Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯЛазер або оптичний квантовий генератор - це генератор електромагнітного випромінювання оптичного діапазону, заснований на використанні вимушеного (стимульованого) випромінювання.

Лазери завдяки своїм унікальним властивостям (висока спрямованість променя, когерентність, монохроматичность) знаходять виключно широке застосування в різних галузях промисловості, науки, техніки, зв'язку, сільському господарстві, медицині, біології та ін

В основу класифікації лазерів покладено ступінь небезпеки лазерного випромінювання для обслуговуючого персоналу. За цією класифікацією лазерирозділені на 4 класи:

клас 1 (безпечні) - вихідний випромінювання небезпечно для очей; клас II (малонебезпечні) - небезпечний для очей пряме або дзеркально відбите випромінювання;

клас III (среднеопасние) - небезпечний для очей пряме, дзеркально, а також дифузно відбите випромінювання на відстані 10 см від поверхні, що відбиває і (або) для шкіри пряме або дзеркально відбите випромінювання;

клас IV (високонебезпечні) - небезпечний для шкіри дифузно відбите випромінювання на відстані 10 см від поверхні, що відбиває.

У ролі ведучих критеріїв при оцінці ступеня небезпеки генерованого лазерного випромінювання прийнято величина потужності (енергії), довжина хвилі, тривалість імпульсу і експозиція опромінення.

Гранично допустимі рівні, вимоги до пристрою, розміщення та безпечної експлуатації лазерів регламентовані "Санітарними нормами і правилами устрою та експлуатації лазерів" № 2392-81, які дозволяють розробляти заходи щодо забезпечення безпечних умов праці при роботі з лазерами. Санітарні норми і правила дозволяють визначити величини ПДУ для кожного режиму роботи, ділянки оптичного діапазону за спеціальними формулами і таблицями. Нормується енергетична експозиція опромінюваних тканин. Для лазерного випромінювання видимої області спектру для очей враховується також і кутовий розмір джерела випромінювання.

Гранично допустимі рівні опромінення диференційовані з урахуванням режиму роботи лазерів-безперервний режим, моноимпульсной, імпульсно-періодичний.

У залежності від специфіки технологічного процесу роботу з лазерним устаткуванням може супроводжуватися впливом на персонал головним відображеного і розсіяного випромінювання. Енергія випромінювання лазерів в біологічних об'єктах (тканина, орган) може зазнавати різніперетворення і викликати органічні зміни в опромінюваних тканинах (первинні ефекти) і неспецифічні зміни функціонального характеру (вторинні ефекти), що в організмі у відповідь на опромінення.

Вплив випромінювання лазера на орган зору (від невеликих функціональних порушень до повної втрати зору) залежить в основному від довжини хвилі і локалізації впливу.

При застосуванні лазерів великої потужності і розширенні їх практичного використання зросла небезпека випадкового ушкодження як органу зору, але і шкірних покривів і навіть внутрішніх органів з наступними змінами в центральній нервовій і ендокринній системах.

Основними нормативними правовими актами в оцінці умов праці з оптичними квантовими генераторами є:

"Санітарні норми і правила устрою та експлуатації лазерів" № 2392-81; методичні рекомендації "Гігієна праці при роботі з лазерами", затверджені МОЗ РРФСР 27.04.81 р.;

ГОСТ 24713-81 "Методи вимірювань параметрів лазерного випромінювання. Класифікація", ГОСТ 24714-81 "Лазери. Методи вимірювання параметрів випромінювання. Загальні положення", ГОСТ 12.1.040-83 "Лазерна безпека. Загальні положення", ГОСТ 12.1.031 -81 "Лазери. Методи дозиметричного контролю ла-зерного випромінювання".

Попередження поразок лазерним випромінюванням включає систему заходів інженерно-технічного, планувального, організаційного, санітарно-гігієнічного характеру.

При використанні лазерів II-III класів з метою виключення опромінення персоналу необхідно або огорожу лазерної зони, або екранування пучка випромінювання. Екрани й огородження повинні виготовлятися з матеріалів з ​​найменшим коефіцієнтом відображення, бути вогнестійкими і не виділяти токсичних речовин при впливі на них лазерного випромінювання.

Лазери IV класу небезпеки розміщуються в окремих ізольованих приміщеннях і забезпечуються дистанційним управлінням їх роботою.

