Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ШКІДЛИВІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИПід шкідливим розуміється речовина, яка при контакті з організмом людини викликає виробничі травми, професійні захворювання або відхилення у стані здоров'я. Класифікація шкідливих речовин і загальні вимоги безпеки введені ГОСТ 12.1.007-76.

Ступінь і характер викликаних речовиною порушень нормальної роботи організму залежить від шляху потрапляння в організм, дози, часу впливу, концентрації речовини, його розчинності, стану сприймаючої тканини й організму в цілому, атмосферного тиску, температури й інших характеристик навколишнього середовища.

Наслідком дії шкідливих речовин на організм можуть бути анатомічні пошкодження, постійні або тимчасові розлади й комбіновані наслідки. Багато сильно діючі шкідливі речовини викликають в організмі розлад нормальної фізіологічної діяльності без помітних анатомічних пошкоджень, впливів на роботу нервової і серцево-судинної систем, на загальний обмін речовин і т.п.

Шкідливі речовини потрапляють е організм через органи дихання, шлунково-кишковий тракт і через шкірний покрив. Найбільш ймовірно проникнення в організм речовин у вигляді газу, пари та пилу через органи дихання (близько 95% всіх отруєнь).

Виділення шкідливих речовин у повітряне середовище можливо при проведенні технологічних процесів і виконання робіт, пов'язаних із застосуванням, зберіганням, транспортуванням хімічно> речовин і матеріалів, їх здобиччю і виготовленням.

Пил є найбільш поширеним несприятливим фактором виробничого середовища, Численні технологічні процеси та операції в промисловості, натранспорті, в сільському господарстві супроводжуються утворенням і виділенням пилу, її впливу можуть піддаватися великі контингенти працюючих.

Основою проведення заходів по боротьбі з шкідливими речовинами є гігієнічне нормування.

Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони встановлено ГОСТ 12.1.005-88.

Зниження рівня впливу не працюючих шкідливих речовин wm його повне усунення досягаєте? шляхом проведення технологічних, санітарно-технічних, лікувально-профілактичних заходів v застосуванням засобів індивідуального захисту.

До технологічних заходів відносяться такі як впровадження безперервних технологій, автоматизація та механізація виробничих процесів, дистанційне керування, герметизація обладнання, заміна небезпечних технологічних процесів й операції менш небезпечними й безпечними.

Санітарно-технічні заходи: устаткування робочих місць місцевою витяжною вентиляцією або переносними місцевими відсмоктувачами, укриття обладнання суцільними пилонепроникними кожухами з ефективною аспірацією повітря й ін

Коли технологічні, санітарно-технічні заходи не повністю виключають наявність шкідливих речовин у повітряному середовищі, відсутні методи й прилади для їх контролю, проводяться лікувально-профілактичні заходи: організація й проведення попередніх і періодичних медичних оглядів, дихальної гімнастики, лужних інгаляцій, забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням і молоком та ін

Особливу увагу в цих випадках повинне приділятися застосуванню засобів індивідуального захисту, насамперед для захисту органів дихання (фільтруючі і ізолюючі протигази, респіратори, захисні окуляри, спеціальний одяг).

 

ВИРОБНИЧИЙ ШУМ

Інтенсивне шумовий вплив на організм людини несприятливо впливає на перебіг нервових процесів, сприяє розвитку втоми, змін в серцево-судинній системі і появі шумовий патології, серед різноманітних проявів якої провідним клінічною ознакою є повільно прогресуюче зниження слуху по типу кохлеарного невриту.

У виробничих умовах джерелами шуму є працюючі верстати і механізми, ручні механізовані інструменти, електричні машини, компресори, ковальсько-пресове, підйомно-транспортне, допоміжне обладнання (вентиляційні установки, кондиціонери) і т.д.

Допустимі шумові характеристики робочих місць регламентуються ГОСТ 12.1.003-83 "Шум, загальні вимоги безпеки" (зміна I.III.89) і Санітарними нормами допустимих рівнів шуму на робочих місцях (СН 3223-85) зі змінами та доповненнями від 29.03.1988 року № 122-6/245-1.

За характером спектра шуми поділяються на широкополосні і тональні.

За часовими характеристиками шуми поділяються на постійні та непостійні. У свою чергу непостійні шуми поділяються на коливні в часі, переривчасті і імпульсні.

