Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що є основною формою організації праці в рослинництві?а) постійна виробнича бригада

б) група працівників

в) ланка

г) зміна

Л – 5, ст. 64.

 

33. Сукупність методів, прийомів і розрахунків, за допомогою яких встановлюють обґрунтовані норми праці:

а) поділ праці

б) кооперація

в) нормування праці

г) наукова організація праці

Л – 5, ст. 81.

34. До основних нормоутворювальних факторів на транспортних роботах не належить:

а) швидкість руху

б) вид транспортного засобу та його вантажопідйомність

в) спосіб навантаження і розвантаження

г) щільність ґрунту

Л – 5, ст. 86.

35. До основних нормоутворювальних факторів на ручних роботах у рослинництві не входить:

а) схема садіння

б) конструктивні особливості тракторів

в) ширина міжрядь

г) густота насадження

Л – 5, ст. 86.

36. Зона дії працівника, розміщення засобів виробництва, необхідних для виконання певної роботи:

а) робоча зона

б) робоче місце

в) робоче устаткування

г) організація робочого місця

Л – 5, ст. 75.

 

37. Визначення фактичного стану організації робочих місць і встановлення рівня їх відповідності типовим операційним технологіям та вимогам наукової організації праці – це:

а) атестація робочих місць

б) наукова організація праці

в) умови праці

г) організація праці

Л – 5, ст. 77.

 

38. Сукупність факторів виробничого середовища, які в процесі праці впливають на працездатність і здоров’я людини, – це:

а) організація праці

б) наукова організація праці

в) умови праці

г) атестація робочих місць

Л – 5, ст. 79.

 

39. Кількість засобів виробництва, яку може високоякісно обслужити за одиницю робочого часу працівник або група працівників, – це норма:

а) виробітку

б) часу

в) обслуговування

г) керівництва

Л –5 , ст. 82.

40. Форми оплати праці:

а) основна і додаткова

б) основна і відрядна

в) відрядна і погодинна

г) погодинна і основна

Л – 5, ст. 90.

 

41. Акордна розцінка за 1 ц продукції визначається:

а) діленням акордного фонду на планове валове виробництво

б) діленням тарифного фонду на планове валове виробництво

в) діленням планового валового виробництва на акордний фонд

г) діленням планового валового виробництва на тарифний фонд

Л – 5, ст. 104.

 

42. Тарифно-кваліфікаційний довідник дозволяє встановити:

а) тарифну ставку

б) тарифний розряд

в) норму виробітку

г) рівень кваліфікації працівника

Л –5 , ст. 92.

 

43. Робоче місце вважається умовно атестованим, якщо середній коефіцієнт оцінки становить:

а) від 0,00 до 0,50

б) від 0,50 до 0,75

в) від 0,75 до 1,00

г) понад 1,00

Л –5 , ст. 77.

 

44. Метод детальнішого вивчення елементів операцій, які періодично повторюються, – це:

а) фотографія робочого дня

б) хронометраж

в) фотохронометраж

г) відеозйомка

Л – 5, ст. 84

 


45. Надбавка за класність трактористам-машиністам ІІ класу становить:

а) 10%

б) 20%

в) 30%

г) надбавки немає

Л –4 , ст. 127.

46. Тарифна ставка визначає:

а) співвідношення в оплаті найпростіших і найскладніших робіт

б) розмір оплати за виконання норми виробітку

в) рівень кваліфікації працівника

г) оцінювання праці різної якості

Л – 4, ст. 124.

 

47. Кормовий баланс – це:

а) визначення потреби в кормах на господарський рік

б) визначення потреби в кормах на календарний рік

в) порівняння потреби в кормах з надходженням їх з різних джерел

г) визначення джерел покриття нестачі кормів.

Л –5 , ст. 176.

 

48. До малих підприємств належать сільськогосподарські підприємства, які мають чисельність працівників:

а) до 50 осіб

б) до 1000 осіб

в) до 2000 осіб

г) до 25 осіб

Л – 4, ст. 28.

 

Який елемент тарифної системи відображає рівень кваліфікації працівника?

а) тарифна ставка

б) тарифна сітка

в) тарифний розряд

г) тарифний кваліфікаційний довідник

Л –1 , ст. 166.

 

50. Постачання основними фондами сільськогосподарських підприємств здійснюється через:

а) фінансовий ринок

б) ринок послуг

в) ринок засобів виробництва

г) продовольчий ринок

Л – 4, ст. 92.

Який документ регламентує виробничу діяльність бригади під час внутрігосподарського розрахунку?

а) положення про внутрігосподарський розрахунок

б) договір

в) виробнича програма

г) наряд на виконання робіт

Л –5 , ст. 134.

 

52. Під час збирання зернових тарифні ставки комбайнерам підвищують у перші десять днів:

а) на 40 %

б) на 50%

в) на 60%

г) на 70%

Л – 1, ст. 172.

 

Які види оплати праці застосовують на сільськогосподарських підприємствах?

а) основна, додаткова, преміальна

б) погодинна, основна, акордна

в) основна, відрядна, преміальна

г) відрядна, погодинна, додаткова

Л – 1, ст. 167.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.