Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Теми семінарських занять. Тема 4-5. Кримінальна психологія 

Тема 4-5. Кримінальна психологія. Психологія злочинної поведінки.

Семінарське заняття №1 – 2 год.

Поняття правової та кримінальної психології. Нормативна регуляція поведінки та засвоєння особистістю соціальних норм. Структурні компоненти індивідуальної правосвідомості. Психологічна характеристика особистості злочинця та різні підходи до типології злочинців. Класифікація злочинних типів. Соціально-демографічна характеристика особистості злочинця. Психологія неповнолітніх злочинців. Основні психологічні, соціально-психологічні чинники, що впливають на людину у підлітковому віці. Соціо-біологічна детермінація проявів підліткового віку. Психологія організованої злочинності (структура і психологічні особливості злочинних груп).

Роль і значення теми для діяльності юристів.

Кримінальна психологія – галузь юридичної психології, яка вивчає психологічний механізм правопорушень і психологію правопорушників, проблеми утворення, структури, функціонування і розпаду злочинних груп.

Вивчення теми дозволяє отримати теоретичні знання про підходи до типології, підстави їх класифікація, соціально-демографічну характеристику особистості злочинця.

Ключові слова та основні поняття:кримінальна психологія, особа злочинця, типологія злочинця, неповнолітні злочинці, психологія організованої злочинності.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Знати:

· основні категорії та поняття правової та кримінальної психології, нормативної регуляція поведінки та засвоєння особистістю соціальних норм, психологічна характеристика особистості злочинця, основні психологічні, соціально-психологічні чинники, що впливають на людину у підлітковому віці, структурні компоненти індивідуальної правосвідомості, психологічну характеристику злочинних груп.

Вміти:

· складання психологічного портрету правопорушників з різною антисуспільною спрямованістю; урахування психологічних аспектів при розробці системи профілактичних заходів; аналізу практичних ситуацій професійної діяльності, визначення їх психологічних чинників; аналізу психологічного стану об’єкта, методів і прийомів професійного впливу на нього.

 

Психологічні причини злочинної поведінки. Соціальна та асоціальна поведінка. Класифікація асоціальної поведінки: аморальна, антисоціальна, злочинна. Мотивація злочинної поведінки. Психологічна структура злочинного діяння. Особливості формування різновидів злочинної спрямованості. Психологічні наслідки здійсненого злочину.

Роль і значення теми для професійної діяльності юристів.

Найбільш небезпечна частина правопорушень, що мають явну антисоціальну направленість, — це злочинність. Ефективна боротьба зі злочинністю з психологічної точки зору вимагає глибокого аналізу протиправної дії осіб, які вчинили злочини, вивчення психологічної структури злочину, а також: причин, що спонукають людину до злочинної поведінки.

Вивчення теми дозволяє засвоїти теоретичні основи виявлення злочинної поведінки, класифікації асоціальної поведінки.

 

Ключові слова та основні поняття:злочинна поведінка, об’єктивні та суб’єктивні причини правопорушень, структура злочинного діяння, мотивація злочинної поведінки, психологічні наслідки.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Знати:

· мотивацію злочинної поведінки,

· психологічну структуру злочинного діяння,

· особливості формування різновидів злочинної спрямованості,

· психологічні причини злочинної поведінки;

Вміти:

· складати психологічний портрет правопорушників з різною анти суспільною спрямованістю; враховувати психологічних аспектів при розробці системи профілактичних заходів; аналізу практичних ситуацій професійної діяльності, визначення їх психологічних чинників; аналізу психологічного стану об’єкта, методів і прийомів професійного впливу на нього.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.