В якості характеристик постійного шуму на робочих місцях, а також для визначення ефективності заходів по обмеженню його несприятливого впливу, приймаються рівні звукового тиску в децибелах (дБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

В якості загальної характеристики шуму на робочих місцях застосовується оцінка рівня звуку в дБ (А), що представляє собою середню величину частотних характеристик звукового тиску.

Характеристикою непостійного шуму на робочих місцях є інтегральний параметр - еквівалентний рівень звуку в дБ (А).

Основні заходи щодо боротьби з шумом - це технічні заходи, які проводяться за трьома головними напрямами:

- Усунення причин виникнення шуму або зниження його в джерелі;

- Ослаблення шуму на шляхах передачі;

- Безпосередній захист працюючих.

Найбільш ефективним засобом зниження шуму є заміна гучних технологічних операцій на малошумні або повністю безшумні, проте цей шлях боротьби не завжди можливий, тому велике значення має зниження його в джерелі. Зниження шуму в джерелі досягається шляхом вдосконалення конструкції або схеми тієї частини обладнання, яка виробляє шум, використання в конструкції матеріалів зі зниженими акустичними властивостями, обладнання на джерелі шуму додаткового звукоізолюючого пристрою або огорожі, розташованого по можливості ближче до джерела.

Одним з найбільш простих технічних засобів боротьби з шумом на шляхи передачі є звукоізолюючий кожух, який може закривати окремий галасливий вузол машини.

Значний ефект зниження шуму від обладнання дає застосування акустичних екранів, отгораживающих галасливий механізм від робочого місця або зони обслуговування машини.

Застосування звукопоглинаючих облицювань для обробки стелі та стін галасливих приміщень призводить до зміни спектру шуму в бік більш низьких частот, що навіть при відносно невеликому зниженні рівня суттєво покращує умови праці.

Враховуючи, що за допомогою технічних засобів в даний час не завжди вдається вирішити проблему зниження рівня шуму велика увага повинна приділятися застосуванню засобів індивідуального захисту (антифони, заглушки та ін.) Ефективність засобів індивідуального захисту може бути забезпечена їх правильним підбором залежно від рівнів і спектру шуму, а також контролем за умовами їх експлуатації.

 

 

ВИРОБНИЧА ВІБРАЦІЯ

Тривалий вплив вібрації високих рівнів на організм людини призводить до розвитку передчасного стомлення, зниження продуктивності праці, зростання захворюваності і нерідко до виникнення професійної патології - вібраційної хвороби.

Вібрація - це механічне коливальний рух системи з пружними зв'язками.

Вібрацію за способом передачі на людину (в залежності від характеру контакту з джерелами вібрації) умовно поділяють на:

місцеву (локальну), що передається на руки працюючого, і загальну, що передається через опорні поверхні на тіло людини в положенні сидячи (сідниці) або стоячи (підошви ніг). Загальна вібрація в практиці гігієнічного нормування позначається як вібрація робочих місць. У виробничих умовах нерідко має місце поєднане дію місцевої та загальної вібрації.

Виробнича вібрація за своїми фізичними характеристиками має досить складну класифікацію.

За характером спектра вібрація підрозділяється на узкополосную і широкосмугову; по частотного складу - на низькочастотну з переважанням максимальних рівнів у октавних смугах 8 і 16 Гц, середньочастотну - 31,5 і 63 Гц, високочастотну - 125, 250, 500, 1000 Гц - для локальної вібрації;

для вібрації робочих місць - відповідно 1 та 4 Гц, 8 і 16 Гц, 31,5 і 63 Гц.

По тимчасових характеристиках розглядають вібрацію: постійну, для якої величина віброшвидкості змінюється не більш ніж в 2 рази (на 6 дБ) за час спостереження не менше 1 хв; непостійну, для якої величина віброшвидкості змінюється не менш ніж у 2 рази (на 6 дБ) за час спостереження не менше 1 хв.

Непостійна вібрація в свою чергу підрозділяється на коливну в часі, для якої рівень віброшвидкості безперервно змінюється в часі; переривчасту, коли контакт оператора з вібрацією в процесі роботи переривається, причому тривалість інтервалів, протягом яких має місце контакт, становить більше 1 с; імпульсну, складається з одного або кількох вібраційних впливів (наприклад, ударів), кожен тривалістю менше 1 с при частоті їх прямування менше 5, 6 Гц.

