Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який метод вивчення дисципліни передбачає використання ЕОМ для вирішення складних економічних завдань?ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ “АГРООСВІТА”

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ

АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА”

 


Укладач Піднебесна І.П., викладач Бобринецького технікуму ім. В. Порика Білоцерківського НАУ
   
Рецензенти: Міщак Л.С., викладач Коледжу Подільського ДАТУ; Чорновол О. Л., викладач Петрівського державного аграрного технікуму; Шейко А.М., викладач Чернятинського коледжу Вінницького НАУ
   
Редактор Цибенко Н.В.
   
Відповідальна за випуск   Деркач Н.Є.

 

 


1. Сільськогосподарське підприємство – це самостійний юридичний об’єкт господарювання, видом діяльності якого є виробництво та переробка сільськогосподарської продукції не менше:

а) 50% загальної суми виручки

б) 40 % загальної суми виручки

в) 30% загальної суми виручки

г) 50 % прибутку

Л –1 , ст. 11.

 

Скільки процентів акцій треба покрити підпискою, щоб акціонерне товариство вважалося заснованим?

а) 50

б) 60

в) 70

г) 100

Л – 5, ст.11.

Через скільки років можна набути права приватної власності на володіння землею фермерського господарства?

а) 5

б) 6

в) 8

г) 10

Л –5 , ст. 16.

4. Публічний торг ексклюзивними чи невеликими партіями товару у відведеному, обладнаному відповідним чином місці, у визначений час, на умовах «хто дає більшу ціну» – це:

а) агроторговельний дім

б) аукціон

в) брокерські контори

г) ярмарки

Л – 5, ст. 33.

 

5. Торги, ринки товарів, які періодично організовують в установленому місці, на основі огляду товару або його зразків – це:

а) агроторговельний дім

б) аукціон

в) брокерські контори

г) ярмарки

Л –5 , ст. 33.

 


Які обслуговуючі кооперативи здійснюють заготівлю, зберігання, передпродажний обробіток, продаж продукції, надають маркетингові послуги?

а) збутові

б) багатофункціональні

в) переробні

г) постачальницькі

Л – 5, ст. 42.

 

Який метод вивчення дисципліни передбачає використання ЕОМ для вирішення складних економічних завдань?

а) аналітичний

б) розрахунково-конструктивний

в) економіко-математичний

г) статистичний

Л – 5, ст.7.

 

8. Реорганізація сільськогосподарського підприємства здійснюється шляхом:

а) поділу

б) приєднання

в) злиття

г) поділу, приєднання, злиття

Л – 1, ст. 14.

 

9. Розмір мінімальної орендної плати за майновий пай встановлюється на рівні:

а) 1 % вартості майнового паю

б) 3 % вартості майнового паю

в) 5 % вартості майнового паю

г) 2 % вартості майнового паю

Л –1 , ст. 20.

10. В акціонерному товаристві частина прибутку створює:

а) пайовий фонд

б) дивідендний фонд

в) майновий фонд

г) статутний фонд

Л –1 , ст. 21.

11. Установчі документи – це:

а) статут, договір оренди

б) договір засновників, статутний фонд

в) статут

г) засновницький договір, статут

Л – 5, с. 23

12. Під час розрахунку потреби в насінні страховий фонд становить:

а) 5–8%

б) 10–15%

в) 20–30%

г) 30–40%

Л – 5, ст. 61.

 

13. Метод нормування праці, за якого норми виробітку (обслуговування) встановлюють за типовими нормативами, диференційованими, за природними й організаційно-технічними умовами:а) аналітично-розрахунковий

б) аналітично-експерементальний

в) аналітичний

г) сумарний

Л- 5, с. 83

 

14. Якщо одне підприємство приєднується до іншого, втрачаючи при цьому право юридичної особи, то спосіб реорганізації називається:

а) поділ

б) злиття

в) приєднання

г) перетворення

Л –1 , ст. 15.

 

15. Статут організації – це:

а) основний документ організації, який регламентує всі сторони діяльності, незалежно від форми власності

б) документ, який встановлює форму власності на майно

в) документ, який визначає права та відповідальності організації

г) документ, який встановлює відповідальність організації

Л –5 , ст. 24.

16. Вид господарської діяльності, коли всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном – це:

а) повне товариство

б) товариство з додатковою відповідальністю

в) товариство з обмеженою відповідальністю

г) командитне товариство

Л –5 , ст. 13.

 

17. Статутне об’єднання підприємств, наукових організацій, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств – це:

а) холдинг

б) корпорація

в) асоціація

г) концерн

Л –5 , ст. 22.

 

18. В якому Законі України визначені економічні, соціальні і правові основи створення та діяльності фермерських господарств:

а) «Про колективне сільськогосподарське підприємство»

б) «Про підприємництво»

в) «Про власність»

г) «Про селянське (фермерське) господарство»

Л – 5, ст. 13.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.