Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1. Поняття та сутність приватної юридичної практикиКИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства

ПРИВАТНА ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

 

Навчально-методичний комплекс

Спеціальність: 6.030400 – Міжнародне право

 

Київ -- 2008


Приватна юридична практика

Навчально-методичний комплекс

 

 

Укладач:

О.П. Мірошниченко,

доцент кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства

 

Рецензенти: О.М. Гриненко, кандидат юридичних наук, науковий співробітник кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка

Л.А. Сидорчук, професор, проректор з навчально-методичної роботи КиМУ

 

 

Схвалено на засіданні кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства.

Протокол № 6 від “31” січня 2008 р.


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліниПриватна юридична практика” є ознайомлення студентів Інституту міжнародних відносин спеціальності “Міжнародне право” Київського міжнародного університету з основними напрямками діяльності провідних юридичних фірм України, формами і видами надання клієнтам юридичних послуг та правової допомоги; зразками основних цивільно-процесуальних документів, які є необхідними для судового провадження в судах України.

Належна увага при опануванні даного курсу приділяється місцю і значенню практики Європейського Суду з прав людини на території України та механізму виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні.

Завданням даної навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з відповідними нормативно-правовими актами України, вироблення у них практичних навичок щодо складання процесуальних документів (позовна заява, меморандум, апеляційна скарга тощо), а також надати необхідну інформацію про діяльність провідних юридичних фірм України з метою подальшого працевлаштування студентів та розвитку їхньою професійної діяльності.

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

- нормативно-правові акти України, предметом яких є надання правової допомоги та правових послуг населенню України та іноземним фізичним та юридичним особам;

- відмінності між термінами “правові послуги” та “правова допомога”;

- організаційно-правові форми діяльності провідних юридичних кампаній та фірм, що зареєстровані в Україні;

- форми та зразки основних цивільно-процесуальних документів, необхідних для судового провадження у цивільних та господарських справах в судах України;

- основні напрямки та сектори надання юридичних послуг кампаніями та фірмами України

 

уміти:

- орієнтуватись у системі світового ринку надання юридичних послуг по всіх пріоритетних галузях права;

- складати необхідні процесуальні документи у цивільних, сімейних, господарських та ін. категоріях справ;

- надавати професійну юридичну допомогу і консультації з усіх галузей українського законодавства і права;

- застосовувати набуті знання та навички у майбутній професійній діяльності

ПРОГРАМА КУРСУ

 

Тема 1. Поняття та сутність приватної юридичної практики

Правові засади приватної юридичної практики у світі та Україні. Основні принципи, що стосуються ролі юристів, прийняті на Восьмому Конгресі ООН 1990 р. Конституція України 1996 р. (ст. 59). Право кожного громадянина України на правову допомогу. Закон України “Про підприємництво” (ст.4). Механізм одержання ліцензії Міністерства юстиції України на право заняття приватною юридичною практикою. Інструкція про порядок видачі, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензії на здійснення юридичної практики, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 23.10.98 р. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з юридичної практики та контроль за їх дотриманням, затверджена спільним наказом Ліцензійної палати України та Міністерства юстиції України від 7.05.99. №42/23/5. Порядок видачі ліцензії на право здійснення юридичної практики. Програма МФУ “Юридичні клініки” та її мета.

Суб’єкти надання приватної юридичної допомоги: пенсіонери, безробітні, люди, які працюють, але не отримують зарплати; студенти; молоді пари; прості люди, в яких немає достатньо коштів на оплату гонорару адвокату тощо.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.