Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІІІ. Комплектування інтернатних закладів3.1. Комплектування інтернатних закладів учнями (вихованцями) здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районними та міськими відділами освіти і науки місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади за місцем проживання (перебування) дитини.

3.2. Комплектування інтернатних закладів здійснюється протягом календарного року. Переведення учнів (вихованців) з одного інтернатного закладу до іншого проводиться з 01 вересня поточного до 30 травня наступного року.

3.3. Наповнюваність дошкільних груп, виховних груп (класів) інтернатних закладів державної і комунальної форм власності, поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 року за № 229/6517.

У приватному інтернатному закладі наповнюваність та поділ класів на групи здійснюються за рішенням педагогічної ради з урахуванням умов роботи закладу.

3.4. В інтернатні заклади приймаються:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти, розлучені із сім'єю, відповідно до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”.

Не приймаються до інтернатних закладів діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані у сімейні форми виховання (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).

3.5. Зарахування учнів (вихованців) до спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів проводиться на конкурсній основі відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня 2003 року № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 липня 2003 року за № 547/7868.

3.6. Учні (вихованці), які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та діти, які потребують тривалого лікування, зараховуються до спеціальних і санаторних інтернатних закладів в установленому законодавством порядку.

3.7. Діти, члени однієї сім'ї (брати і сестри), направляються в один інтернатний заклад, за винятком, коли за медичними показниками їх виховання має здійснюватись окремо.

3.8. Зарахування учнів (вихованців) до інтернатного закладу проводиться наказом директора цього закладу на підставі таких документів:

направлення (путівки) служби у справах дітей за погодженням з управлінням освітою на підставі рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) дитини;

свідоцтва про народження;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

відомостей про батьків та близьких родичів дитини;

довідки про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;

документів, що підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

опису майна дитини;

копії рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки над житлом (майном) дитини (у разі наявності);

довідки про взяття дитини на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності в дитини житла);

висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

відомостей або документів про освіту дитини (для дітей шкільного віку);

дубліката обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

довідки про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);

рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

3.9. У разі випуску чи переходу до іншого навчального закладу учню (вихованцю) видаються:

довідка про перебування в інтернатному закладі;

документи про освіту (для дітей шкільного віку);

матеріальна допомога відповідно до законодавства;

свідоцтво про народження; тим, хто досяг 16-річного віку - паспорт;

відомості про батьків або близьких родичів;

документи, які підтверджують права вихованців на майно, житлову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, ощадна книжка, цінні папери, пенсійна книжка, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи тощо.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.