Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що є основною формою організації праці в тваринництві?1. група працівників

2. постійна виробнича бригада

3. зміна

4. ланка

 

62. Сукупність методів, прийомів та розрахунків, за допомогою яких встановлюють обґрунтовані норми праці:

1. поділ праці

2. кооперація

3. нормування праці

4. наукова організація праці

 

63. Спосіб вивчення використання робочого часу на виконання окремих, часто повторюваних елементів операцій, які можуть бути розчленовані до прийомів, дій, рухів:

1. кінозйомка

2. хронографія

3. фотохронометраж

4. хронометраж

64. Метод нормування праці, за якого норми виробітку встановлюють за типовими нормативами, диференційованими природними й організаційно-технічними умовами:

1. аналітично-розрахунковий

2. сумарний

3. аналітичний

4. економіко-математичний

 

65. До основних нормоутворювальних факторів вантажоперевезень не входить:

1. швидкість руху

2. вид транспортного засобу та його вантажопідйомність

3. спосіб навантаження і розвантаження

4. щільність ґрунту

66. До основних нормоутворювальних факторів на механізованих польових роботах не входить:

1. вимоги агротехніки

2. якість виконання робіт

3. забур’яненість

4. спосіб навантаження і розвантаження

 

67. До основних нормоутворювальних факторів на ручних роботах у рослинництві не входить:

1. схема садіння

2. конструктивні особливості тракторів

3. ширина міжрядь

4. густота насадження

 

68. Зона дії працівника, розміщення засобів виробництва, необхідних для виконання певної роботи:

1. робоча зона

2. робоче місце

3. робоче устаткування

4. організація робочого місця

 

69. Визначення фактичного стану організації робочих місць і встановлення ступеня відповідності їх типовим операційним технологіям та вимогам наукової організації праці – це:

1. атестація робочих місць

2. наукова організація праці

3. умови праці

4. організація праці

 

70. Сукупність факторів виробничого середовища, які в процесі праці впливають на працездатність і здоров’я людини – це:

1. організація праці

2. наукова організація праці

3.умови праці

4. атестація робочих місць

 

71. Кількість засобів виробництва, яку може високоякісно обслужити за одиницю робочого часу працівник або група працівників – це норма:

1. виробітку

2. часу

3. обслуговування

4. керівництва

 

72. Систему оплати праці можна назвати ефективною за інших рівних умов, якщо:

1. продуктивність праці зростає більшими темпами, ніж середня заробітна плата

2. витрати на оплату праці зростають меншими темпами, ніж обсяг діяльності

3. продуктивність праці зростає меншими темпами, ніж середня заробітна плата

4. вища мінімального рівня, прийнятого в країні на певний момент часу

 


73. Чи може нарахована заробітна плата бути нижчою за встановлений державою мінімальний рівень:

1.може, якщо не відпрацьована повна місячна норма робочого часу

2. не може

3. може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом продукції, що випускається

4. може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом на ринку робочої сили

 

74. Ким визначається розмір доплат і надбавок, що компенсують роботу в несприятливих умовах:

1. підприємством за умови дотримання встановленого законодавством мінімального розміру компенсацій

2. асоціацією, до якої входить підприємство

3. державою

4. профспілками

 

Яку систему оплати праці доцільно використовувати на підприємстві, якщо праця робітників на ньому не піддається нормуванню, а керівництво підприємства прагне створити робітникам мотиви для якісного виконання ними своїх обов’язків?

1. відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну

2. пряму відрядну

3. просту погодинну

4. погодинно-преміальну

 

Яку систему оплати праці доцільно використовувати в структурному підрозділі підприємства, де добре організовано нормування праці і можливий облік виробітку понад встановлені норми?

1. відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну

2. просту погодинну

3. пряму відрядну

4. погодинну преміальну

 

За якої системи оплати праці розцінка встановлюється не на кожну операцію окремо, а на весь обсяг робіт?

1. прямої відрядної

2. колективної системи оплати

3. акордної

4. погодинно-преміальної

 

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.