При розміщенні в одному приміщенні декількох лазерів слід виключити можливість взаємного опромінення операторів, що працюють на різних установках. Не допускаються до приміщень, де розміщені лазери, особи, які не мають відношення до їх експлуатації. Забороняється візуальна юстирування лазерів без засобів захисту.

Для видалення можливих токсичних газів, парів і пилу обладнується припливно-витяжна вентиляція з механічним спонуканням. Для захисту від шуму приймаються відповідні заходи звукоізоляції установок, звукопоглинання і ін

До індивідуальних засобів захисту, які забезпечують безпечні умови праці при роботі з лазерами, відносяться спеціальні окуляри, щитки, маски, щоб забезпечити зниження опромінення очей до ПДУ.

Засоби індивідуального захисту застосовуються тільки в тому випадку, коли колективні засоби захисту не дозволяють забезпечити вимоги санітарних правил.

 

7.Природне і штучне освітлення

Світло є природною умовою життя людини, необхідним для збереження здоров'я і високої продуктивності праці, і заснованим на роботі зорового аналізатора, самого тонкого і універсального органа почуттів.

Світло є видимі оком електромагнітні хвилі оптичного діапазону довжиною 380-760 нм, що сприймаються сітчастою оболонкою зорового аналізатора.

У виробничих приміщеннях використовується 3 види освітлення:

природне (джерелом його є сонце), штучне (коли використовуються лише штучні джерела світла); суміщене або змішане (характеризується одночасним поєднанням природного та штучного освітлення).

Суміщене освітлення застосовується в тому випадку, коли тільки природне освітлення не може забезпечити необхідні умови для виконання виробничих операцій.

Чинними будівельними нормами і правилами передбачені дві системи штучного освітлення: система загального освітлення і комбінованого освітлення.

Природне освітлення створюється природними джерелами світла прямими солідними променями і дифузним світлом небосхилу (від сонячних променів, розсіяних атмосферою). Природне освітлення є біологічно найбільш цінним видом освітлення, до якого максимально пристосований очей людини.

У виробничих приміщеннях використовуються наступні види освітлення: бічне - через світлові прорізи (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє - через світлові ліхтарі у перекриттях; комбі ного - через світлові ліхтарі та вікна.

У будинках з недостатнім природним освітленням застосовують поєднане освітлення - поєднання природного і штучного світла. Штучне освітлення в системі суміщеного може функціонувати постійно (в зонах з недостатнім природним освітленням) або включатися з настанням сутінків.

Штучне освітлення на промислових підприємствах здійснюється лампами розжарювання і газорозрядними лампами, які є джерелами штучного світла.

У виробничих приміщеннях застосовуються загальне і місцеве освітлення. Загальне - для освітлення всього приміщення, місцеве (у системі комбінованого) - для збільшення освітлення тільки робочих поверхонь або окремих частин обладнання.

Застосування не тільки місцевого освітлення не допускається.

З точки зору гігієни праці основний світлотехнічної характеристикою є освітленість (Е), яка представляє собою розподіл світлового потоку (Ф) на поверхні площею (S) і може бути виражена формулою Е = Ф / S.

Світловий потік (Ф) - потужність променистої енергії, що оцінюється по виробленому нею зорового відчуття. Вимірюється в люменах (лм).

У фізіології зорового сприйняття важливе значення надається не падаючому потоку, а рівню яскравості освітлюваних виробничих і інших об'єктів, що відбивається від освітлюваної поверхні в напрямку ока. Зорове сприйняття визначається не освітленістю, а яскравістю, під якою розуміють характеристику світяться тіл, рівну відношенню сили світла в якому-небудь напрямку до площі проекції світної поверхні на

площину, перпендикулярну до цього напрямку. Яскравість вимірюється в нитах (нт). Яскравість освітлених поверхонь залежить від їхніх світлових властивостей, ступеня освітленості і кута, під яким поверхня розглядається.

Сила світла - світловий потік, поширюється всередині тілесного кута, рівного 1 стерадіанту. Одиниця сили світла - кандела (кд).

