Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ ВИРОБНИЧОЇ СЕРЕДОВИЩАВведення

На людину в процесі його трудової діяльності можуть впливати небезпечні (викликають травми) і шкідливі (викликають захворювання) виробничі фактори. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори (ГОСТ 12.0.003-74) поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

До небезпечних фізичних факторів належать: рухомі машини і механізми; різні підйомно-транспортні пристрої і переміщувані вантажі; незахищені рухливі елементи виробничого обладнання (привідні та передавальні механізми, ріжучі інструменти, що обертаються і переміщаються пристосування тощо); відлітаючі частки оброблюваного матеріалу та інструменту, електричний струм, підвищена температура поверхонь обладнання і оброблюваних матеріалів і т.д.

Шкідливими для здоров'я фізичними факторами є: підвищена або знижена температура повітря робочої зони; високі вологість і швидкість руху повітря; підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку та різних випромінювань - теплових, іонізуючих, електромагнітних, інфрачервоних і ін До шкідливих фізичних факторів ставляться також запиленість і загазованість повітря робочої зони; недостатня освітленість робочих місць, проходів та проїздів; підвищена яскравість світла й пульсація світлового потоку.

Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори за характером дії на організм людини поділяються на такі підгрупи: общетоксические, дратівливі, сенсибілізуючі (що викликають алергічні захворювання), канцерогенні (викликають розвиток пухлин), мутогенние (діючі на статеві клітки організму). У цю групу входять численні пари й гази: пари бензолу й толуолу, окис вуглецю, сірчистий ангідрид, окисли азоту, аерозолі свинцю й ін, токсичні пилу, що утворюються, наприклад, при обробці різанням берилію, свинцювата бронз і латуней і деяких пластмас зі шкідливими наповнювачами. До цієї групи відносяться агресивні рідини (кислоти, луги), які можуть заподіяти хімічні опіки шкірного покриву при зіткненні з ними.

До біологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів відносяться мікроорганізми (бактерії, віруси тощо) і макроорганізми (рослини ітварини), вплив яких на працюючих викликає травми або захворювання.

До психофізіологічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносяться фізичні перевантаження (статичні і динамічні) і нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження аналізаторів слуху, зору та ін.)

Між шкідливими і небезпечними виробничими чинниками спостерігається певний взаємозв'язок. У багатьох випадках наявність шкідливих факторів сприяє прояву травмонебезпечних факторів. Наприклад, надмірна вологість у виробничому приміщенні та наявність струмопровідного пилу (шкідливі фактори) підвищують небезпеку ураження людини електричним струмом (небезпечний чинник).

Рівні впливу на працюючих шкідливих виробничих факторів нормовані гранично-допустимими рівнями, значення яких зазначено у відповіднихстандартах системи стандартів безпеки праці та санітарно-гігієнічні правила.

Гранично допустиме значення шкідливого виробничого фактора (за ГОСТ 12.0.002-80) - це граничне значення величини шкідливого виробничого фактора, вплив якого при щоденній регламентованій тривалості протягом усього трудового стажу не призводить до зниження працездатностi i захворювання в період трудової діяльності, так і у наступний період життя, а також не робить несприятливого впливу на здоров'я потомства.

 

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ ВИРОБНИЧОЇ СЕРЕДОВИЩА

Мікроклімат виробничих приміщень визначається поєднанням температури, вологості, рухливості повітря, температури оточуючих поверхонь і їх тепловим випромінюванням. Параметри мікроклімату визначають теплообмін організму людини і справляють істотний вплив на функціональнийстан різних систем організму, самопочуття, працездатність і здоров'я.

Температура у виробничих приміщеннях є одним з провідних чинників, що визначають метеорологічні умови виробничого середовища.

Високі температури мають негативний вплив на здоров'я людини. Робота в умовах високої температури супроводжується інтенсивним потовиділенням, що призводить до зневоднення організму, втрати мінеральних солей і водорозчинних вітамінів, викликає серйозні і стійкі зміни в діяльності серцево-судинної системи, збільшує частоту дихання, а також впливає на функціонування інших органів і систем - послаблюється увагу, погіршується координація рухів, уповільнюються реакції і т.д.

Тривалий вплив високої температури, особливо в поєднанні з підвищеною вологістю, може призвести до значного накопичення тепла в організмі (гіпертермії). При гіпертермії спостерігається головний біль, нудота, блювота, часом судоми, падіння артеріального тиску, втрата свідомості.

Дія теплового випромінювання на організм має ряд особливостей, однією з яких є здатність інфрачервоних променів різної довжини проникати на різну глибину і поглинатися відповідними тканинами, надаючи теплове дію, що призводить до підвищення температури шкіри, збільшення частоти пульсу, зміни обміну речовин і артеріального тиску, захворювання очей.

При впливі на організм людини негативних температур спостерігається звуження судин пальців рук і ніг, шкіри обличчя, змінюється обмінречовин. Низькі температури впливають також і на внутрішні органи, і тривала дія цих температур призводить до їх стійким захворювань.

Параметри мікроклімату виробничих приміщень залежать від теплофізичних особливостей технологічного процесу, клімату, сезону року, умов опалення та вентиляції.

Теплове випромінювання (інфрачервоне випромінювання) є невидиме електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 0,76 до 540 нм, що володіє хвильовими, квантовими властивостями. Інтенсивність тепловипромінювання вимірюється у Вт / м 2. Інфрачервоні промені, проходячи через повітря, його нагрівають, але поглотившись твердими тілами, промениста енергія переходить в теплову, викликаючи їх нагрівання.Джерелом інфрачервоного випромінювання є будь-яке нагріте тіло.

Метеорологічні умови для робочої зони виробничих приміщень регламентуються ГОСТ 12.1.005-88 "Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони" і Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень (СН 4088-86).

Принципове значення в нормах має роздільне нормування кожного компонента мікроклімату: температури, вологості, швидкості руху повітря. У робочій зоні повинні забезпечуватися параметри мікроклімату, відповідні оптимальним і допустимим значенням.

Боротьба з несприятливим впливом виробничого мікроклімату здійснюється з використанням технологічних, санітарно-технічних і медико-профілактичних заходів.

У профілактиці шкідливого впливу високих температур інфрачервоного випромінювання провідна роль належить технологічним заходам: заміна старих та впровадження нових технологічних процесів і обладнання, автоматизація і механізація процесів, дистанційне керування.

До групи санітарно-технічних заходів належать засоби локалізації тепловиділень і теплоізоляції, спрямовані на зниження інтенсивності теплового випромінювання і тепловиділень від устаткування.

Ефективними засобами зниження тепловиділень є:

покриття поверхонь, що нагріваються і парогазотрубопроводов теплоізоляційними матеріалами (скловата, азбестова мастика, асботермит та ін); герметизація обладнання; застосування відбивних, теплопоглотітельних і тепловідвідних екранів, будову вентиляційних систем; використання індивідуальних засобів захисту. До медико-профілактичним заходам відносяться: організація раціонального режиму праці та відпочинку; забезпечення питного режиму; підвищення стійкості до високих температур шляхом використання фармакологічних засобів (прийом дибазолу, аскорбінової кислоти, глюкози), вдихання кисню; проходження попередніх при влаштуванні на роботу і періодичних медичних оглядів .

Заходи з профілактики несприятливого впливу холоду повинні передбачати затримку тепла - попередження вихолоджування виробничих приміщень, підбір раціональних режимів праці та відпочинку, використання засобів індивідуального захисту, а також заходи з підвищення захисних сил організму.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.