Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Яка з організацій світового банку здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику?а) міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів;

б) міжнародна асоціація розвитку;

в)багатостороння агенція гарантування інвестицій.

133. До саморегульованих грошових систем відносять:

а) систему кредитних грошей;

б)монометалізм;

в) валютну систему.

134. Ліквідність це:

а) здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів (робіт, послуг);

б) можливість грошей бути засобом платежу;

в) можливість грошей бути засобом накопичення;

г) вірна відповідь відсутня.

135. Необхідною основною базою існування грошей є:

а) фінансові потреби держави;

б) зовнішньоекономічні зв’язки;

в) товарне виробництво і обіг товарів;

г) потреби центрального і комерційних банків.

136. На купівельну спроможність грошей впливають такі процеси:

а) підвищення рівня цін на товари;

б) зростання маси грошей в обороті;

в) зростання випуску товарів і послуг в обороті;

г) коливання валютного курсу.

137. Норма обов’язкового резервування для банків уводиться з метою:

а) обмеження грошової маси в обороті;

б)забезпечення ліквідності банків та грошово-кредитного регулювання;

в) посилення фінансової стабільності банків;

г) підвищення конкурентноспроможності банків?

138. Розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металлу це:

а) казначейська;

б)білонна;

в) повноцінна.

Яка з перелічених функцій НБУ є головною?

а) банк банків;

б) банк уряду;

В) провідник монетарної політики.

140. Якщо норма обов’язкового резервування для банків дорівнює 100%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює::

а) 0;

б) 1;

в) 10;

г) 100.

141. Загальна маса грошей збільшується кожний раз, коли комерційні банки:

а) збільшують свої вклади в центральному банку;

б) збільшують обсяги позичок, наданих населенню;

в) збільшують свої зобов’язаннями за вкладами населенню.

Якого року було засновано МВФ?

а) 1921 р.;

б) 1944 р.;

в) 1976 р..

143. До складу горшової бази відносять:

а) депозити до запитання в комерційних банках;

б) депозити в центральному банку;

в)кошти на вкладах за трастовими операціями;

г)готівка в касах комерційних банків.

144.У банку відкрито депозити на суму 10 тис. грн.. Норма обов’язкових резервів 25%. Цей депозит здатний збільшити суму видачі кредитів щонайменше на :

а) 7500 грн.;

б) 10000 грн.;

в) 30000 грн.;

г) понад 30000 грн.

145. Якщо фактична масса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну для обороту (Кн), то матимуть місце такі явища::

а) нестача грошей;

б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції;

в) надлишок грошей;

г) зміна рівня мультиплікації.

Яке з наведених визначень найбільш повно відображає сутність економічної категорії «гроші»?

а) гроші – це засіб платежу;

б)гроші – це специфічний товар, що виконує роль загального еквіваленту;

в) гроші – це національна грошова одиниця.

147. Банківські операції поділяють на:

а) універсальні;

б) страхові;

в) активні;

Г) пасивні.

148. До якісних властивостей грошей відносять:

а) еквівалентність;

б)портативність;

в) конвертованість.

149. Інструментом комерційного кредиту є:

а) дебіторська заборгованість;

б) основні засоби;

В) вексель.

 

150. «Кембриджська версія» кількісної теорії грошей виникла в :

а) США;

б) Росії;

в)Англії.

151. Якщо величина готівки становить 210 млн. грн., поточних вкладів – 400 млн. грн., ощадних вкладів – 290 млн. грн., строкових вкладів – 350 млн. грн., то грошовий агрегат М2 дорівнює:

а) 310 тис. Грн.;

б) 900 млн. грн.;

в) 1250 млн. грн.;

г) 400 млн. грн.

152. До інструментів грошово-кредитної політики відносять:

а) рестрикційну політику;

б) політику конкуренції;

в)політику відкритого ринку.

153. До мотивів попиту на гроші відносять:

а)трансакційний;

б) еволюційний;

в) сезонний.

154. Якщо сума ВВП 12млрд. грн., а кількість грошей за агрегатом М3=2млрд.грн.; то швидкість обігу грошей V дорівнює:

а) 24рази на рік;

б) 10разів на рік;

в)6 разів на рік.

155. Формула І. Фішера записується рівнянням:

а) MP=VQ;

б) MQ=PV;

в)MV=PQ.

156. Грошово-кредитний мультиплікатор – це процес створення:

а) курсу долара;

б) повноцінних грошей;

в)безготівкових грошей.

157. Величина горошво-кредитного мультиплікатора залежить від:

а)суми резервів комерційних банків;

б) курсу доллара;

в) повноцінних грошей;

г) готівкових грошей.

158. Елементом грошової системи є:

а) рівень інфляції;

б) комерційні банки;

в)масштаб цін.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.