Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Як називається знос машин, будівель і споруд у процесі роботи або використання?А. Фізичний

Б. Моральний

В. Амортизація

Г. Норма амортизації

Л [ 7] с.49

30. Під амортизацією основних засобів розуміють:

А. Виробничі засоби сільськогосподарського використання

Б. Виробничі засоби несільськогосподарського використання

В. Процес втрати своєї вартості

Г. Знецінення

 

Л [ 1] с.107

 

31. Амортизаційні відрахування відносять на собівартість продукції окремих культур і видів незавершеного виробництва для тракторів пропорційно:

А. Обробленим площам, зайнятим певними культурами

Б. Обсягу виконаних ними механізованих робіт

В. Площі посіву культури

Г. Фізичній масі внесення добрив

Л [ 5] с.30

32. Потреба в тракторах в еталонному вимірі визначається:

А. Кт = О / (Нв · Д · Кзм · К т.г)

Б. Кт =О/ (Нв · Д)

В. Кт =О/ (Нв · Д ·Т)

Г. Кт =О/ Нв

Л [ 2] с.178, Л [ 5] с.33

 

33. Річний виробіток однієї автомашини розраховується:

А. О= 365 · Кс · Сп · Кп · В

Б. О= 365 · Кп · В · Кв

В. О =365/ (Нв · Д · Т)

Г. О= 365 · Кс · Сп · Кп · В · Кв

 

Л [ 1] с.121

 

34. Потребу в насінні планують:

А. Виходячи з посівних площ і вагових норм його висіву

Б. Виходячи з посівних площ і якості насіння

В. Виходячи з посівних площ і страхового фонду

Г. На підставі досвіду господарства за попередні роки

 

Л [ 1] с.131

 

35. Періодичність ремонтів і технічних обслуговувань для тракторів встановлюють за такими показниками:

А. У мото-годинах, в умовних еталонних гектарах чи в кілограмах витраченого палива

Б. У тонно-гектарах збирання

В. Обслуговують через певний час експлуатації, а ремонтують після закінчення річного циклу робіт

Г. В умовних еталонних гектарах

 

Л [ 5] с.36

 

Який принцип організації праці передбачає взаємозв’язок між процесами праці за часом та місцем їх проведення?

А. Плановості

Б. Пропорційності

В. Погодженості

Г. Ритмічності

Л [4] с. 19

 

37. Комплекс заходів, що забезпечує найефективніше поєднання людини із засобами виробництва в єдиному виробничому процесі на основі досягнень науки, техніки і передового досвіду – це:

А. Наукова організація праці

Б. Нормування праці

В. Організація праці

Г. Умови праці

Л [ 6] с.147

 

38. Кількість роботи, виконаної працівником за одиницю часу, – це:

А. Норма виробітку

Б.Норма часу

В. Норма обслуговування

Г. Норма заробітку

Л [ 5] с.63

 

39.Умови праці, які підтримують відповідність між фізичним і психічним станом працівника й сприяють підвищенню продуктивності праці – це:

А. Психофізіологічні умови праці

Б. Естетичні умови праці

В. Санітарно-гігієнічні умови праці

Г. Комфортні умови праці

Л [ 1] с.157

 

40. Формою внутрішньобригадної організації праці є:

А. Ланки

Б. Комплекси

В. Цехи

Г. Робочі групи

Л [ 6] с.71

41. Сукупність методів, прийомів, розрахунків, за допомогою яких встановлюються обґрунтовані норми праці – це:

А. Наукова організація праці

Б. Нормування праці

В. Організація праці

Г. Умови праці

Л [ 1] с.139

 

42. Ділянка, на якій переміщуються засоби виробництва, – це:

А. Робоча зона

Б. Зона переміщення

В. Неробоча зона

Г. Зона руху

Л [ 5] с.62

 

43. Зона дії працівника і розміщення засобів виробництва, потрібних для виконання певної роботи, називається:

А. Місце відпочинку

Б. Робоча зона

В. Робоче місце

Г. Місце працівника

Л [ 2] с.270

44. Оцінка кожного робочого місця на його відповідність нормативним вимогам, операційним технологіям та вимогам наукової організації праці – це:

А. Тестування

Б. Атестація робочих місць

В. Експертна оцінка

Г. Дослідження

Л [ 1] с. 159

45. Спосіб вивчення затрат робочого часу на виконання окремих процесів, часта повторюваність елементів операцій, які можуть бути розчленовані до прийомів, дій, рухів, називається:

А. Хронометраж

Б. Самофотографія

В. Фотографія

Г. Фотохронометраж

Л [ 6] с.151

 

46. Дотримання встановлених режимів роботи, точне виконання своїх обов’язків і розпоряджень керівника називається:

А. Дисципліна праці

Б. Виконання праці

В. Організація праці

Г. Дотримання режиму праці

Л [ 1] с.159

 

Яке поняття виражає ступінь підготовленості працівника трудовими навичками та певними знаннями?

А. Кваліфікація

Б. Спеціальність

В. Професія

Г. Посада

Л [1] с. 138

 

48. До нормованого часу зміни не відносять:

А. Час для виконання завдань

Б. Час простоїв

В. Час регламентованої перерви

Г. Час основної роботи

Л [ 1] с.142

 

49. До ненормованого часу зміни відносять:

А. Час випадкової роботи

Б. Час основної роботи

В. Час додаткової роботи

Г. Час відпочинку

Л [ 6] с.160
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.