Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Підготовка сировини до збагачення 

Процесу збагачення корисної копалини передують ряд етапів.

3.2.1. Дробіння і подрібнення сировини. Дробіння здійснюється за допомогою щокових та конусних дробарок. Щокові дробарки прості за конструкцією, але менш потужні. Конусні дробарки складніші, проте вони більш потужні і можуть налагоджуватись на певний максимально необхідний розмір куска (наприклад для доменної печі – 100 мм) і тому вважаються більш досконалими.

Подрібнення (така потреба виникає, наприклад, для титанових руд) здійснюють на млинах, де сировина подрібнюється до розмірів 0,1-1 мм.

3.3.2.2 Грохочіння. Це процес просіювання на певну кускуватість. Відбува-ється на спеціальних машинах – грохотах, які обладнані колосниковими, листовими або дротяними ситами, що призводяться в рух кулачковими механізмами. За допомогою грохотів руду або вуілляможна розсортувати на декілька (до 10) фракцій.

3.3.2.3 Усереднення сировини. Здійснюється на усереднювальних складах ГЗК з метою стабілізації сировини за якістю шляхом перемішування порід, що поступають з різних шахт (родовищ). Сировина (руда або вугілля) спеціальним штабелеукладачем засипається у штабель шарами товщиною 20-30 см.

Потім сировина зачерпується знизу вверх, усі прошарки переміщуються між собою. Таким чином відбувається усереднення.

 

Збагачення сировини

 

При відділенні корисної копалини від пустої породи використовуються різні властивості порід: маса, колір, магнітні і електричні властивості, радіоактивність. В результаті збагачення отримують декілька продуктів: концентрати, проміжні продукти, хвости.

Концентрат- продукт з підвищеним вмістом необхідного мінералу.

Хвости - це відходи збагачення. Вони складаються з пустої породи і невеликої кількості корисних компонентів.

Проміжним називають продукт, в якому вміст корисного компонента більший ніж у руді, але менший, ніж у концентраті. Проміжний продукт підлягає подальшому або повторному збагаченню.

Існують різні способи збагачення: ручне або механічне відбирання (золото), промивання на конвеєрі під душем (для порід, що містять пісчано-глинисті домішки); промивання з допомогою поршневої відсадної машини; флотаційне збагачення – шляхом продування повітря через сировину, що знаходиться в пульпі; магнітна сепарація (для магнітної сировини).

Для видалення з сировини вологи, вуглекислого газу і особливо сірки часто застосовують випал руди у випалювальних печах тунельного типу. При цьому залізняк F2О3іноді переходить у магнітний стан – Fe3О4.

 

Окусковування концентратів

 

Після збагачування концентрація заліза в руді збільшується до 60-70 %. Але при добуванні, транспортуванні, перевантажуванні, збагаченні частина корисної копалини настільки подрібнюється, що стає непридатною для використання у доменному процесі. Тому дуже подрібнену руду або концентрат окусковують, тобто переробляють на агломерат або окатиші.

3.4.1. Виробництво агломерату. Шихту для агломерату готують із дрібних концентратів, колошникового пилу, подрібненого палива і вапняку. Після перемішування шихту спікають при температурі 1100-1200ºC на спеціальних агломераційних машинах. При цьому паливо згорає, сірка вигорає, Fe2O3 частково відновлюється до FeО. Утворюються пористі спечені куски матеріала, який називають агломератом (офлюсованим).

3.3.4.2 Виробництво окатишів. 90 % концентрату у вигляді пилу змішують з 1 % бетоніту (дрібнодисперсна глина) і 9 % вапняку. Потім суміш ретельно перемішують, уволожнюють і подають до тарільчатого гранулятора де вона окупчується, перетворюється в гранули розміром 10-20 мм. З допомогою стрічкового конвейера гранули поступають на сушку і відпал. При температурі 1200 ºC гранули зміцнюються. Після вистигання вони відвантажуються для використання у доменній печі.

Таким чином, вихідними матеріалами, що поступають з гірничодобувної промисловості до металургії є: руда, концентрат, агломерат, окатиші, вугілля і вапно.

 

Тема 5. ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

МЕТАЛУРГІЯ ЧАВУНУ

Металургія – це комплекс галузей промисловості, який займається ви-робництвом металів і їх сплавів.

Металургія, яка займається виробництвом чорних металів отримала назву чорної металургії. 94% усіх виплавлених металів належить чорній металургії.

Чорні метали є головними конструкційними матеріалами в машино-будуванні та будівельній індустрії.

Усі інші метали і сплави відносять до групи кольорових. Їх виробляє кольорова металургія.

Як чорна, так і кольорова металургія обіймає деякі види підготовки сировини (іноді збагачення руд), процеси отримання металів, очищення їх (рафінування), виготовлення сплавів, виробництво прокату.

Залежно від виду енергії, яка використовується в основних процесах, розрізняють пірометалургію і гідрометалургію.

В пірометалургії метали і сплави отримують і рафінують при високих температурах за рахунок згоряння палива або електронагрівання.

В гідрометалургії метали отримують із руд шляхом вилужування і виділення із розчинів без нагрівання до високих температур.

Основними вихідними матеріалами чорної металургії є чавун і сталь. Це сплави заліза з вуглецем з незначними домішками марганцю, кремнію, фосфору і сірки. Найбільший вплив на властивості чорних металів має вуглець. Сплав, що містить до 2,14% вуглецю називають сталлю, сплав з більшим вмістом вуглецю, називають чавуном.

На сучасних комбінатах чорної металургії застосовується трьохстадійна схема виробництва сталі:

- перша стадія – виробництво чавуну (доменний цех);

- друга – переплавка чавуну в сталь (сталеплавильний цех);

- третя – виробництво стального прокату (прокатний цех).

Сталеплавильних і прокатних цехів на металургійному комбінаті може бути декілька. Деякі комбінати мають у своїй структурі цехи по виготов-ленню феросплавів, які використовують як добавки при виплавці легованих чавунів і сталей.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.