Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Яке призначення тарифної системи?1. визначення тарифного розряду

2. визначення тарифної ставки

3. диференціація оплати праці

4. визначення розміру оплати праці

 

88. Документ, що містить перелік і характеристики робіт, вказівки про їх віднесення до певного розряду залежно від способу виконання та групи використовуваних засобів виробництва – це:

1. тарифно-кваліфікаційний довідник

2. трудовий договір

3. колективний договір

4. галузева угода

 

89. Розмір оплати праці за кожним розрядом за одиницю часу або норму виробітку:

1. тарифна сітка

2. тарифна ставка

3. тарифно-кваліфікаційний довідник

4. відрядна розцінка

 

90. За класність водіям першого класу проводять доплату у розмірі:

1. 20%

2. 10%

3. 25%

4. 5%

 

91. За класність водіям другого класу проводять доплату у розмірі:

1. 10%

2. 25%

3. 20%

4. 5%

 

92. За класність трактористам-машиністам другого класу проводять доплату у розмірі:

1. 20%

2. 25%

3. 10%

4. 5%

 

93. За класність трактористам-машиністам першого класу проводять доплату у розмірі:

1. 20%

2. 25%

3. 10%

4. 5%

 

94. Для оплати праці робітників, зайнятих у сільському господарстві, використовують тарифну сітку:

1. шестирозрядну

2. восьмирозрядну

3. десятирозрядну

4. чотирьохрозрядну

 

95. Тарифний фонд оплати праці плюс доплата за продукцію (25–50% тарифного фонду оплати праці) – це:

1. тарифний фонд оплати праці

2. доплата за продукцію

3. акордний фонд оплати праці

4. акордна розцінка

 

96. За структурним принципом систему ведення господарства класифікують:

1. організаційна, виробнича, соціальна

2. рослинництва, тваринництва, допоміжних і обслуговуючих виробництв

3. землеробства, добрив, годівлі худоби

4. машин, оплати праці

97. Комплекс організаційно-економічних та агротехнічних заходів, спрямованих на раціональне використання землі, підвищення урожайності сільськогосподарських культур, збереження та підвищення родючості ґрунту, – це система:

1. ведення господарства

2. землеробства

3. тваринництва

4. ведення обслуговуючих і підсобних промислових виробництв

 

98. Система тваринництва включає:

1. меліорацію

2. захист рослин

3. удобрення

4. утримання тварин

99. Система рослинництва включає:

1. надання послуг

2. утримання тварин

3. землеробство

4. систему ведення підсобних виробництв

100. Система сівозміни – це:

1. земельна площа з науково обґрунтованим чергуванням культур

2. науково обґрунтований і чітко визначений порядок чергування культур з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур

3. земельна площа з науково обґрунтованим чергуванням сільськогосподарських культур у просторі, часі з метою підвищення родючості ґрунту і на цій основі забезпечення зростання виробництва продукції та зниження її собівартості

4. чергування сільськогосподарських культур з метою підвищення родючості ґрунту і на цій основі забезпечення підвищення врожайності сільськогосподарських культур

101. Технологічна карта – це документ, який:

1. відображає кількісні показники землі

2. містить якісні показники землі

3. відображає всю технологію виробництва відповідних видів продукції

4. відображає всі затрати на виробництво продукції

 

102. Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур складають на:

1. 1 га посіву кожної культури

2. 10 га посіву кожної культури

3. 100 га посіву кожної культур

4. 1000 га посіву кожної культури

 

103. Основні технічні культури в Україні:

1. цукрові буряки, соняшник, льон-довгунець

2. озима пшениця, ярий ячмінь, горох

3. помідори, огірки, капуста та інші овочеві культури

4. соняшник, яра пшениця, ріпак

 

104. До технічних відносять такі культури:

1. які є попередниками для зернових культур

2. які забезпечують надходження певної продукції після їх переробки на заводах і фабриках

3. які є найкращими попередниками основних культур і їх виробництво не має суттєвого значення

4. виробництво яких потребує використання технічних засобів механізації технологічних процесів

 

105. Зернове господарство є :

1. важливою галуззю, що визначає рівень розвитку всього аграрного сектору економіки України і має найвищу питому вагу в структурі посівних площ та валових зборів продукції серед інших сільськогосподарських культур

2. місцем зберігання урожаю зернових культур: тік, комора, складські

приміщення

3. сукупністю машин для доставки, сушіння і очищення зерна

4. вирощування зернофуражних культур

 

106. Інтенсивна технологія – це технологія, яка:

1. базується на комплексній механізації, хімізації та використанні нових технічних засобів та інших досягнень науки, більш досконалих форм організації та оплати праці з метою одержання урожаю високої якості продукції за оптимальної окупності витрат

2. забезпечує оптимізацію умов вирощування сільськогосподарських культур на всіх етапах росту і розвитку

3. спрямована на мінімізацію фінансових вкладень у вирощування певної культури

4. забезпечує одержання максимального прибутку

107. Існує кілька способів збирання цукрових буряків:

1. роздільний

2. потоково-перевалковий, потоковий

2. гуртовий, перевалково-гуртовий

3. суцільний

 

108. Основні виробничі (робочі) процеси вирощування зернових культур:

1. лущення, оранка, снігозатримання

2. боронування, культивація, внесення добрив

3. підживлення, коткування, боротьба зі шкідниками і хворобами

4. оранка, сівба, збирання врожаю

 

109. Основні виробничі процеси вирощування цукрових буряків:

1. лущення стерні, внесення добрив, оранка, снігозатримання

2. оранка, сівба, міжрядний обробіток, збирання врожаю

3. боронування, культивація, коткування, підживлення

4. досходове і післясходове боронування

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.