Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Я ви розумієте поняття – «касові залишки»?а) це гроші, що знаходяться в фізичної або юридичної особи;

б) це трансакційні гроші;

в) це гроші на рахунку в банку;

г)це гроші, що залишаються після необхідних трансакційних витрат;

д) це готівкові гроші.

253. Як використовується нерозподілений прибуток центрального банку:

а) направляється на стимулювання праці банківських працівників;

б) надання кредитів комерційним банкам;

в) на благодійну діяльність;

г) надходить до державного бюджету;

д) на придбання основних фондів.

254. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання виробництва, то він:

а) продає облігації державної позики комерційним банкам;

б)збільшує ліміти кредитування комерційних банків;

в)знижує облікову ставку;

г) підвищує норму обовязкового резервування.

255.Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде:

а) надавати ломбардні позики;

б) купувати облігації внутрішної державної позики;

в) продавати облігації внутрішньої державної позики.

256. У процесі виконання функцій фінансового агента держави центральний банк:

а) відповідає за зобов’язання держави за ОВДП;

б) здійснює касове обслуговування бюджету;

в) надає кредити банкам;

г) обслуговує державний борг;

д) здійснює емісію банкнот.

257.Центральний банк виконує такі функції:

а) ломбардне кредитування;

б) касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків;

в)функції емісійного центру країни;

г) банківське регулювання та нагляд;

д) функції фінансового агненту уряду;

е) здійснення монетарної політики;

є) касове обслуговування бюджету;

ж) кредитування великого бізнесу.

260.Центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку з метою:

а) збільшення маси грошей в обігу;

б) зменшення маси грошей в обігу;

в) посилення контролю за діяльністю комерційних банків;

г) зменшення курсу національної валюти.

261.З метою збільшення маси грошей в обороті центральний банк:

а) збільшує облікову ставку;

б) підвищує норму обовязкових резервів;

в) купує цінні папери на відкритому ринку.

262.При зростанні курсу національної грошової одиниці:

а) збільшується імпорт;

б) зменшується імпорт;

в) збільшується відплив капіталу з країни.

263. Облікова ставка процента в Україні визначається:

а) грошовим ринком;

б) комерційними банками;

в) валютними біржами;

г) центральним банком;

д) Міністерством фінансів.

264. Які економічні наслідки має тривале і швидке зростання норми позичкового процента:

а) зниження ефективності виробництва;

б) зростання рентабельності підприємств — клієнтів банків;

в) зростання прибутковості банків;

г) погіршення ліквідності банків?

265.Які з наведених чинників впливають на рівень процента за банківськими позичками:

а) термін співробітництва підприємства-позичальника з даним банком;

б) рівень рентабельності позичальника;

в) рівень прибутковості банку;

г) строк кредиту;

д) рівень кредитного ризику;

е) фаза економічного циклу;

є) рівень попиту на позички на ринку?

266.Хто встановлює розмір процентної ставки за кредитами комерційних банків:

а) центральний банк;

б) комерційні банки;

в) клієнти банку, які отримують позички;

г) Міністерство фінансів;

д) Міністерство економіки;

е) Кабінет Міністрів України.

267. Маржа — це:

а) одна із банківських операцій при міжнародних розрахунках;

б) перевищення процентної ставки, яку стягує банк за кредит, над ставкою, яку він сплачує за залучені кошти;

в) вид кредиту, пов'язаний з операціями банку з цінними паперами.

268. Якщо сподівані процентні ставки у майбутньому зростатимуть, то попит на довгострокові облігації:

а) зростатиме;

б) падатиме;

в) залишиться без змін.

269. У якій залежності від процентної ставки перебуває відношення «готівка — кошти до запитання»:

а) у прямій;

б) оберненій;

в) не залежать?

270. Орієнтиром ціни на гроші в Україні є:

а) вартість однієї унції золота;

б) курс гривні до долара США;

в) курс гривні до євро;

г) облікова ставка НБУ;

д) зазначене в пп. а) — в).

271. Як впливає підвищення рівня інфляції на рівень дисконтної ставки при розрахунках вартості капіталу:

а) дисконтна ставка теж зростає;

б) дисконтна ставка зменшується;

в) зв'язок між інфляцією та дисконтною ставкою відсутній?

272.Дохідність відносно безризикових фінансових активів зіставляється з:

а) темпом інфляції;

б) дохідністю державних цінних паперів;

в) дохідністю від операцій з нерухомістю;

г) тезаврацією заощаджень через купівлю долара США.

273. При розрахунках майбутньої вартості депозитів терміном на 1 рік:

а) результати розрахунків за формулами простих і складних відсотків рівні;

б) результат при використанні простого проценту більший;

в) результат при використанні складного проценту більший

274. Чи дозволяється банкам установлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні нижче собівартості власних банківських послуг?

а) так;

б) ні;

в) залежно від конкретних обставин;

г)в особливих випадках тільки з дозволу НБУ.

275. Чи може комерційний банк надавати кредити під процент, ставка якого є нижча від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, які він установлює за депозитами?

а) так;

б) так, тільки з дозволу НБУ;

в) ні;

г) залежно від оцінки кредитного ризику.

276. Ціна позики грошового капіталу виступає у формі:

а) амортизації;

б) строку запозичення;

в) процента;

г) дивіденда;

д) орендної плати.

277. Короткостроковий кредит надається:

а) до трьох місяцдів;

б) до шести місяііців;

в) до одного роклу;

г) до півтора року;

д) до двох років.