Виробничими джерелами локальної вібрації є ручні механізовані машини ударної, ударно-обертального і обертальної дії з пневматичним або електричним приводом.

Інструменти ударної дії засновані на принципі вібрації. До них відносяться клепальні і рубальні, відбійні молотки, Пневмотрамбувачи.

До машин ударно-обертального дії відносяться пневматичні та електричні перфоратори. Застосовуються в гірничодобувній промисловості, переважно при буровибуховому способі видобутку.

До ручним механізованим машинам обертальної дії відносяться шліфувальні, свердлильні машини, електро-і бензомоторні пили.

Локальна вібрація також має місце при точильних, наждакових, шліфувальних, полірувальних роботах, що виконуються на стаціонарних верстатах з ручною подачею виробів; при роботі ручними інструментами без двигунів, наприклад, рихтувальні роботи.

Основними нормативними правовими актами, що регламентують параметри виробничих вібрацій, є:

"Санітарні норми і правила при роботі з машинами та обладнанням, що створюють локальну вібрацію, що передається на руки працюючих" № 3041 -84 і "Санітарні норми вібрації робочих місць" № 3044-84.

В даний час близько 40 державних стандартів регламентують технічні вимоги до вібраційних машин і встаткування, системам віброзахисту, методам вимірювання та оцінки параметрів вібрації та інші умови.

Найбільш дієвим засобом захисту людини від вібрації є усунення безпосередньо його контакту з вібруючим обладнанням. Здійснюється це шляхом застосування дистанційного управління, промислових роботів, автоматизації і заміни технологічних операцій.

Зниження несприятливого дії вібрації ручних механізованих інструментів на оператора досягається шляхом технічних рішень:

зменшенням інтенсивності вібрації у джерелі (за рахунок конструктивних удосконалень);

засобами зовнішньої віброзахисту, які представляють собою упругодемпфірующіе матеріали і пристрої, які розміщені між джерелом вібрації і руками людини-оператора.

У комплексі заходів важлива роль відводиться розробці та впровадженню науково обгрунтованих режимів праці та відпочинку. Наприклад, сумарний час контакту з вібрацією не повинно перевищувати 2 / 3 тривалості робочої зміни; рекомендується встановлювати 2 регламентованих перерви для активного відпочинку, проведення фізіопрофілактіческіх процедур, виробничої гімнастики по спеціальному комплексу.

З метою профілактики несприятливого впливу локальної та загальної вібрації працюючі повинні використовувати засоби індивідуального захисту: рукавиці або рукавички (ГОСТ 12.4.002-74. "Засоби індивідуального захисту рук від вібрації. Загальні вимоги"); спецвзуття (ГОСТ 12.4.024-76. "Взуття спеціальне виброзащитная ").

На підприємствах з участю санепіднагляду медичних установ, служб охорони праці повинен бути розроблений конкретний комплекс медико-біологічних профілактичних заходів з урахуванням характеру впливає вібрації і супутніх факторів виробничого середовища.

 

5.ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ, ЕЛЕКТРИЧНІ І МАГНІТНІ ПОЛЯ.СТАТИЧНЕ ЕЛЕКТРИКА

Небезпечне вплив на працюючих можуть надавати електромагнітні поля радіочастот (60 кГц-300 ГГц) та електричні поля промислової частоти (50 Гц).

Джерелом електричних полів промислової частоти є струмоведучі частини діючих електроустановок (лінії електропередач, індуктори,конденсатори термічних установок, фідерні лінії, генератори, трансформатори, електромагніти, соленоїди, імпульсні установки полупериодного абоконденсаторного типу, литі і металокерамічні магніти та ін.) Тривалий вплив електричного поля на організм людини може викликати порушення функціонального стану нервової та серцево-судинної систем. Це виражається в підвищеній стомлюваності, зниження якості виконання робочих операцій, болях в області серця, зміні кров'яного тиску і пульсу.

Основними видами засобів колективного захисту від впливу електричного поля струмів промислової частоти є екрануючі пристрої - складова частина електричної установки, призначене для захисту персоналу у відкритих розподільних пристроях та повітряних лініях електропередач.

Екранує пристрій необхідно під час огляду устаткування і при оперативному перемиканні, спостереженні за проведенням робіт. Конструктивно екрануючі пристрої оформляються у вигляді козирків, навісів чи перегородок з металевих канатів, прутків, сіток.

