасних випадків?а) ступінь ризику професії;

б) вік застрахованих;

в) вік та ступінь ризику професії застрахованого;

г) рівень травматизму та професійних захворювань.

 

Що впливає на розмір тарифної ставки?

а) група ризику;

б) термін страхування;

в) вік застрахованих;

г) стать застрахованих.

 

69. При страхуванні працівників та службовців:

а) передбачені обмеження страхової відповідальності, якщо втрата здоров’я або смерть застрахованого пов’язана із вчиненням ним злочину, алкогольним або наркотичним сп’янінням;

б) не передбачені обмеження страхової відповідальності, якщо втрата здоров’я або смерть застрахованого пов’язана із здійсненим ним злочином, алкогольним або наркотичним сп’янінням;

в) у Правилах страхування непередбачений перелік страхових нещасних випадків;

г) передбачена відповідальність не тільки при виконанні службових обов’язків.

 

70. При обов’язковому особистому страхуванні від нещасних випадків на транспорті обсяг страхової відповідальності:

а) пов’язаний з наслідками нещасного випадку, який трапився після купівлі квитка.

б) настає після загибелі застрахованого в дорожньо - транспортній пригоді

в) пов’язаний з наслідками нещасного випадку, який трапився з пасажиром в дорозі;

г) настає під час виконання службових обов’язків.

 

Відповіді до теми 7

61 г

62 г

63 г

64 б

65 б

66 б

67 а

68 а

69 а

70 в

 

 


Тема 8:«Майнове страхування»

Яке майно підприємства не приймається на страхування?

а) грошові кошти, цінні папери;

б) готова продукція, інвентар, сировина;

в) тварини;

г) будівлі.

 

Що береться за основу при оцінюванні основних фондів?

а) первісна (повна) вартість;

б) балансова вартість;

в) фактична собівартість;

г) затрати.

 

Як страхуються об’єкти у стадії незавершеного будівництва?

а) у розмірі фактичної собівартості;

б у розмірі трудових затрат;

в) на вартість, визначену за пред’явленими страхувальником документами, або згідно з експертною оцінкою ;

г) по залишковій вартості.

 

Яке перелічене далі майно не приймається на страхування?

а) об’єкти у стадії незавершеного будівництва;

б) готова продукція;

в) будівлі і споруди;

г) грошові кошти.

 

Майно підприємства загальною вартістю 280 тис. грн. застраховано на 140 тис. грн. Через пожежу знищено майна на 60 тис. грн. Яку суму страхового відшкодування отримає підприємство?

а) 30 тис. грн.;

б) 42 тис. грн.;

в) 60 тис. грн.;

г) 15 тис. грн.

 

Які фактори зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків?

а) нестача власних коштів для фінансування поточних потреб;

б) сезонність сільськогосподарського виробництва;

в) небезпека втрати капіталу, що авансований у сільськогосподарське виробництво;

г) можливість стихійного лиха.

 

Які з наведених ризиків не є страховими?

а) вимерзання;

б) хвороби рослин;

в) гризуни;

г) втрата урожаю через несвоєчасне проведення робіт по догляду за посівами.

 

Яких заходів має вжити страховик у разі неповної сплати страхувальником визначених за договором платежів зі страхування врожаю сільськогосподарських культур?

а) припинити дію договору;

б) зменшити страхову суму;

в) у разі страхового випадку вирахувати заборгованість за страховими преміями із суми належного відшкодування збитків;

г) подати позов до суду про стягнення заборгованості.

 

У разі настання страхового випадку із застрахованим транспортним засобом до яких органів зобов’язаний звернутися страхувальник?

а) медичного закладу;

б) ДАІ;

в) пожежного нагляду;

г) вищестоячої установи.

 

Яке майно сільськогосподарських підприємств не може бути застрахованим?

а) готова продукція;

б) хворі тварини;

в) багаторічні насадження;

г) овочі закритого грунту.

 

Відповіді до теми 8

71 а

72 б

73 а

74 г

75 а

76 б

77 г

78 а

79 б

80 б

 

Тема 9:«Страхування відповідальності»

91. До страхування відповідальності відноситься:

а) страхування кредитів;

б) страхування інвестицій;

в) страхування майна на подвір’ї;

г) страхування професійної діяльності

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.