278. Середньостроковий кредит надається:

а) від трьох місяців до одного року;

б) від шести місяців до одного року;

в) від одного року до двох років;

г) від одного року до трьох років;

д) від двох років до п'яти років.

279.Довгостроковий кредит надається:

а) понад один рік;

б) понад півтора року;

в) понад два роки;

г) понад три роки;

д) понад п'ять років.

280. Який із видів кредиту може бути у товарній формі:

а) споживчий;

б) міжнародний;

в) комерційний;

г) банківський;

д) державний.

281. Який із видів кредиту створює платіжні засоби обігу:

а) споживчий;

б) міжнародний;

в) комерційний;

г) банківський;

д) державний.

282. Кредит на споживчі потреби надається:

а) населенню — на задоволення будь-яких потреб;

б) торгівлі — на створення запасів товарів;

в) населенню — на будівництво житла;

г) на залучення вкладів у населення банками.

283. Перелічіть, які функції виконує кредит:

а) збереження капіталу;

б) розподілу прибутку;

в) контрольно-стимулюючу;

г) перерозподільну;

д) капіталізації тимчасово вільних грошових коштів;

е) створення платіжних засобів обігу.

284. Кредит— це:

а) перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів;

б) перерозподіл вартості на засадах повернення і, як правило зі сплатою процента;

в) задоволення потреби економічних суб’єктів у грошових коштах;

г) економічні відносини, що виникають у зв'язку з перерозподілом тимчасово вільних коштів на засадах повернення, платностіта добровільності.

285. Необхідність використання кредиту зумовлено:

а) збитковістю підприємства;

б) коливанням потреби у коштах;

в) нерівномірністю отримання прибутку підприємством;

г) рівнем рентабельності підприємства по окремих видах товарів.

286. За допомогою кредиту перерозподіляється:

а) вартість у грошовій та товарній формах;

б) тільки уречевлена вартість у матеріальних цінностях;

в) тільки грошові кошти.

287. Які з названих грошових запасів входять до складу грошової бази:

а) готівка на руках у населення;

б) вклади на поточних рахунках у банках;

в) готівка в касах банків;

г) вклади на строкових рахунках у банках;

д) кошти на коррахунках комерційних банків у центральному банку;

е) кошти на рахунку Держказначейства в НБУ.

288. Якщо рівень доходів у країні низький або знижується, як це вплине на коефіцієнт «готівка / чекові депозити»:

а) збільшуватиме;

б) зменшуватиме;

в) не змінить?

289. Як пов'язані між собою рівень тінізації економіки і рівень коефіцієнта «готівка / чекові депозити»:

а) прямо пропорційно;

б) обернено пропорційно;

в) нема зв'язку між ними.

290. На яку величину обсяг пропозиції грошей більший за грошову базу:

а) на величину норми обов'язкового резервування депозитів;

б) на величину простого мультиплікатора депозитів;

в) на величину загального грошово-кредитного мультиплікатора;

г) на величину коефіцієнта «готівка / чекові депозити».

291. Якщо рівень процентних ставок за банківськими кредитами зростає, як це вплине на коефіцієнт «надлишкові резерви / чекові депозити»:

а) збільшить;

б) зменшить;

в) не вплине.

292. Якщо рівень процентної ставки за кредитами банків перевищить облікову ставку НБУ, як це вплине на грошово-кредитний мультиплікатор:

а)збільшить;

б) зменшить;

в) не вплине.

293. Якщо комерційні банки очікують збільшення процента за депозитами, як це вплине на грошово-кредитний мультиплікатор:

а)збільшить;

б) зменшить;

в) не змінить 2

294. Знайдіть правильний варіант зовнішнього вияву інфляції:

а) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

б) падіння цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

в) зростання цін на товари та послуги; зростання курсу національної валюти; поглиблення товарного дефіциту;

г) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; зменшення товарного дефіциту.

293. Дайте правильну відповідь на питання, з якими процесами пов’язане виникнення критичної точки інфляції:

а) з переходом від відстаючого до випереджувального зростання цін порівняно зі зростанням маси грошей;

б) з виникненням і швидким поширенням бартерних операцій, що звужують товарну основу грошової маси в обігу;

в) з відставанням темпів знецінення грошей від темпів зростання їх пропорції

294.Що таке інфляційні очікування? Як інфляційні очікування впливають на динаміку цін:

а) підвищують;

б) знижують;

в) підтримують на стабільному рівні.

295. Грошова реформа — це:

а) часткова перебудова грошової системи держави;

б)повна перебудова грошової системи держави;

в) емісія державою нових грошових знаків;

г) оголошення державою знеціненених паперових грошей недійсними;

д) викуп знецінених грошових знаків державою;

е) нагромадження золотовалютних і матеріальних резервів;

є) припинення зростання грошової маси в обігу;

ж) оздоровлення державних фінансів;

з) збалансування грошового ринку;

і) раціоналізація структури виробництва у державі.

296. Деномінація грошових знаків — це:

а) зниження цін;

б) зростання тарифів;

в) зростання заробітної плати;

г) обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорціїз одночасною переоцінкою у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових вкладів;

д) переоцінка балансової вартості основних фондів;

е) падіння облікової процентної ставки.

297. Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 1992—1994 рр.:

а) прискорення розвитку виробництва;

б) зростання зайнятості;

в) скорочення виробництва ВВП;

г) збільшення бюджетного дефіциту;

д) зростання рівня життя населення;

е) зниження реальних доходів населення;

є) скорочення бартеризації економіки.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.