Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якщо фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного часуОрганізації мовлення користуються наданими цим Законом правами протягом 50

Років від дати першого публічного сповіщення передачі.

Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за роком,

У якому закінчилися передбачені цією статтею строки захисту.

До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм і відеограм та

Організацій мовлення переходить право дозволяти чи забороняти використання виконань,

Фонограм, відеограм, публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди у ме-

Жах установленого цією статтею строку.

Розділ IV. УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ’ЄКТІВ

АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

Стаття 45. Способи управління майновими правами суб’єктів авторського права і

Суміжних прав

Суб’єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами:

а) особисто;

б) через свого повіреного;

В) через організацію колективного управління.

Стаття 46. Управління майновими правами через повіреного

Суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав може доручити управління своїми

Майновими правами повіреному на підставі укладеного з ним договору-доручення. Здійс-

Нюючи управління майновими правами, ця особа діє у межах повноважень, переданих їй

Суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав.

Стаття 47. Забезпечення колективного управління майновими правами

Суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління сво-

Їми майновими правами організаціям колективного управління.

Організації колективного управління створюються суб’єктами авторського права і

(або) суміжних прав та мають статус юридичної особи згідно із законом.

Допускається утворення окремих організацій, які управляють певними категоріями

Майнових прав певних категорій суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, або ор-

13 2

Ганізацій, які управляють різними майновими правами в інтересах різних категорій

Суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фо-

Нограм (відеограм), зобов’язані надавати організаціям колективного управління точний пе-

Релік використаних творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм мовлен-

Ня разом з документально підтвердженими даними про одержані прибутки від їх викорис-

Тання та повинні виплачувати організаціям колективного управління винагороду в перед-

Бачений термін і в обумовленому розмірі.

Суб’єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть також доручати управ-

Ління своїми майновими правами на колективній основі відповідним державним організа-

Ціям, установчі документи яких передбачають здійснення таких функцій.

Стаття 48. Діяльність організацій колективного управління

Організація колективного управління після її державної реєстрації зобов’язана про-

Тягом 30 днів стати на облік в Установі. Про облік організацій колективного управління

Установа здійснює публікацію у своєму офіційному бюлетені.

Організації колективного управління діють на основі статутів, що затверджуються в

Установленому порядку і в межах повноважень, одержаних від суб’єктів авторського права

І (або) суміжних прав.

Організації колективного управління не мають права займатися комерційною дія-

Льністю чи використовувати будь-яким способом об’єкти авторського права і (або) суміж-

Них прав, доручених їм для управління. На діяльність таких організацій не поширюються

Обмеження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Повноваження на колективне управління майновими правами передаються органі-

Заціям колективного управління авторами та іншими суб’єктами авторського права і (або)

Суміжних прав на основі договорів, укладених у письмовій формі.

Організації колективного управління можуть управляти на території України май-

Новими правами іноземних суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі до-
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.