Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 4. Суб'єкти кримінального провадженняЗаняття 1.

1. Поняття суб'єктів кримінального|карного| провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності). Співвідношення понять "суб'єкти кримінального провадження", "сторони кримінального провадження", "учасники кримінального провадження", "учасники судового провадження".

2. Класифікація суб'єктів кримінального провадження.

3. Процесуальна правоздатність і дієздатність|дієспроможність| суб'єктів кримінального провадження.

4. Суд як орган правосуддя у кримінальних справах. Завдання|задачі| і загальна|спільна| характеристика повноважень суду при здійсненні правосуддя.

5. Форми здійснення правосуддя. Склад суду при здійсненні правосуддя за чинним кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством.

6. Слідчий суддя як суб'єкт кримінального провадження.

 

Заняття 2.

1. Загальна характеристика суб'єктів, які відносяться до сторони обвинувачення.

2. Прокурор в кримінальному|карному| провадженні, його завдання|задачі| і повноваження. Процесуальне становище|становище| прокурора в досудовому провадженні. Процесуальне становище|становище| прокурора в суді 1 інстанції.

3. Орган досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його завдання|задачі| і повноваження.

4. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження.

5. Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження.

6. Потерпілий, його права та обов'язки. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.

7. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного прокурора, слідчого захисника, представника. Відводи і самовідводи, порядок|лад| їх заявлення і вирішення.

 

Заняття 3.

1. Загальна характеристика суб'єктів, які відносяться до сторони захисту.

2. Кримінально-процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), виправданого, засудженого.

3. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, його кримінально-процесуальний статус.

4. Захисник як учасник кримінального провадження. Особи, які можуть бути захисниками. Обов'язкова участь захисника.

5. Права та обов'язки захисника.

6. Залучення захисника. Відмова від захисника або його заміна.

7. Інші учасники кримінального провадження: загальна характеристика. Заявник, Цивільний позивач, Цивільний відповідач, Представник цивільного позивача, цивільного відповідача, Законний представник цивільного позивача, свідок, Перекладач, Експерт, Спеціаліст, Секретар судового засідання, Судовий розпорядник.

 

Тема 5. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні

1. Види відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні.

2. Поняття і значення цивільного|громадянського| позову у кримінальному провадженні. Юридична природа цивільного|громадянського| позову.

3. Предмет і підстави цивільного|громадянського| позову про відшкодування матеріальної шкоди. Предмет і підстави позову про відшкодування моральної шкоди.

4. Загальна|спільна| характеристика провадження за цивільним|громадянському| позовом.

5. Обов'язки держави по відшкодуванню шкоди, заподіяної|спричиненої| злочином.

6. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

 

Тема 6. Докази і доказування в кримінальному|карному| провадженні

Заняття 1.

1. Теорія доказів |карному|як розділ науки кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права. Предмет теорії доказів. Доказове право, поняття, значення доказового права у вирішені завдань кримінального|карного| судочинства.

2. Теорія пізнання та особливості пізнання в кримінальному|карному| судочинстві.

3. Ціль (мета)|ціль| доказування в кримінальному|карному| процесі. Питання про істину як ціль|ціль| доказування, характер|вдачу| та зміст|вміст,утримання| істини в науці кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права.

4. Предмет доказування у кримінальному провадженні. Структура предмету доказування.

5. Зміст|вміст,утримання| обставин, що становлять кінцеву мету доказування. Поняття проміжних (доказових) фактів і допоміжних фактів.

6. Обставини, що підлягають встановленню в окремих стадіях кримінального|карного| процесу і за окремими категоріями кримінально-процесуальних проваджень.

 

ІІ семестр

Заняття 2.

 

1. Локальний предмет доказування, його значення для прийняття|прийняття,приймання| проміжних процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

2. Поняття доказів в кримінальному|карному| процесі.

3. Властивості доказів.

4. Поняття належності |доказів.

5. Допустимість доказів, критерії допустимості.

6. Поняття, значення класифікації доказів. Особисті|особові| і речові докази. Первинні і похідні докази. Обвинувальні|обвинувальні| і виправдувальні докази. Прямі і непрямі докази. Особливості доказування за допомогою непрямих доказів.

 

Заняття 3.

1. Поняття процесу доказування, елементи процесу доказування.

2. Способи збирання і перевірки доказів.

3. Застосування|вживання| науково-технічних засобів|коштів| при збиранні і перевірці доказів.

4. Використання даних, одержаних|отриманих| оперативним шляхом|колією,дорогою|, в доказуванні.

5. Використання в кримінальній справі відомостей, одержаних|отриманих| в інших державах при здійсненні міжнародного співробітництва.

6. Поняття, значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результату оцінки доказів.

7. Межі доказування і фактичний обсяг|обсяг| зібраних доказів. Достатність доказів для прийняття|прийняття,приймання| і обґрунтування окремих процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

Заняття 4.

1. Суб'єкти процесу доказування, їх класифікація.

2. Обов'язок доказування, його зміст|вміст,утримання|. Суб'єкти, на яких покладений обов'язок доказування і наслідки|результату| невиконання цього обов'язку.

3. Презумпція невинуватості, її роль в доказуванні.

4. Участь в доказуванні обвинуваченого, підозрюваного, захисника, а також потерпілого, цивільного|громадянського| позивача і відповідача та їх представників.

5. Інші суб'єкти процесу доказування і їх роль в доказуванні.

Заняття 5.

1. Поняття джерел доказів (видів доказів).

2. Показання |показники,показання| свідка|очевидця| як джерело доказів, їх предмет і значення. Чинники|фактори|, що впливають на достовірність показань|показників,показань| свідків|очевидців|. Збирання|здобуття|, перевірка і оцінка показань|показників,показань| свідків|очевидців|. З’ясування достовірності показань свідка.

3. Показання|показники,показання| потерпілого, їх предмет, значення. Збирання, перевірка і оцінка показань|показників,показань| потерпілого.

4. Показання|показники,показання| підозрюваного, обвинуваченого їх предмет, види, значення. Особливості оцінки.

5. Показання експерта, їх предмет, доказове значення. Особливості оцінки.

6. Показання з чужих слів.

7. Речові докази, поняття, види, порядок|лад| залучення до справи|речі|, особливості оцінки.

8. Документи як джерела доказів. Збирання, перевірка і оцінка документів. Відмінність|відзнака| документа - самостійного джерела доказів від документа - речового доказу. Види документів як джерел доказів.

9. Висновок експерта як джерело доказів. Підстави для проведення експертизи. Обов'язкове проведення експертизи. Види експертиз. Особи, яким може бути доручено проведення експертизи. Перевірка і оцінка висновку|укладення,ув'язнення| експерта.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.