Переносні екрани також використовуються при роботах з обслуговування електроустановок як знімних козирків, навісів, перегородок, наметів і щитів.

Екранувальні пристрої повинні мати антикорозійне покриття і заземлені.

Джерелом електромагнітних полів радіочастот є:

в діапазоні 60 кГц - 3 МГц - неекрановані елементи обладнання для індукційної обробки металу (загартування, отжиг, плавка, пайка, зварювання і т.д.) і інших матеріалів, а також обладнання та приладів, що застосовуються у радіозв'язку і радіомовлення;

в діапазоні 3 МГц - 300 МГц-неекрановані елементи обладнання та приладів, що застосовуються у радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, медицині, а також обладнання для нагріву діелектриків (зварювання пластикатів, нагрівання пластмас, склейка дерев'яних виробів та ін);

в діапазоні 300 МГц - 300 ГГц-неекрановані елементи обладнання та приладів, застосовуваних у радіолокації, радіоастрономії, радіоспектроскопії, фізіотерапії і т.п.

Тривалий вплив радіохвиль на різні системи організму людини за наслідками мають різноманітні прояви.

Найбільш характерними при дії радіохвиль всіх діапазонів є відхилення від нормального стану центральної нервової системи та серцево-судинної системи людини. Суб'єктивними відчуттями опромінюється персоналу є скарги на частий головний біль, сонливість або загальну безсоння, стомлюваність, слабкість, підвищену пітливість, зниження пам'яті, неуважність, запаморочення, потемніння в очах, безпричинне відчуття тривоги, страху та ін

Для забезпечення безпеки робіт з джерелами електромагнітних хвиль проводиться систематичний контроль фактичних нормованих параметрів на робочих місцях і в місцях можливого перебування персоналу. Контроль здійснюється вимірюванням напруженості електричного і магнітного поля, а також виміром щільності потоку енергії за затвердженими методиками Міністерства охорони здоров'я.

Захист персоналу від впливу радіохвиль застосовується при всіх видах робіт, якщо умови роботи не задовольняють вимогам норм. Цей захист здійснюється наступними способами та засобами:

узгоджених навантажень і поглиначів потужності, знижують напруженість і щільність поля потоку енергії електромагнітних хвиль;

екрануванням робочого місця та джерела випромінювання;

раціональним розміщенням устаткування в робочому приміщенні;

підбором раціональних режимів роботи обладнання та режиму праці персоналу;

застосуванням засобів попереджувального захисту.

Найбільш ефективним є використання узгоджених навантажень і поглиначів потужності (еквівалентів антен) при виготовленні, настроювання та перевірку окремих блоків і комплексів апаратури.

Ефективним засобом захисту від впливу електромагнітних випромінювань є екранування джерел випромінювання та робочого місця за допомогою екранів, поглинаючих чи відображають електромагнітну енергію. Вибір конст-рукції екранів залежить від характеру технологічного процесу, потужності джерела, діапазону хвиль.

Відбивні екрани використовують в основному для захисту від паразитних випромінювань (витоку з ланцюгів в лініях передачі НВЧ-хвиль, з катодних висновків магнетронів та інших), а також у тих випадках, коли електромагнітна енергія не є перешкодою для роботи генераторної установки або станції радіолокації. В інших випадках, як правило, застосовуються поглинаючі екрани.

Для виготовлення відображають екранів використовуються матеріали з високою електропровідністю, наприклад метали (у вигляді суцільних стінок) або бавовняні тканини з металевою основою. Суцільні металеві екрани найбільш ефективні і вже при товщині 0,01 мм забезпечують ослаблення електромагнітного поля приблизно на 50 дБ (в 100 000 разів).

Для виготовлення поглинаючих екранів застосовуються матеріали з поганою електропровідністю. Поглинаючі екрани виготовляються у вигляді пресованих аркушів гуми спеціального складу з конічними суцільними або порожнистими шипами, а також у вигляді пластин з пористої гуми, наповненої карбонільним залізом, з впрессованной металевою сіткою. Вони приклеюються на каркас або на поверхню випромінює обладнання.

Важливе профілактичний захід щодо захисту від електромагнітного опромінення - це виконання вимог для розміщення обладнання і для створення приміщень, в яких знаходяться джерела електромагнітного випромінювання.

