Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який показник характеризує ефективність вирощування кормових культур?а) урожайність кормових культур

б) вихід кормів з 1 га в кормопротеїнових одиницях

в) валові збори кормових культур

г) виробництво тваринницької продукції на 1 га кормових культур, площу ріллі

Л –5 , ст. 174.

 

90. Що таке кормовий план господарства?

а) розрахунок потреби господарства в кормах

б) розрахунок річної потреби господарства в кормах

в) науково обґрунтований розрахунок потреби господарства в кормах на відповідний період

г) забезпечення господарства відповідними кормами

Л –5 , ст. 174.

 

91. Цільова програма господарства на період важливих польових робіт – це:

а) госпрозрахункове завдання

б) бізнес-план

в) робочий план

г) правильної відповіді немає

Л – 5, ст. 129.

 

Як у технологічній карті обчислюють затрати на 1 ц продукції?

а) 5 відсотків від оплати праці

б) всього затрат і за статтями поділити на площу посіву

в) всього затрат і за статтями поділити на валовий збір продукції

г) правильної відповіді немає

Л –5 , ст. 155.

 

93. Прямолінійність рядків, нормальна ширина міжрядь, оптимальні строки та норми висіву, рівномірне загортання насіння на потрібну глибину, відсутність огріхів і просівів – це:

а) способи обробітку грунту

б) вимоги до оранки

в) вимоги до сівби

г) правильної відповіді немає.

Л –5 , ст. 156.

 

94. Пряме комбайнування, роздільне двофазне, трифазне – це:

а) способи збирання зернових культур

б) способи збирання технічних культур

в) способи збирання картоплі

г) правильної відповіді немає.

Л –5 , ст. 158.

 

95. Розподіл сировини за кольором, ступенем стиглості та розмірами – це:

а) інспектування

б) сортування

в) калібрування

г) фасування

Л –5 , ст. 198.

 

96. Кількість борошна, виробленого із зерна в результаті помелу, називають:

а) виходом борошна

б) партією борошна

в) разовим і повторним намелом

г) односортним виходом

Л – 5, ст. 196.

97. Акціонерне товариство відкритого типу передбачає розповсюдження акцій:

а) без обмежень для придбання

б) тільки між засновниками

в) тільки між працівниками

г) правильної відповіді немає

Л –5, ст. 10.

 

98. Для ведення особистого підсобного господарства громадянам надають безплатно у власність земельні ділянки у розмірі не більше:

а) 0,6 га

б) 1,0 га

в) 2,0 га

г) 0,5 га

Л – 5, ст. 28.

 

99. Підприємство оптової торгівлі, яке укладає угоди з реальним товаром з нестандартними партіями, – це:

а) агроторговий дім

б) оптово-продовольчий ринок

в) брокерська контора

г) товарна біржа

Л – 5, ст. 32.


100. За умовний еталонний прийнято трактор марки:

а) Т-150

б) ДТ-75

в) МТЗ-80

г) К-750.

Л – 5, ст. 51.

 

101. Періодичність технічного обслуговування № 1 для тракторів встановлена:

а) через 240 мото-годин

б) через 160 мото-годин

в) через 960 мото-годин

г) через 1000 мото-годин

Л – 5, ст. 57.

102. Однократне переміщення різних органів людини (руки, ноги, корпусу) в процесі виконання роботи – це:

а) трудова дія

б) трудовий рух

в) трудова операція

г) трудовий прийом

Л – 5, ст. 73.

 

103. За рівнем механізації робочі місця класифікують так:

а) місця ручної праці, механізовані і автоматизовані

б) індивідуальні і колективні

в) стаціонарні і рухомі

г) постійні і тимчасові

Л – 5, ст. 75.

 

104. Створення комфорту на робочому місці, раціональне розміщення засобів виробництва, вибір кольору, фарбування приміщень, озеленення зон і робочих місць – це:

а) технічні умови праці

б) санітарні умови праці

в) гігієнічні умови праці

г) естетичні умови праці

Л – 5, ст. 80.

 

105. Ненормований час – це час:

а) простоїв

б) основної роботи

в) регламентованих перерв

г) допоміжної роботи

Л – 5, ст. 86.

106. До сільськогосподарських угідь не належать:

а) орні землі

б) багаторічні плодові насадження

в) сіножаті і пасовища

г) ліси і чагарники

Л –5 , ст. 146.

 

107. Концентровані корми в кормовиробництві – це:

а) зерно, висівки, макуха

б) сіно, сінаж, солома, полова

в) силос, коренеплоди, жом

г) кухонна сіль, крейда, кісткове борошно

Л –5 , ст. 172.

 

108. Зелені овочеві культури в овочівництві – це:

а) капуста, помідори, цибуля

б) огірки, морква, буряки

в) петрушка, щавель, кріп

г) баклажани, перець, салат

Л – 5, ст. 166.

 

 

Література

 

1. Батіг А.І. Планування і організація діяльності аграрного підприємства : посібник – К. : Аграрна освіта, 2003.

2. Березівський П.С., Михайлюк Н.І. Організація виробництва в аграрних формуваннях : навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2005.

3. Ільчук М.М., Зрібняк Л.Я. та ін. Організація і планування сільськогосподарського виробництва : підручник. – К. : ПП “Нова книга”, 2008.

4. Гордієнко О.В. та ін. Організація виробництва : навч. посіб. – К. : Аграрна освіта, 2010.

5. Шелюк Л.І. Організація і планування діяльності аграрних формувань. – К. : Аграрна освіта, 2011.

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.