Світловий потік, що падає на поверхню, частково відбивається, поглинається або пропускається крізь освітлюване тіло. Тому світлові властивості освітлюваної поверхні характеризуються також такими коефіцієнтами:

коефіцієнт відображення - ставлення відбитого тілом світлового потоку до падаючого;

коефіцієнт пропускання - відношення світлового потоку, що пройшов через середовище, до падаючого;

коефіцієнт поглинання - відношення поглиненої тілом світлового потоку до падаючого.

Необхідні рівні освітленості нормуються у відповідності зі СНиП 23-05-95 "Природне і штучне освітлення" залежно від точності виконуваних виробничих операцій, світлових властивостей робочої поверхні і розглянутої деталі, системи освітлення ".

До гігієнічним вимогам, що відображає якість виробничого освітлення, відносяться:

рівномірний розподіл яскравості в полі зору й обмеження тіней;

обмеження прямої та відбитої блесткості;

обмеження або усунення коливань світлового потоку.

Рівномірний розподіл яскравості в полі зору має важливе значення для підтримки працездатності людини. Якщо в полі зору постійно перебувають поверхні, що значно відрізняються по яскравості (освітленості), то при перекладі погляду з яскраво-на слабоосвещенную поверхню очей змушений переадаптіроваться. Часта переадаптаціі веде до розвитку втоми зору та ускладнює виконання виробничих операцій.

Ступінь нерівномірності визначається коефіцієнтом нерівномірності - ставленням максимальної освітленості до мінімальної. Чим вище точність робіт, тим менше повинен бути коефіцієнт нерівномірності.

Надмірна сліпуча яскравість (блесткость) - властивість світяться поверхонь з підвищеною яскравістю порушувати умови комфортного зору, погіршувати контрастну чутливість або надавати одночасно обидва ці дії.

Світильники - джерела світла, укладені в арматуру, - призначені для правильного розподілу світлового потоку і захисту очей від надмірної яскравості джерела світла. Арматура захищає джерело світла від механічних пошкоджень, а також диму, пилу, кіптяви, вологи, забезпечує кріплення і підключення до джерела живлення.

За светораспределению світильники поділяються на світильники прямого, розсіяного і відбитого світла. Світильники прямого світла більше 80% світлового потоку направляють в нижню півсферу за рахунок внутрішньої відбиває емалевою поверхні. Світильники розсіяного світла випромінюють світловий потік в обидві півсфери: одні - 40-60% світлового потоку вниз, інші - 60-80% вгору. Світильники відбитого світла більше 80% світлового потоку направляють вгору на стелю, а відбиваний від нього світло прямує вниз у робочу зону.

Для захисту очей від блесткості світиться поверхні ламп служить захисний кут світильника-кут, утворений горизонталлю

від поверхні лампи (краю світиться нитки) і лінією, що проходить через край арматури.

Світильники для люмінесцентних ламп в основному мають пряме све-тораспределеніе. Мірою захисту від прямої блесткості служать захисний кут, що екранують решітки, розсіювачі з прозорої пластмаси або скла.

За допомогою відповідного розміщення світильників в обсязі робочого приміщення створюється система освітлення. Загальне освітлення може бути рівномірним або локалізованим. Загальне розміщення світильників (в прямокутному або шаховому порядку) для створення раціональної освітленості проводять при виконанні однотипних робіт по всьому приміщенню, при великій щільності робочих місць (складальні цехи при відсутності конвеєра, деревоотделочние та ін) Загальне локалізоване освітлення передбачається для забезпечення на ряді робочих місць освітленості в заданій площині (термічна піч, ковальський молот і ін), коли біля кожного з них встановлюється додатковий світильник (наприклад, кососвет), а також при виконанні на ділянках цеху різних за характером робіт або при наявності затеняющего обладнання.

Місцеве освітлення призначене для освітлення робочої поверхні і може бути стаціонарним і переносним, для нього найчастіше застосовуються лампи розжарювання, так як люмінесцентні лампи можуть викликати стробоскопічний ефект.

Аварійне освітлення влаштовується у виробничих приміщеннях і на відкритій території для тимчасового продовження робіт у разі аварійного відключення робочого освітлення (загальної мережі). Воно повинно забезпечувати не менше 5% освітленості від нормованої при системі загального освітлення.

 

Література:

1. «Аналіз нещасних випадків на виробництві. Охорона праці. практикум »98 / 2 М.

2. Євтушенко Н.Г., Кузьмін А.П. «Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій» М. 94.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.