Захист персоналу від переопромінення може бути досягнута за рахунок розміщення генераторів ВЧ, УВЧ і НВЧ, а також радіопередавачів в спеціально призначених приміщеннях.

Екрани джерел випромінювання та робочих місць блокуються з відключають пристроями, що дозволяє виключити роботу випромінює обладнання при відкритому екрані.

Допустимі рівні впливу на працівників і вимоги до проведення контролю на робочих місцях для електричних полів промислової частоти викладені в ГОСТ 12.1.002-84, а електромагнітних полів радіочастот - в ГОСТ 12.1.006-84.

На підприємствах широко використовують і одержують у великих кількостях речовини і матеріали, що володіють діелектричними властивостями, що сприяє формуванню зарядів статичної електрики.

Статичну електрику утворюється в результаті тертя (дотику чи поділу) двох діелектриків один об одного або діелектриків про метали. При цьому на тертьових речовинах можуть накопичуватися електричні заряди, які легко стікають в землю, якщо тіло є провідником електрики і це заземлено. На діелектриках електричні заряди утримуються тривалий час, в наслідок чого вони отримали назву статичної електрики.

Процес виникнення та накопичення електричних зарядів в речовинах називають електризацією.

Явище статичної електризації спостерігається в наступних основних випадках:

в потоці і при розбризкуванні рідин;

в струмені газу або пари;

при зіткненні і наступному видаленні двох твердих різнорідних тіл (контактна електризація).

Розряд статичної електрики виникає тоді, коли напруженість електростатичного поля над поверхнею діелектрика або провідника, обумовлена ​​накопиченням на них зарядів, досягає критичної (пробивної) величини. Для повітря пробивна напруга становить 30 кБ / см.

У людей, що працюють в зоні впливу електростатичного поля, зустрічаються різноманітні скарги: на дратівливість, головний біль, порушення сну, зниження апетиту та ін

Допустимі рівні напруженості електростатичних полів встановлено ГОСТ 12.1.045-84 "Електростатичні поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення Контролю" і Санітарно-гігієнічними нормами допустимої напруженості електростатичного поля (№ 1757-77).

Ці нормативні правові акти поширюються на електростатичні поля, створювані при експлуатації електроустановок високої напруги постійного струму і електризації діелектричних матеріалів, і встановлюють допустимі рівні напруженості електростатичних полів на робочих місцях персоналу, а також загальні вимоги до проведення контролю та засобів захисту.

Допустимі рівні напруженості електростатичних полів встановлюються залежно від часу перебування на робочих місцях. Гранично допустимий рівень напруженості електростатичних полів встановлюється рівним 60 кВ / м протягом 1 ч.

При напруженості електростатичних полів менш 20 кВ / м час перебування в електростатичних полях не регламентується.

У діапазоні напруженості від 20 до 60 кВ / м допустимий час перебування персоналу в електростатичному полі без засобів захисту залежить від конкретного рівня напруженості на робочому місці.

Заходи захисту від статичної електрики спрямовані на попередження виникнення та накопичення зарядів статичної електрики, створення умов розсіювання зарядів та усунення небезпеки їх шкідливого впливу.

До основних заходів захисту відносять:

запобігання накопичення зарядів на електропровідних частинах устаткування, що досягається заземленням устаткування та комунікацій, на яких можуть з'явитися заряди (апарати, резервуари, трубопроводи, транспортери, слівоналівних пристрої, естакади тощо); зменшення електричного опору перероблюваних речовин; зниження інтенсивності зарядів статичного електрики. Досягається відповідним підбором швидкості руху речовин, винятком розбризкування, подрібнення і розпилення речовин, відведенням електростатичного заряду, підбором поверхонь тертя,очищенням горючих газів і рідин від домішок;

відвід зарядів статичної електрики, що накопичуються на людях. Дозволяє виключити небезпеку електричних розрядів, які можуть викликатизапалення і вибух вибухо-і пожежонебезпечних сумішей, а також шкідливий вплив статичної електрики на людину. Основними заходами захисту є: пристрій електропровідних підлог або заземлених зон, помостів і робочих майданчиків, заземлення ручок дверей, поручнів сходів, рукояток приладів, машин та апаратів; забезпечення працюючих струмопровідної взуттям, антистатичними халатами.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.