Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Який метод вивчення дисципліни передбачає порівняння показників?МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИЩИХ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ “АГРООСВІТА”

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

В ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ”

Київ

Аграрна освіта


Укладач: Малука І.П., викладач Каховського державного агротехнічного коледжу; Ляшиченко Л.І., Кішман В. В.,викладачі Борзнянського сільськогосподарського технікуму;
Рецензенти: Тимощук Л.М. викладач Мирогощанського коледжу Шелюк Л.І., викладач Кіцманського технікуму Подільського ДАТУ
 
Редактор Світельська С.Ф.
   
Відповідальна за випуск   Деркач Н.Є.

1. Головне завдання підприємства в ринковій економіці полягає в:

А. Задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку

Б. Ефективному використанні основних фондів і оборотних засобів

В. Підвищенні продуктивності праці та ефективному використанні системи мотивації праці

Г. Організації беззбиткової діяльності

 

Л [1] с. 11

 

2. Кожен підприємець під час прийняття рішення щодо того, що виробляти, для кого виробляти і як виробляти керується:

А. Інтересами суспільства

Б. Інтересами держави

В. Власними інтересами

Д. Власними можливостями

Л [4] с. 9

3. Основними документами, що регулюють діяльність підприємства в Україні, є:

А. Господарський кодекс України

Б. Статут

В. Колективний договір

Г. Всі відповіді правильні

Л [5] с. 7

4. Галузь, найвищою мірою інтегрована в певну природно-економічну систему, в якій кожен компонент є обов’язковим елементом і виконує свою специфічну роль – це:

А. Підприємництво

Б. Сільське господарство

В. Галузь

Г. Підприємство

Л [ 1] с. 4

 

5. Юридична особа, основним видом діяльності якої є виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 50 відсотків загальної суми – це:

А. Підприємство

Б. Галузь

В. Сільськогосподарське (аграрне) підприємство

Г. Підприємництво

Л [ 1] с. 11


6. Установчими документами підприємства є:

А. Засновницький договір та статут

Б. Свідоцтво про реєстрацію

В. Колективний договір і галузева угода

Г. Статут і типове положення про оплату праці

 

Л [ 6] с.47

Що означає термін «організація»?

А. Упорядкування, узгодження

Б. Правильне ефективне ведення господарства

В. Приведення в систему

Г. Спонукання працівників до дій

 

Л [7] с. 6

Який метод вивчення дисципліни передбачає порівняння показників?

А. Монографічний

Б. Аналітичний

В. Економіко-математичний

Г. Експериментальний

Л [ 7] с.7

 

9. Форма підприємницької діяльності громадян зі створення юридичної особи, які виявили бажання виробляти сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією для отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення господарства – це:

А. Командитне товариство

Б. Акціонерне товариство

В. Приватно-орендне підприємство

Г. Фермерське господарство

Л [ 5] с.9

 

10.Товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства – це:

А. Асоціація

Б. Акціонерне товариство

В. Консорціум

Г. Командитне товариство

Л [ 2] с.76

11. Відкрите акціонерне товариство характеризується тим, що:

А. Акції його розповсюджуються тільки між засновниками

Б. Акції його розповсюджуються без обмежень для придбання

В. Частина акцій розповсюджуються між засновниками, а частина – без обмежень для придбання

Г. Акції залишаються у керівника підприємства

 

Л [ 1] с.21

 

12. Самостійне господарське формування, яке здійснює виробничу і комерційну діяльність на базі як власних, так і орендованих майна та землі для одержання прибутку – це:

А. Командитне товариство

Б. Акціонерне товариство

В. Приватно-орендне підприємство

Г. Фермерське господарство

Л [ 2] с.72

 

13. Для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності для ведення фермерського господарства громадяни звертаються до:

А. Районної державної адміністрації

Б. Місцевої ради

В. Обласної державної адміністрації

Г. Обласної ради

Л [ 5] с.18

 

14. Садиба, яка розташована за межами населених пунктів – не на землях житлової та громадської забудови, а на землях, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – це:

А. Садиба фермерського господарства

Б. Відокремлена садиба фермерського господарства

В. Житловий будинок фермерського господарства

Г. Відокремлений житловий будинок фермерського господарства

 

Л [ 5] с.22

 

15. Строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, що необхідна орендареві для здійснення підприємницької чи іншої діяльності, – це:

А. Договір оренди землі

Б. Рента

В. Оренда землі

Г. Орендна плата

Л [ 5] с.24

16. Угода сторін про взаємні зобов’язання, відповідно до яких орендодавець за плату передає орендареві у володіння і користування земельну ділянку для господарського використання на обумовлений договором строк – це:

А. Договір оренди землі

Б. Орендна плата

В. Оренда землі

Г. Рента

Л [ 5] с.24

 

17. Договори оренди необхідно реєструвати в:

А. Районній державній адміністрації

Б. Органах місцевої ради

В. Державних органах земельних ресурсів обласних органів виконавчої влади

Г.Державних органах земельних ресурсів місцевих органів виконавчої влади

Л [ 5] с.25

 

18. Орендна плата може здійснюватися у таких формах:

А. Відробіткова, натуральна, грошова

Б. Натуральна , пайова, майнова

В. Майнова і пайова

Г. Відробіткова, натуральна, пайова

Л [ 5] с.25

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.