Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Терезе интерфейсі болып табылады56. Work space терезесінің міндеттері

Work space – ішкі терезелері бар терезе;

57. Command history window терезесінің міндеті

Ағымдағы буманы іске қосуға болатын, сонымен қатар алдын –ала енгізілген командаларды қайта қарауға болатын терезе

  • Нәтижені көруге және алдыңғы енгізілген командаларды шақыруға арналған және де ағымдық каталогты орнататынCommand History және Current Directory терезелері;

58. MatLab жүйесін жылуфизикада қолданудың маңызы неде?

Matlab - бүгінгі таңдағы кең таралған, автоматтандырылған математикалық есептеулер жүйесі. Онда көптеген математикалық есептеулер тек дайын функцияларды пайдалану жолымен шешіледі. Бұл жүйе жалпы матрицаларға амалдар қолдануға негізделгендіктен оның аталуы «MATrix LABoratory», яғни «матрицалық лаборатория» сөзінен келіп шыққан. Бұл жүйе 70 – жылдарда С.В.Молер тарапынан ойлап табылған және ол сол кезде-ақ үлкен есептеу машиналарында қолданыла бастаған. Ал 80 – жылдардың басында MathWorks. Inc фирмасында Джон Литтл IBM PC Macintosh дербес компьютерлер үшін PC Matlab версиясын жасады. Бұл жүйенің артықшылығы, яғни құрамына енетін функцияларды (мәтін түрінде жазылған М-файлдар және С түрінде жазылған бағдарламалар арқылы) өзгертуге, қосымшалар енгізуге болады. Сондай-ақ сандық есептеулерден басқа графикалық функциялармен (екі өлшемді, үш өлшемді) орындауға болады.

Matlab әртүрлі пайдаланушыларға әртүрлі облыстарда математика, машина жасауда және ғылыммен жұмыс жасауда стандартты аспап ұсынады. Matlab-та toolboxes деп аталатын бағдарламалардың мамандандырылған топтары маңызды рөл атқарады. Олар Matlab-ты пайдаланушылардың көпшілігі үшін өте маңызды. Олар мамандандырылған әдістерді оқу және қолдануға рұқсат етеді. Бұл жүйенің кез-келген білім аумағында қолданылады,Атап айтсақ механикалық бөлшектерді моделдеуде және динамикада, гидродинамикада, аэродинамикада, акустикада, энергетикада қолданылады және т.б. MATLAB жүйесінде арнайы электротехникада және радиотехникада, суреттерді өңдеу, нейрондық сетьтердің реализациясында, жаңа білім және техника саласында қолданылады.

59. MatLab toolbox –тің қолданыс аясы

Matlab-та toolboxes деп аталатын бағдарламалардың мамандандырылған топтары маңызды рөл атқарады. Олар Matlab-ты пайдаланушылардың көпшілігі үшін өте маңызды. Олар мамандандырылған әдістерді оқу және қолдануға рұқсат етеді. Toolboxes – бұл Matlab (М-файлдар) функциясының жан-жақты коллекциясы. Олар тапсырмалардың жеке сыныптарын шешуге рұқсат етеді.

Matlab әртүрлі пайдаланушыларға әртүрлі облыстарда математика, машина жасауда және ғылыммен жұмыс жасауда стандартты аспап ұсынады. Matlab-та toolboxes деп аталатын бағдарламалардың мамандандырылған топтары маңызды рөл атқарады. Олар Matlab-ты пайдаланушылардың көпшілігі үшін өте маңызды. Олар мамандандырылған әдістерді оқу және қолдануға рұқсат етеді. Бұл жүйенің артықшылығы, яғни құрамына енетін функцияларды (мәтін түрінде жазылған М-файлдар және С түрінде жазылған бағдарламалар арқылы) өзгертуге, қосымшалар енгізуге болады. Сондай-ақ сандық есептеулерден басқа графикалық функциялармен (екі өлшемді, үш өлшемді) орындауға болады.

60. M-File да өз атыңыздан бір функциялық есеп құрыңыз.

MatLab командасы топтарының ең ыңғайлы тәсілі М-файлдарды қолдану болып табылады. Оларда команда жинауға болады, олардың бәрін бірден немесе бөлімдермен орындауға болады, файлда сақтауға және бұдан былай қолдануға болады. М-файлдармен жұмыс істеу үшін М-файлдар редакторы арналған.

