Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який з показників характеризує ефективність використання машинно-тракторного парку?1. коефіцієнт зносу

2. коефіцієнт технічної готовності

3. норма амортизації

4. коефіцієнт придатності

 

42. Площу збирання самохідними комбайнами обчислюють у:

1. фізичних гектарах

2. умовних еталонних гектарах

3. відпрацьованих днях

4. зібраних гектарах

 

43. Розміри тваринницьких приміщень визначають у:

1. метрах кубічних

2. квадратних метрах

3. головомісцях

4. умовних машино-місцях

 

44. Коефіцієнт змінності машинно-тракторного парку обчислюється як співвідношення:

1. дійсного і номінального часу роботи машинно-тракторного парку за певний період

2. фактично відпрацьованого часу до часу зміни

3. фактично витраченого часу до технічно обґрунтованої норми часу

4. обсягів виробничої продукції до залишкової вартості МТП

 

45. Ефективність використання автопарку характеризують такі показники:

1. коефіцієнти технічної готовності автопарку, коефіцієнт використання часу зміни, використання корисного пробігу, загальний річний пробіг на автомобіль

2. рівень механізації виробничих процесів, коефіцієнт технічної готовності машинно-тракторного парку, загальний річний пробіг на автомобіль

3. коефіцієнти використання корисного пробігу, часу зміни, придатності, зносу

4. коефіцієнт використання часу зміни, змінний виробіток на трактор, комбайн, коефіцієнт використання корисного пробігу

 

Який показник характеризує ефективність використання основних і оборотних виробничих фондів?

1. норма прибутку

2. рівень рентабельності

3. фондомісткість

4. фондозабезпеченість господарства.

 

47. До складу виробничих фондів входять:

1. основні і оборотні фонди

2. засоби праці і предмети праці

3. персонал підприємства і засоби праці

4. земля, основні фонди, персонал підприємства

 

Що означає моральне зношення основних фондів?

1. часткову або повну втрату споживчих якостей у процесі експлуатації

2. зниження вартості засобів праці, обумовлене зниженням відтворення діючих чи створених аналогічних нових основних фондів

3. зношення основних фондів у процесі роботи або їх використання

4. можливу ціну продажу основних фондів

49. Не підлягають амортизації та повністю належать до складу витрат змінного чи планового періоду витрати на:

1. придбання та відгодівлю продуктивної худоби (Правельна відповідь)

2. будівництво тваринницького приміщення

3. утримання основних засобів

4. придбання кормів

 

50. Діленням обсягу виконаних робіт на норму виробітку трактора певної марки визначається:

1. норма виробітку

2. кількість нормозмін

3. річний обсяг робіт

4. потреба в основному паливі

 

51. До основних виробничих засобів у сільському господарстві не належать:

1. споруди

2. машини і устаткування

3. продуктивна худоба

4. легковий транспорт

 

Якими методами керуються фермерські господарства під час визначення потреби в техніці?

1. нормативним, аналітичним

2. статистичним, економіко-математичним

3. розрахунковим, визначення потреби в найнапруженіші моменти

4. нормативним, економіко-математичним

Що береться за основу під час визначення потреби фермерського господарства в пальному?

1. розмір земельної ділянки

2. обсяг роботи

3. нормативи затрат пального на відповідний обсяг роботи

4. норматив затрат пального на одиницю роботи і обсяг робіт

54. Час цілеспрямованих дій виконавців, спрямованих на досягнення виробничого результату, – це:

1. час роботи

2. робочий час зміни

3. час оперативної роботи

4. час основної роботи

 

55. Нормативи витрат праці на виробництво продукції розробляються:

1. самостійно кожним підприємством

2. державою

3. кожною ланкою підприємства окремо

4. профспілками

 

56. Нормативи праці – це:

1. мінімально допустима кількість продукції, що виготовляється за одиницю часу на підприємстві

2. мінімально допустима кількість працівників

3. плановий річний обсяг випуску продукції

4. корисний фонд часу роботи кожного працівника

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.