Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які вартісні показники характеризують ефективність використання земельних ресурсів?1. рівень рентабельності, фондовіддача

2. фондовіддача, фондозабезпеченість, чистий дохід на 1 га с.-г. угідь

3. норма прибутку, валовий дохід на 1 га с.-г. угідь, чистий дохід на 1 га с.-г. угідь

4. валовий дохід, чистий дохід, прибуток на 1 га с.-г. угідь, рівень рентабельності, вартість валової продукції на 1 га с.-г. угідь

 

34. Раціональна організація земельної території –це:

1. визначення зовнішніх кордонів господарства, його підрозділів, розміщення сівозмін, виробничих центрів

2. розміщення на території господарства й ефективне використання всіх угідь

3. правильне розміщення на території господарства й ефективне використання всіх угідь, виробничих об’єктів житлового фонду, культурно-побутових центрів, дорожньої мережі, джерел води з метою найбільш інтенсивного використання землі

4. запровадження польових, кормових, спеціальних сівозмін

35. Трансформація земельних угідь – це:

1. чергування вирощування культур

2. перетворення одних видів угідь в інші з метою їх покращення

3. запровадження науково обґрунтованої системи землеробства

4. запровадження системи меліоративних заходів

 

Коли новоствореному фермерському господарству виділяють землю в натурі?

1. після поданої заяви

2. після конкурсного відбору

3. після складання проекту фермерського господарства

4. після збору врожаю

37. Під час трансформації угідь не враховують:

1. скільки додаткової продукції долучено завдяки цьому заходу

2. які додаткові витрати здійснені на трансформацію угідь

3. яка буде повна собівартість продукції

4. форму власності на землю

38. Право приватної власності на землю посвідчується:

1. сертифікатом

2. Земельним кодексом України

3. Державним актом на право приватної власності на землю

4. Державним актом на право колективної власності на землю

39. Система заходів, спрямованих на виконання положень земельного законодавства, рішень місцевих рад щодо організації використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів – це:

1. організація земельної території

2. охорона земельних угідь

3. раціональне землекористування

4. землеустрій

 

40. Визначення зовнішніх кордонів господарства, його підрозділів, розміщення сівозмін і виробничих центрів, населених пунктів, меліоративної і дорожньої системи, визначення джерел водопостачання господарства – це:

1. землеустрій

2. охорона земельних угідь

3. організація земельної території

4. землевпорядний проект

 

41. Основний документ земельного законодавства, який регулюює земельні відносини – це:

1. земельний кадастр

2. землеустрій

3. землевпорядний проект

4. Земельний кодекс України

Який з показників характеризує ефективність використання машинно-тракторного парку?

1. коефіцієнт зносу

2. коефіцієнт технічної готовності

3. норма амортизації

4. коефіцієнт придатності

 

43. Площу збирання самохідними комбайнами обчислюють у:

1. фізичних гектарах

2. умовних еталонних гектарах

3. відпрацьованих днях

4. зібраних гектарах

 

44. Розміри тваринницьких приміщень визначають у:

1. метрах кубічних

2. квадратних метрах

3. головомісцях

4. умовних машино-місцях

 

45. Коефіцієнт змінності машинно-тракторного парку обчислюється як співвідношення:

1. дійсного і номінального часу роботи машинно-тракторного парку за певний період

2. фактично відпрацьованого часу до часу зміни

3. фактично витраченого часу до технічно обґрунтованої норми часу

4. обсягів виробничої продукції до залишкової вартості МТП

 

46. Ефективність використання автопарку характеризують такі показники:

1. коефіцієнти технічної готовності автопарку, коефіцієнт використання часу зміни, використання корисного пробігу, загальний річний пробіг на автомобіль

2. рівень механізації виробничих процесів, коефіцієнт технічної готовності машинно-тракторного парку, загальний річний пробіг на автомобіль

3. коефіцієнти використання корисного пробігу, часу зміни, придатності, зносу

4. коефіцієнт використання часу зміни, змінний виробіток на трактор, комбайн, коефіцієнт використання корисного пробігу

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.