Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 9, 10. Підсудність. Підготовче провадження 

1. Поняття і види підсудності кримінальних справ судам першої інстанції. Значення правил про підсудність. Співвідношення понять підсудності і компетенції судів.

2. Поняття територіальної підсудності; правила визначення територіальної підсудності. Інстанційна підсудність. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Недопустимість спорів про підсудність.

3. Поняття, значення стадії підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого судового засідання, суб'єкти, які беруть у ньому участь.

4. Питання, які вирішуються у підготовчому судовому засіданні. Рішення, що приймаються судом у підготовчому судовому засіданні.

5. Ухвала про затвердження угоди: підстави та порядок прийняття. Ухвала про відмову в затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування: підстави та порядок прийняття.

6. Ухвала про закриття провадження: підстави та порядок прийняття.

7. Ухвала про повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору: підстави та порядок прийняття.

8. Ухвала про направлення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру для визначення підсудності: підстави та порядок прийняття.

9. Ухвала про призначення судового розгляду. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду.

 

Тема 11. Судовий розгляд

Заняття 1.

 

1. Поняття, значення, завдання стадії судового розгляду.

2. Загальні умови судового розгляду. Зміст і значення вимог безпосередності, усності, гласності, незмінності складу суду, безперервності судового розгляду. Рівність прав сторін і забезпечення змагальності в судовому засіданні.

3. Повноваження головуючого в судовому засіданні. Права і обов'язки членів суду. Запасний суддя.

4. Фіксування судового розгляду. Журнал судового засідання, його зміст і значення.

5. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.

6. Учасники судового провадження. Участь в судовому розгляді обвинуваченого, його права і обов'язки, наслідки неявки. Участь в судовому розгляді захисника, його права і обов'язки. Участь прокурора в судовому засіданні, його процесуальне положення. Потерпілий і його представник в судовому засіданні, їх права і обов'язки, наслідки неявки до суду. Участь в судовому засіданні цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників, їх права і обов'язки, наслідки неявки.

 

Заняття 2.

1. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.

2. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. Зупинення судового провадження. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді.

3. Порядок ухвалення рішень з питань, що виникають в судовому засіданні. Розпорядок судового засідання. Заходи, що приймаються до порушників порядку в судовому засіданні.

4. Процедура судового розгляду. Елементи судового розгляду: підготовча частина, судове слідство, судові дебати, останнє слово обвинуваченого, ухвалення та проголошення судового рішення.

5. Підготовча частина судового засідання. Питання, що вирішуються в підготовчій частині судового засідання. Послідовність дій в підготовчій частині.

6. Поняття, значення судового слідства (з’ясування обставин та перевірки їх доказами). Початок судового слідства (з’ясування обставин та перевірки їх доказами).

7. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Підстави і умови відмови суду від дослідження доказів за неоспорюваними сторонами обставинами. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження.

 

Заняття 3.

1. Порядок проведення допитів в судовому засіданні. Допит обвинуваченого. Допит свідка. Допит потерпілого. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого.

2. Пред'явлення для впізнання в судовому засіданні.

3. Проведення експертизи за ухвалою суду. Допит експерта в суді.

4. Дослідження речових доказів. Дослідження документів. Дослідження звуко- і відеозаписів. Огляд на місці.

5. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження.

6. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.

7. Поняття, значення судових дебатів. Учасники судових дебатів, порядок їх виступів. Останнє слово обвинуваченого.

 

Заняття 4.

1. Ухвалення та проголошення судового рішення. Таємниця наради суддів.

2. Види судових рішень. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення.

3. Поняття, значення, види вироків суду. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. Зміст вироку суду.

4. Поняття, значення ухвали суду. Зміст ухвали суду.Окрема думка судді.

5. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні. Роз’яснення судового рішення.

6. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.

7. Провадження в суді присяжних як особливий порядок провадження в суді першої інстанції.

СПФ, МПВ – 4 курс

І - семестр
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.