Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що розуміють під нормою обслуговування?А. Це виражена в натуральних одиницях кількість роботи чи продукції, яку може виконати або виготовити працівник за одиницю часу

Б. Встановлений у годинах чи хвилинах час, потрібний для виробництва одиниці продукції або виконання одиниці роботи в конкретних виробничих умовах

В. Кількість засобів виробництва, які може високоякісно обслужити за одиницю часу працівник або група працівників

Г. Розрахунок часу на виконання окремих елементів операцій

 

Л [5] с. 63

56. Оплату праці поділяють на такі форми:

А. Основна, додаткова

Б. Додаткова, відрядна

В. Відрядна, погодинна

Г. Основна, відрядна

Л [ 6] с.171

 

57. Види оплати праці:

А. Відрядна, погодинна

Б. Погодинна, пряма погодинна

В. Основна, додаткова, преміальна

Г. Погодинно-преміальна, відрядно-преміальна

Л [ 1] с.162

58. Додаткова оплата не виплачується за:

А. Кількість виробленої продукції

Б. Якість виконаних робіт і стислі строки їх виконання

В. Підвищену оплату на збирання урожаю

Г. Кваліфікацію виконавця

Л [ 5] с.73

 

59. Розмір доплати трактористам-машиністам II класу:

А. 10%

Б. 15%

В. 20%

Г. 25%

Л [ 1] с.173

60. Письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним – це:

А. Інструкція з ведення підприємницької діяльності

Б. Законодавство щодо підприємницької діяльності

В. Бізнес-план

Г. Програма реструктуризації підприємства

 

Л [ 3] с.6

 

61. Розділ «Організаційний план» бізнес-плану включає:

А. Форми організації бізнесу, власники та керівники, організаційна схема та розподіл обов’язків, планування чисельності персоналу

Б. Виробничий процес, приміщення, обладнання, постачальників сировини та матеріалів

В. Опис продукції, підприємства, поточні ситуація та тенденції розвитку галузі

Г. Стратегія зростання підприємства, повернення коштів інвесторам

 

Л [ 1] с.211

 

62. Зміст і обсяг бізнес-плану не залежить від:

А. Матеріально-технічної бази

Б. Цілей розробки плану та розміру бізнесу

В. Сфери діяльності, до якої належить бізнес

Г. Конкретних характеристик майбутнього продукту

 

Л [ 1] с.209

 

63. Розділ бізнес-плану «План виробництва» включає:

А. Форми організації бізнесу, галузі, власники та керівники, організаційна схема та розподіл обов’язків, планування чисельності персоналу

Б. Виробничий процес, приміщення, обладнання, постачальників сировини та матеріалів продукція

В. Опис продукції, підприємства, поточні ситуація та тенденції розвитку галузі, стратегія зростання підприємства

Г.План доходів і витрат, розрахунок беззбитковості, рух грошової готівки, баланс підприємства

Л [ 4] с.460

 

64. Бізнес-план розробляють на :

А. 10–15 років

Б. 1–3 роки

В. Терміни чітко не визначені

Г. 3–5 років

Л [3] с. 88

65. Різновидом оперативного планування є:

А. Бізнес-план

Б. Плани-наряди

В. Річні плани

Г. Стратегічні плани

 

Л [ 4] с.11

 


66. Метод планової організації господарської діяльності підрозділів підприємства з виконання планових завдань, збільшення виходу продукції високої якості при зниженні витрат на її одиницю на основі матеріальної заінтересованості в кінцевих результатах роботи – це:

А. Загальногосподарський розрахунок

Б. Внутрішньогосподарський розрахунок

В. Комерційний розрахунок

Г. Загальний розрахунок

Л [ 4] с.200

 

67. Основне призначення допоміжних і обслуговуючих виробництв:

А. Продовження виробничого процесу

Б. Підтримання основних засобів у технічно-справному стані

В. Забезпечення транспортних технологічних зв’язків між етапами роботи

Г. Всі відповіді правильні

Л [1] с. 316

Яка система передбачає сукупність агротехнічних, меліоративних та організаційно-економічних заходів, які характеризують інтенсивність використання землі, способи відновлення та підвищення родючості ґрунту?

А. Система рослинництва

Б. Система землеробства

В. Система обробітку ґрунту

Г. Система сівозмін

Л [1] с. 284

69. Науково обґрунтований порядок чергування культур у часі і просторі – це:

А. Система землеробства

Б. Система рослинництва

В. Система тваринництва

Г. Сівозміна

Л [ 2] с. 337

 

70. Як розрахувати планову урожайність?

А.Середньорічна урожайність за 5 останніх років () приріст урожайності за рахунок агрозаходів

Б. Фактична урожайність звітного року () приріст урожайності за рахунок агрозаходів

В. За найвищою урожайністю за останні 5 років

Г. За найнижчою урожайністю за основні 5 років

 

Л [ 4] с.191

71. Як визначити планову посівну площу?

А. Валовий збір у натурі перевести в кормові одиниці

Б. Потреба в зерні ( ) планову урожайність

В. Підрахувати всі канали використання рослинницької продукції

Г. Площі під окремими культурами ( ) загальну посівну площу

 

Л [ 5] с. 214

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.