Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ознаки прояву кризових явищ(2010,2011р.)Види криз Симптоми криз Наявність кризи на підприємстві
Криза збуту 1. Зменшення обсягу реалізації(К1)=чистий дохід звітного періоду/ чистий дохід попереднього періоду. 1. К1=5943655/4630174=1,28; Криза відсутня, адже обсяг реалізації продукції у 2011 році збільшився на 28%.
2. Збільшення залишків готової продукції(К2)=готова продукція звітного періоду/готова продукція попереднього періоду. Недостатньо даних
3. Зменшення обігових коштів(К3)=оборотні активи звітного періоду/ оборотні активи попереднього періоду.   2. К3=((84813+100903)/2)/((60107+84413)/2)=1,29; У 2011 році спостерігаються збільшення обігових коштів на 29%. Криза відсутня.
4. Зменшення обсягів замовлення(К4)= чистий дохід звітного періоду/ чистий дохід попереднього періоду. 3. К4=1181964/917911=1,28; Криза відсутня, адже обсяг реалізації продукції у 2011 році збільшився на 28%.
5. Скорочення асортименту продукції(К5). 4. Недостатньо даних.  
6. Зменшення прибутковості навіть за умов збільшення обсягів реалізації(К6)=чистий прибуток звітного періоду/чистий прибуток попереднього періоду. 5. К6=-488417/14185=-34,43. Криза присутня, адже у 2011 році чистий прибуток зменшився на 66%.
7. Збільшення кількості рекламації(К7). 6. Недостатньо даних.
Фінансова криза 1. Зменшення рівня прибутковості та рентабельності: 1.1. Рентабельність продажів (R1) = чистий прибуток/чистий дохід*100; 1.2. Рентабельність продукції (R2) = чистий прибуток/собівартість продукції*100; 1.3. Рентабельність виробництва (R3) = чистий прибуток / активи*100. 1.1. R1(2010)=14185/4630174*100=0,3; R1(2011)=/ )=-488417/5943655*100= -8,21; 1.2. R2(2010)=14185/4860922*100=0,29; R2(2011)= -488417/6332855*100=-7,71; 1.3. R3(2010)= 14185/3091606*100=0,45; R3(2011)= -488417/352919*100=-13,38. На підприємстві спостерігається зниження прибутковості, адже всі показники рентабельності у 2011 році в порівнянні з 2010 значно менші. Отже, криза присутня.
2. Скорочення грошових коштів в обігових коштах(К1) = грошові кошти/оборотні активи.   2. К1(2010)=43921/917911 =0,047; К1(2011)=101811/1181964 =0,086. У 2011 році відбулось збільшення грошових коштів в обігових, отже, криза відсутня.
3. Зниження платоспроможності та поточної ліквідності(К2)=оборотні активи/короткострокові зобов’язання. 3. К2(2010)=917911/830881 =1,1; К2(2010)=1181964/1290243=0,91 У 2011 році спостерігається зниження платоспроможності. Криза присутня.
4. Збільшення собівартості готової продукції(К3)=собівартість/чистий дохід.   4. К3(2010)=4860922/4630174=1,04; К3(2011)=6332855/5943655=1,065. У 2011 собівартість реалізованої продукції збільшилась на 0,025. Криза присутня.  
5. Збільшення запасів готової продукції на складі(К4) = середньорічна вартість готової продукції звітного періоду/середньорічна вартість готової продукції попереднього періоду. Недостатньо даних.
6. Зменшення швидкості обороту капіталу: 6.1. Зменшення ділової активності(К5) =чистий дохід/оборотні активи; 6.2.Оборотність дебіторської заборгованості(К7) = чистий дохід/дебіторська заборгованість Термін оборотності дебіторської заборгованості(Т1) = 360/кількість обертів; 6.3. Оборотність кредиторської заборгованості(К8) =чистий дохід/кредиторська заборгованість Термін оборотності кредиторської заборгованості(Т2) = 360/кількість обертів;   6.1. К5(2010)= =1,7; К5(2011) = =1,64. У 2011 відбулось незначне зниження ділової активності. А отже, криза присутня.   6.2. К7(2010) =4630174/917911=5,04; К7(2011) =5943655/1181964=5,028; Т1(2010) =360/5,04=71; Т1(2011) =360/5,02=71. Криза відсутня, адже чим більше обертів тим краще, у 2011 році дебіторська заборгованість здійснила 5 обертів, один оберт тривав 71 дні, а в 2010 – 5 оберти і один оберт тривав 71 днів. Показник стабільний.   6.3. К8(2010) =4630174/830881=5,57; К8(2011) =5943655/1290243=4,6. Т2(2010) =360/5,57=64; Т2(2011) =360/4,6=78. Показник оборотності кредиторської заборгованості у 2011 році знизився, що в свою чергу призвело до збільшення тривалості одного обороту, а саме 1 оберт тривав 78 дні, що на 14 днів більше, ніж у 2010. Отже, криза присутня
7. Аналіз фінансової сфери: 7.1. Зниження темпів росту валюти балансу(К1); 7.2. Незадовільна структура балансу – співвідношення оборотних і необоротних активів. 7.3 Незадовільна структура власного і позикового капіталу. 7.4. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. 7.1. К1(2010/2009)=3091606/2739222 =1,12; К1(2011/2010)=352919/3091606= 0,11 У 2010 році, відбувається збільшення валюти балансу, а у 2011 різке зниження, отже, підприємство згортає свою діяльність.   7.2. Співвідношення оборотного і необоротного активів торгового підприємства має відповідати 60:40. % необоротного капіталу: 2009 =2003303*100/2739222=73%; 2010 =2169415*100/3091606=70%; 2011=2342040*100/352919=66%. % оборотного капіталу: 2009=100-73=27%; 2010=100-70=30%; 2011=100-66=34%. Отже, структура балансу є незадовільною, тому що у 2009,2010,2011 роках необоротний капітал значно переважає оборотний. 7.3. Співвідношення власного і позикового капіталу має відповідати співвідношенню 50:50. % власного капіталу: 2009=1409893*100/2739222=51%; 2010=1443461*100/3091606=46%; 2011=1201450*100/3529190=34%. % позикового капіталу: 2009=100-51=49%; 2010=100-46=54%; 2011=100-34=66%. На підприємстві спостерігається задовільна структура власного і позикового капіталу, у 2009,2010 роках це співвідношення наблизилось до нормативного,а у 2011 відбулося погіршення % співвідношення.   7.4. Співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості має відповідати співвідношенню 50:50.   2009=2110984/677353=3,11; 2010=2337927/830881=2,81; 2011=2857592/1290243=2,21. На підприємстві спостерігається незадовільна структура кредиторської і дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість у 3 рази перевіжає кредиторську у 2009,2010 роках, а у 2011 році у 2 рази.  
Криза постачання 1) Загальні симптоми: a) Зменшення обсягів реалізації(К1); b) Зменшення прибутку(К2); c) Збільшення собівартості (К3); d) Збільшення відсотку браку та простою виробництва. 2) Специфічні симптоми: a) Порушення графіка поставок; b) Зменшення нормативного розміру страхових запасів; c) Відсутність можливості використання ресурсів-замінників; d) Збільшення витрат на поставку ресурсів; e) Зміна умов договорів; f) Надто часта зміна постачальників; g) Складність банківських розрахунків із постачальниками. 1) Загальні симптоми: a) К1=5943655/4630174=1,28; Криза відсутня, адже обсяг реалізації продукції у 2011 році збільшився на 28%.; b) К2=-201955/56439=-3,26; Криза присутня, адже у 2011 році чистий прибуток зменшився на 226%.; c) К3=6332855/4860922=1,3; Криза присутня, адже собівартість реалізованої продукції у 2011 році збільшиласьна 30%. d) Недостатньо даних. 2) Специфічні симптоми: a) Недостатньо даних; b) Недостатньо даних; c) Недостатньо даних; d) Недостатньо даних; e) Недостатньо даних; f) Недостатньо даних; g) Недостатньо даних.

