Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Моделі адміністративної юстиції в світіАдміністративна юстиція – один з небагатьох інститутів демократичної, правової держави, започаткований не в англо-американському конституціоналізмі, а в державно-правових системах романо-германської сім'ї. Причину існування вище названих моделей можна побачити у відмінних концепціях права, яких дотримуються правові доктрини статутної і прецедентної систем права.

Моделі адміністративної юстиції:

1. Англосаксонськамодельадміністративної юстиції. Для даної системи властива наявність у межах визначених відомств адміністративних судів, що не складають єдиної судової системи (Великобританія, США, Австралія та ін.). Одночасно з існуванням таких адміністративних судів, які розглядають певні адміністративні спори, існують загальні суди, в яких зацікавлені особи мають можливість реалізувати своє право на звернення.

Традиційна англосаксонська доктрина стверджувала, що державний лад заснований на двох засадах: верховенстві парламенту і пануванні права. Що стосується панування права, то англійська класична теорія і, головне, практика завжди вважали, що під правом розуміються лише такі правила (норми), які користуються захистом загальних судів. “Які б інтереси не зіштовхувалися, найкращим, хоча не завжди найбільш зручним методом вирішення конфлікту, є застосування певних норм за допомогою судової процедури”. Досить поширеною є точка зору, згідно з якої “незалежна судова влада є кращим захистом проти всякого зловживання владою “,а “ті, кому дорога свобода, повинні відчувати тривогу, коли будь-який спір, що стосується основних свобод, передається до юрисдикції не загальних, а будь-яких інших судів”. Така точка зору, однак, не заважала тим же самим авторам, які посилаючись на складність, повільність та інші вади звичайної англійської судової процедури, наполягати на передачі більшості адміністративних спорів на розгляд відомчих " квазі судових" установ.

У Великобританії неправомірні дії адміністративних органів можуть бути оскаржені до загального суду. Поряд із загальними судами подібні справи можуть розглядати спеціальні органи адміністративної юстиції.

У Законі1958 р. “Про трибунали і розслідування” сформульовані загальні принципи організації і діяльності органів адміністративної юстиції у Великобританії. Такі органи за компетенцією можуть бути поділені на дві групи: трибунали у сфері соціального управління та трибунали у сфері управління економікою. Створюються вони, як правило, актом парламенту, що визначає їх структуру, порядок формування і діяльності.

Трибунали – специфічне британське явище. Це своєрідні “не формальні” суди. Вони займають проміжне положення між адміністрацією і загальними судами. Завдання трибуналу – встановлення наявності в конкретної особи права на допомогу або послуги, передбачені конкретним законом.

У Сполучених Штатах Америки майже всі органи виконавчої влади так чи інакше правомочні розглядати і вирішувати спори, пов'язані з їх діяльністю. У США немає єдиної системи адміністративної юстиції. Делегування легіслатурами судових повноважень адміністрації обумовлено насамперед нездатністю судів розглядати велику кількість нових справ, складною і тривалою процедурою проходження справ у судах, високою вартістю судових витрат, а також наявністю в адміністрації наглядових і слідчих функцій.

2. Континентальна модель адміністративної юстиції. Дана модель характеризується створенням для розгляду всіх адміністративних спорів адміністративних судів, які складають спеціальну систему:від судів нижчого - до судів середнього і вищого рівнів. Така система діє паралельно із системою загальних судів, що розглядають кримінальні і цивільні справи, суду конституційної юрисдикції та інших судів. У межах даної системи адміністративні суди перебувають у відносному підпорядкуванні адміністративним органам (Франція, Греція, Італія)або формально незалежні від них(Німеччина, Австрія, Фінляндія).

Практика адміністративних судів у країнах континентальної системи права докладно висвітлюється в юридичній літературі. Якщо взяти для прикладу організацію адміністративної юстиції Франції і ФРН, то слід відзначити її сувору структурованість як по горизонталі, так і по вертикалі.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.