Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. Яке призначення водонапірних башт?1. Яке призначення водонапірних башт?

2. Які є різновидності водонапірних башт?

3. З яких конструктивних елементів складається водонапірна башта?

4. Які різновидності резервуарів використовують у водонапірних баштах?

5. Наведіть різновидності опор залізобетонних водонапірних башт.

6. Яка умова забезпечення стійкості водонапірних башт?

7. Які споруди називають баштовими градирнями, яке їх призначення?

8. Покажіть схеми різновидності форм оболонок витяжних башт градирень.

9. З яких елементів складається гіперболічна оболонка градирні?

10. Які конструктивні елементи входять до складу оболонки витяжної башти градирні?

11. Які бувають за формою по висоті окремі лінійні стійки колонади?

12. Яким чином здійснюють з’єднання стійок колонади з нижнім опорним кільцем і фундаментом?

13. Що собою являють димові труби, яке їх призначення?

14. З яких конструктивних елементів складаються залізобетонні димові труби?

15. З якою метою влаштовуються світлофорні майданчики на димових трубах?

16. Покажіть конструктивну схему залізобетонної димової труби.

17. Якої форми по висоті бувають димові труби?

18. Які навантаження сприймає ствол димової труби?

19. Який напружений стан виникає в горизонтальних перерізах ствола димової труби від дії зовнішніх навантажень і температурного перепаду?

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Підручники

 

1. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс. – М.: Стройиздат, 1991. – 768 с.

2. Барашиков А.Я., Буднікова Л.М., Кузнєцов Л.В., Лисенко Є.Ф., Русінов І.О. Залізобетонні конструкції. – К.: Вища шк., 1995. – 591 с.

3. Вахненко П.Ф., Павліков А.М., Горик О.В., Вахненко В.П. Залізобетонні конструкції. – К.: Вища шк., 1999. – 508 с.

 

Навчальні посібники

 

4. Байков В.Н., Дроздов П.Ф., Трифонов И.А., Антонов К.К., Хлебной Я.Ф., Артемьев В.П., Рубинштей В.С. Железобетонные конструкции. Спец. курс. – М.: Стройиздат, 1981. – 767 с.

5. Бондаренко В.М., Суворкин Д.Г. Железобетонные и каменные конструкции. – М.: Высшая шк., 1987. – 384 с.

 

Нормативна література

 

6. СНиП 2.03.01 – 84*. Бетонные и железобетонные конструкции. – М.: 1989. – 88 с.

7. СНиП 2.03.04 – 84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях повышенных и высоких температур. – М.: 1985. – 52 с.

8. СНиП 2.09.03 – 85. Сооружения промышленных предприятий. – М.: 1986. – 56 с.

9. ДБН В.1.2 – 2: 2006. Навантаження і впливи. – К.: 2006. – 59 с.

10. Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). – М.: Стройиздат, 1977. –326 с.

11. Руководство по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона. – М.: Стройиздат, 1977. – 266 с.

12. Руководство по проектированию конструкций, предназначенных для работы в условиях повышенных и высоких температур. – М.: Стройиздат, 1978. – 256 с.

13. Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций с учетом перераспределения усилий. – М.: Стройиздат .1978. – 344 с.

14. Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01 - 84). – М.: 1986 – 1988. – Ч.1, - 187с.; Ч.2, - 143 с.

 

Довідкова література

 

15. Справочник проектировщика инженерных сооружений. / Под ред. Д.А. Коршунова. – К.: Будівельник, 1988. – 352 с.

16. Типовые железобетонные конструкции зданий и сооружений для промышленного строительства. Справочник проектировщика / Под ред. Г.И. Бердичевського. – М.: Стройиздат, 1981. – 488 с.

 

Спеціальна література

 

17. Горбунов – Посадов М.И. и др. Расчет конструкций на упругом основании. – М.: Стройиздат, 1984. – 241 с.

18. Ждахин Л.П. Расчет железобетонных бункеров по предельным состояниям. – М.: Стройиздат, 1970. –212 с.

19. Идашкин С.И., Сафарян М.К. Железобетонные резервуары для воды и нефтепродуктов. – М.: Госстройиздат, 1958. –182 с.

20. Латишев Б.В. Практические методы расчета железобетонных силосних корпусов. – М.: Стройиздат, 1985. – 192 с.

21. Липницкий М.Е., Абрамович Ж.Р. Железобетонные бункера и силосы (расчет и проектирование). – М.: Стройиздат, 1967. – 311 с.

22. Овечкин А.М. Расчет железобетонных круглых резервуаров. – М.: Стройиздат, 1950. – 210 с.

23. Стулов Т.Т. и др. Железобетонные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. Проектирование и сооружение. – М.: Недра, 1968. – 254 с.

24. Сычев В.И., Спиридонов В. М., Приходько И.С. Унификация железобетонных инженерных сооружений. – М.: Стройиздат, 1971. – 215 с.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.