Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що не є обов’язком власника земельної ділянки?МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ “АГРООСВІТА”

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”

Київ

Аграрна освіта


1. «Організація виробництва» – це економічна наука, яка:

1. вивчає закономірності організації виробництва на підприємствах АПК

2. на основі об’єктивних законів природи і суспільства вивчає закономірності організації і ведення виробництва на підприємствах АПК з метою одержання максимального прибутку

3. вивчає загальні закономірності ведення виробництва на підприємствах АПК

4. вивчає загальні закономірності раціональної побудови і планування на підприємствах АПК

 

2. Назвати в повному обсязі методи, якими керується наука «Організація виробництва» для дослідження свого предмета:

1. нормативний, балансовий, статистичний, економіко-математичний

2. статистичний, експериментальний, розрахунково-конструктивний

3. діалектичний, статистичний, аналітичний, монографічний, розрахунково-конструктивний, експериментальний, економіко-математичний

4. балансовий, нормативний, розрахунково-конструктивний, експериментальний

 

3. Метод, що застосовується у процесі дослідження масових даних, за допомогою якого можна встановити вплив тих чи інших факторів на кінцеві результати виробництва:

1. експериментальний

2. аналітичний

3. статистичний

4. монографічний

4. Основне завдання паювання землі полягає у:

1. визначенні розміру земельного паю (частки) у власності на землю кожного члена сільськогосподарського підприємства

2. визначенні трудового внеску суб’єктів пайових відносин

3. здійсненні грошової оцінки земель

4. визначенні диференціального рентного доходу

5. Добуток пайової ставки на сукупний трудовий внесок працівника за всі роки роботи на підприємстві:

1. земельний пай

2. індивідуальний майновий пай

3. розмір земельного паю в кадастрових гектарах

4. пайовий фонд майна


6. Якщо одне підприємство приєднується до іншого, втрачаючи при цьому право юридичної особи, то спосіб реорганізації називається:

1. поділ

2. злиття

3. приєднання

4. перетворення

 

Що не є обов’язком власника земельної ділянки?

1. забезпечення використання землі за цільовим призначенням та відповідно до умов її надання

2. ефективне використання землі, підвищенні її родючості, застосування природоохоронних технологій

3. дотримання режиму санітарних зон і територій

4. складання технологічної карти під час вирощування культур

 

8. Статут організації – це:

1. основний документ організації, який регламентує всі сторони діяльності, незалежно від форми власності

2. документ, який встановлює форму власності на майно

3. документ, який визначає права та відповідальності організації

4. документ, який встановлює відповідальність організації

 

9. Вид господарської діяльності, коли всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном – це:

1. повне товариство

2. товариство з додатковою відповідальністю

3. товариство з обмеженою відповідальністю

4. повне товариство з додатковою відповідальністю

 

10. Вид господарської діяльності, за якої його учасники відповідають по боргах підприємства своїми внесками у статутний фонд, а за нестачі цих сум – додатково майном, що їм належать – це:

1. повне товариство

2. товариство з обмеженою відповідальністю

3. товариство з додатковою відповідальністю

4. товариство з додатковою й обмеженою відповідальністю

11. Статутне об’єднання підприємств, наукових організацій, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств – це:

1. холдинг

2. корпорація

3. асоціація

4. концерн

12. Об’єднання (союз) організацій або осіб для досягнення певних цілей, яке створюється на добровільній основі з метою постійної координації господарської діяльності:

1. холдинг

2. корпорація

3. асоціація

4. концерн

 

13. У якому Законі України визначені економічні, соціальні і правові основи створення і діяльності фермерських господарств:

1. «Про колективне сільськогосподарське підприємство»

2. «Про підприємництво»

3. «Про власність»

4. «Про селянське (фермерське) господарство»

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.