function z = my_fun(x)z = x(1)^2 - 2*x(1)*x(2) + 6*x(1) + x(2)^2 - 6*x(2); my_fun([2 3]) ans = -5
0≤t≤10 интервалында y=sint функциясының графигін салыңыз.
y = sin(t) функциясының [0;2*pi] аралығындағы мәнін график түрінде шығарыңыз.
r=sin(3φ) φ[0,2*pi] функциясының графигін салыңыз.
z=sin(x) функцияның графигін -4≤х≤4, -3≤y≤3 аралығында графигін салыңыз.
z = x2 + y2 функциясының 0,05 қадаммен [-1, 1] аралығындағы мәнінің графигін салыңыз
заңдылығы бойынша 100 секунд уақыт аралығында кеңістікте қозғалатын нүктенің ауысу траекториясын сызыңыз.
y''+y'+6y=cost қозғалысты анықтайтын теңдеудің t<15 болғандағы теңдеудің шешімін табыңыз.
Дифференциалдық теңдеудің шешімін табу және ізделінді функциясының және туындысының графигін құрыңыз: y''+2y'+10y=sint,t ϵ [0 12], y(0)=1, y’(0)=0.
y'''+2y''-y'+2y=0,tϵ [0 20] дифференциалдық теңдеуінің шешімін табыңыз.
3х3 өлшемді матрица элементтерін 0-ге айналдырыңыз.
3х3 өлшемді матрица элементтерін 1-ге айналдырыңыз.
4х3 өлшемді матрицаның бас диагональ элементтерін 1-ге айналдырыңыз.
Массив ұзындығы қалай табылады?
0 ... 6.0 диапазонындағы массив сандарын 0.5 қадамда жазып көрсет
MatLab-та сиқырлы матрицаны, диагональды матрицаны қалай құрастырамыз? Мысал келтіріңіз.
MatLab-та матрицаларды қосу, азайту, көбейту, дәрежеге шығару қалай орындалады? Мысал келтіріңіз.
Сызықтық теңдеулер жүйесін шешіңіз:
Сызықтық теңдеулер жүйесін шешіңіз:
Матрицалардың қосындысы мен көбейтіндісін есептеңіз:
Сызықтық теңдеулер жүйесін шешіңіз:
Мына формулармен анықталатын, үшөлшемді сызықтарды құру есебін жазыңыз
Мына формулармен анықталатын, үшөлшемді беттерді құру есебін жазыңыз
Мына координаталарымен анықталатын, нүкте қозғалысын жазыңыз
Мынандай координатамен қозғалатын нүктенің бағытын тұрғызыңыз
Бір айнымалы үшін есебін жазыңыз
Мына теңдеуге график тұрғызыңыз
, Matlab ортасында есепті шешу алгоритмін жазыңыз
Matlab ортасында есепті шешу алгоритмін жазыңыз
Келесі есептің шешімі қандай болады:
Мына матрицаны алу есебін жазыңыз
, Matlab ортасында есепті шешу алгоритмін жазыңыз
Келесі вектор берілген:а= [1 2 3 123 1.2 1.5 12.35 6 7 8 90] Шешу алгоритмін жазыңыз.
Векторберілген: а= [1 2 3 123 1.2 1.5 12.35 6 7 8 90] Q векторы үшін а векторының эементтерін пайдаланып, алгоритмін жазыңыз.
Бір айнымалы функция үшін шешімін жазыңыз [0.005: 10*pi],
Таңдаған функцияларыңыз арқылы келесі матрицаны алу есебін жазыңыз
Matlab ортасында мыны есепті шешу алгоритмін жазыңыз
осы функцияның 3D графигін тұрғызыңыз, сосын көлеңкесіндегі мәндерді алыңыз, максимумдарын қалдырыңыз. 0<x<y<z<300.<="" p="" style="font-family: 'Times New roman'; font-size: 12pt; color: black;"></x
41.АрифметикалықамалдардыМатлабжүйесінде шешудіңнегізгіжолы.Қандайтерезелерқолданылады. Мысал келтіріңіз,
42.MatLab жүйесінде матрицаларды шешу жолдары. Матрицаларды жүктеу. Мысал келтіріңіз.
43.Бір айнмалыдан түратын функцияның f(x), f(t), f(y), f(z) Matlab жүйесінде шешудың мәні, анализ жасаңыз.
44.Екі айнмалыдан түратын функцияның f(x,y), f(t,x), f(y,z) Matlab жүйесінде шешудың мәні, анализ жасаңыз.
45.Үш айнмалыдан түратын функцияның f(x,y), f(t,x), f(y,z) Matlab жүйесінде шешудың мәні, анализ жасаңыз.
46.Бірнеше айнмалыдан түратын теңдеулерден алынған графиктеріне өзгертулер жасау. Xlabel, Ylabel, Zlabel, Title. Line color.
47.Бірнеше айнмалыдан түратын теңдеулер жүйесін шешудың маңызы. Мысал келтіріңіз.
48.M-File –дың маңызы. Мысал келтіріңіз.
49.Екі функцияның графиктерін жұлдызша және үзік сызықтармен беру. Мысал келтіріңіз.
50.Эйлер әдісі, мысал келтіріңіз.
51.Рунге-кутта әдісі, мысал келтіріңіз.
52.MatLab , help products маңызы.
53.Ode23, мысал келтіріңіз
54.Ode45, мысал келтіріңіз
55.Command window терезесінің міндеттері
56.Work space терезесінің міндеттері
57.Command history window терезесінің міндеті
58.MatLab жүйесін жылуфизикада қолданудың маңызы неде?
59.MatLab toolbox –тің қолданыс аясы
60.M-File да өз атыңыздан бір функциялық есеп құрыңыз
         ©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.