Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Стандарти конкурентоспроможності підприємстваСтандарти конкурентоспроможності поділяють на дві групи:

1) економічні;

2) соціальні.

Оцінка конкурентоспроможності підприємства за економічними стандартами проводиться за 5 стандартами і більше: за ефективністю використання інформації ресурсів, економічного простору, часу, технологій і за рівнем доходу.

Виходячи з цих індикаторів обчислюють показники:

v індикатор використання ресурсів – співвідношення між коефіцієнтом доходів підприємства (ЧП) і відрахування до бюджету і соціальних фондів і коефіцієнту ресурсів.

Авансовані ресурси – всі наявні ресурси у грошовому виразі, включаючи понад нормовані запаси сировини і матеріалів, невстановлене обладнання, страхові фонди, фонди ризику.

Ресурси застосовані підприємством – авансовані ресурси за мінусом ресурси, що не використовуються (резервні робочі місця, понад нормовані виробничі запаси, невстановлене обладнання, страхові фонди).

v Індикатор використання праці – співвідношення ЧП і вартості робочих місць.

Вартість робочих місць підприємства визначається порівнянням середньорічної вартості основних фондів і середньорічною кількістю робочих місць.

v Індикатор місткості ринку – співвідношення балансового прибутку і прибуткової місткості даного виду товару.

Прибуткова місткість товару визначається сукупним грошовим попитом споживачів на товар за мінусом тієї частини попиту, що спрямована на відшкодування витрат на виробництво і реалізацію продукції.

v Індикатор доходності – співвідношення валового доходу підприємства у розрахунку на одного робітника (включаючи власника) і аналогічного доходу, що отримується в комерційній діяльності, в комерційних сферах, економіці країни.

v Індикатор використання часового простору (ресурсу) – співвідношення між часом, за який обчислюється отриманий валовий дохід підприємства і часом, який необхідний для збільшення цього показника у 2 рази.

Ці економічні стандарти зіставляються з аналогічними нормативними чи фактичними показниками конкурентів, будується матриця конкурентоспромож­ності підприємства, де відображається відносні величини вибраних стандартів і їх відсотково-бальне збільшення.

У розвинутих країнах велику роль в оцінці конкурентоспроможності підприємства відіграють соціальні стандарти, тобто нормативи, що характеризують соціальну конкурентоспроможність чи якість підприємства.

Ця оцінка базується на результатах чотирьох рейтингів:

1) Рейтинг споживачів (Рс);

2) Діловий рейтинг (Рд);

3) Рейтинг престижу (Рп);

4) Міжнародний рейтинг (Рм).

Порівнюючи сумарні бали оцінки власного рейтингу і рейтингу конкурентів, отримуємо показник, що відображає рівень конкурентоспроможності за соціальними стандартами:

Якщо рівень Ксоц.≥РКСС у потенційних і реальних конкурентів, то підприємство є конкурентоспроможним у соціальному плані.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.