Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

VІ. Права, обов'язки та соціальні гарантії учасників навчально-виховного процесу6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в інтернатному закладі є: учні (вихованці), керівники, педагогічні, медичні працівники, юристи, бібліотекарі, інші працівники закладу.

6.2. Забезпечення захисту особистих прав та інтересів учнів (вихованців) інтернатних закладів, надання практичної допомоги у розв'язанні питань юридичного змісту здійснюються юристом, посаду якого рекомендується включити до штатного розпису закладу відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1995 року № 433 “Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”.

6.3. Психологічний супровід навчально-виховного процесу в інтернатних закладах здійснюється практичним психологом згідно із законодавством.

6.4. Учні (вихованці) мають право на:

умови проживання, навчання, виховання та розвитку, наближені до сімейних;

здобуття дошкільної, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

медичну та соціальну допомогу згідно із законодавством;

утримання за рахунок відповідних бюджетів у державних і комунальних навчальних закладах, за рахунок коштів власника (засновника) - у приватних;

повноцінне якісне харчування;

збереження родинних стосунків;

безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання, праці;

отримання кваліфікованої допомоги в навчанні, корекції психофізичного розвитку;

оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові дні та під час канікул;

вибір форм навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

розвиток своїх творчих здібностей та інтересів через участь у різних видах навчальної, наукової, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою інтернатного закладу;

вільне вираження поглядів, переконань;

захист своїх особистих, житлових і майнових прав;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших видів насильства з боку працівників, які порушують їх права, честь і гідність;

участь в органах громадського самоврядування інтернатного закладу.

6.5. Влаштування дитини до інтернатного закладу не припиняє її права на аліменти, пенсії та інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника.

6.6. Учні (вихованці) зобов'язані:

дотримуватися вимог статуту, внутрішнього розпорядку інтернатного закладу;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

дотримуватися правил особистої гігієни;

оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, підвищувати загальний культурний рівень;

бережливо ставитися до особистого майна та майна інтернатного закладу;

поважати честь і гідність інших вихованців і працівників закладу.

6.7. Учні (вихованці) можуть бути усиновлені громадянами України, іноземцями, передані на виховання опікунам, піклувальникам, влаштовані у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу в порядку, установленому законодавством України.

6.8. Засновник (власник) інтернатного закладу під час канікул організовує відпочинок та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах, таборах відпочинку тощо. Дітям, які потребують санаторно-курортного лікування, першочергово виділяються путівки до відповідних закладів протягом року.

6.9. Випускникам інтернатних закладів за умови наявності в них відповідного рівня підготовки держава гарантує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

6.10. Права, обов'язки і соціальні гарантії педагогічних та інших працівників інтернатних закладів визначаються законодавством про освіту, працю, охорону здоров'я, цим Положенням, статутом навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, трудовим договором.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.