Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розрахункове завдання №5Таблиця 5.1.

Результати розрахунків завдання №5

I, чол. Q, од. , од. TR, грн. на тиждень , грн. на тиждень
---- ----

 

В умові задачі дано: ціна одиниці продукції Р, грн. на тиждень = 23;

ринкова ставка заробітної плати, грн. на тиждень = 120;

обсяг мінімальної заробітної плати, грн. на тиждень = 75:

розмір підвищеної заробітної плати, грн. на тиждень = 210.

Обсяг граничного продукту праці знайдемо за формулою:

= - (5.1.)

де Q – обсяг випуску продукції.

= 20 – 0 = 20

= 36 – 20 = 16

= 49 – 36 = 13

=59 – 49 = 10

= 66 – 59 = 7

=71 – 66 = 5

= 74 – 71 = 3

= 76 – 74 = 2

Обсяг сукупного доходу знайдемо за формулою:

TR = Q*P(5.2.)

де Q – обсяг випуску продукції;

P – ціна одиниці продукції.

= 0*23 = 0

= 20*23 = 460

= 36*23 = 828

= 49*23 = 1127

= 59*23 = 1337

= 66*23 = 1518

= 71*23 = 1633

= 74*23 = 1702

= 76*23 = 1748

Граничну дохідність праці знайдемо за формулою:

= ∆TR/∆L(5.3.)

де ∆TR- приріст зміни обсягу сукупного доходу;

∆L- приріст зміни обсягу кількості робітників.

= (460-0)/(1-0) = 460

= (828-460)/(2-1) = 368

= (1127-828)/(3-2) = 299

= (1337-1127)/(4-3) = 210

= (1518-1337)/(5-4) = 181

= (1633-1518)/(6-5) = 115

= (1702-1633)/(7-6) = 69

= (1748-1702)/(8-7) = 46

 

 

Таблиця 5.2.

Результати розрахунків завдання №5

№ п/п Показники Результат
Обсяг попиту фірми на працю за ринкової ставки заробітної плати, чол.  
Обсяг попиту фірми на працю за мінімальної ставки заробітної плати, чол.  
Обсяг попиту фірми на працю при підвищенні заробітної плати, чол.  

 

 

Список використаних джерел

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / За ред. С. М. Панчишина, П. І Островерха - Кн. 2 : Мікроекономіка. - К. : Знання, 2010.

2. Андреюк Н. В. Мікроекономіка : навч. посіб. / Н. В. Андреюк. - К. : Кондор, 2006.

3. Базілінська О Я Мікроекономіка: навч. посіб. (3-тє вид. випр.) / Базілінська О.Я., Мініна О.В / За ред. Базілінської О. Я. - К: Центр учбової літератури, 2009.

4. Безугла В. О. Мікроекономіка: навч. посіб. / В. О. Безугла, І. І. Постіл. - К: Центр учбової літератури, 2007.

5. Буряк П Ю Мікроекономіка: навч посіб. / П. Ю Буряк, О Г. Гупало, І. В Стасюк. - К: «Хай-Тек Прес», 2008.

6. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка: навч. посіб. / Т. Т. Горобчук. - К: Центр учбової літератури, 2004.

7. Господарський кодекс України : від 16 січня 2003 p. № 436-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon.radagov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=436-l 5.

8. Гронтковська Г. Е.. Мікроекономіка. Практикум, навч. посіб. (3-ге вид., стер.) / Г. Е. Гронтковська А. Ф Косік. - К: Центр учбової літератури, 2010.

9 Економічна теорія: історія економіки економічної думки, політична економія, мікроекономіка макроекономіка: навч. посіб. / [Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, І. М. Бурденний, М. М. Теліщук та ін ]. - Чернівці. : «Прут», 2012.

 


 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.