 

 

Види криз Симптоми криз Наявність кризи на підприємстві
Криза управління персоналу     Організаційна криза     8. Збільшення конфліктів на підприємстві. 9. Скорочення кількості робочих годин. 10. Посилення плинності кадрів. 11. Збільшення кількості неявок на роботу. 12. Зниження продуктивності праці. 13. Пониження дисципліни(страйки) 1. Недостатньо даних. 2. Недостатньо даних 3. Недостатньо даних 4. Недостатньо даних 5. Недостатньо даних 6. Недостатньо даних
  1.Порушення організаційних процесів. 2.Невиконання планів. 3.Збої комунікаційних процесів між підрозділами. 4.Загальне зниження показників діяльності . 1. Недостатньо даних 2. Недостатньо даних 3. Недостатньо даних   4.1R1(2010)=14185/4630174*100=0,3; R1(2011)=/ )=-488417/5943655*100= -8,21; R2(2010)=14185/4860922*100=0,29; R2(2011)= -488417/6332855*100=-7,71; R3(2010)= 14185/3091606*100=0,45; R3(2011)= -488417/352919*100=-13,38. На підприємстві спостерігається зниження прибутковості, адже всі показники рентабельності у 2011 році в порівнянні з 2010 значно менші. Отже, криза присутня. 4.2 К2(2010)=917911/830881 =1,1; К2(2010)=1181964/1290243=0,91 У 2011 році спостерігається зниження платоспроможності. Криза присутня 4.3. К3(2010)=4860922/4630174=1,04; К3(2011)=6332855/5943655=1,065. У 2011 собівартість реалізованої продукції збільшилась на 0,025. Криза присутня. 4.4К1(2010/2009)=3091606/2739222 =1,12; К1(2011/2010)=352919/3091606= 0,11 У 2010 році, відбувається збільшення валюти балансу, а у 2011 різке зниження, отже, підприємство згортає свою діяльність

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИХОВАНОЇ СТАДІЇ БАНКРУТСТВА.

Прихована стадія банкрутства визначається за формулою «Ціна підприємства».

Ціна підприємства визначається шляхом розрахунку чистої вартості цілісного майнового комплексу.

Чиста вартість – це різниця між сумарною вартістю активів та зобов’язань підприємства. Якщо знижується ціна, то підприємство згортає свою діяльність, при збільшенні ціни відбувається розширення діяльності.

 

ВЦМК= IА+IIА+IIIА-(IIП+IIIП+IVП+VП), де

IА, IIА, IIIА – 1,2,3 розділи активу балансу відповідно;

IIП, IIIП, IVП, VП – 2,3,4,5 розділи пасиву балансу відповідно.

 

ВЦМК2009=2739222-593409=2145813 тис.грн;

ВЦМК2010=3091606-725954=2365652 тис.грн;

ВЦМК2011=2342040-1140590=1201450 тис.грн..

Стан ціни підприємства є нестабільним. Найбільше значення цього показника у 2010 році(2365652 тис.грн.), а у 2011 році відбулося значне зниження ціни підприємства. Підприємство згортає свою діяльність.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.