Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Сутність держави економічно активних громадянЛЕКЦІЯ 7

АКТУАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНИХ ГРОМАДЯН

 

ВСТУП

Складність держави як соціального явища зумовила і багатогранність визначень її поняття.При цьому найбільш влучно державу можна описати за допомогою її сутності, ознак та функцій. Ознаки держави – це її риси, властивості та особливості як соціально-правової організації суспільства[1]. Порівняно з первісним суспільством державі притаманні свої ознаки – територія, населення, наявність апарату публічної влади, право на встановлення юридичних норм, право на збір податків, право на застосування державного примусу у разі порушення норм права чи несплати вчасно і в повному обсязі податків, зовнішні атрибути[2].

Сутність держави економічно активних громадян

Сутність держави – це внутрішній зміст її діяльності, що виражає єдність (спільність, солідарність) загальносоціальних і вузькокласових (соціально-групових) інтересів громадян. З моменту виникнення держави визначилися два боки її сутності: класовий (захист інтересів економічно панівного класу, здійснення організованого примусу); загальносоціальний (захист інтересів усього суспільства, забезпечення суспільного блага, підтримка порядку, виконання інших загальносоціальних справ)[3].

Ми будуємо теорію держави майбутнього – держави, яка буде скла­датися з економічно активних, висококультурних громадян, служити їх гармонійному розвитку, високопродуктивній праці та створювати комфортні умови їх проживання.

Відповіднодержава економічно активних громадян не може бути іншою ніж:

- за методами здійснення влади – демократичною;

- за рівнем розвитку суспільства – постіндустріальною;

- за відношення до релігією – світською;

- за культурою – західною;

- за економічною основою – з ліберальною ринковою економікою;

- за формаційним підходом – державою політичної влади трудівників-власників, які складають переважну кількість населення.

Тим самим метою існування держави економічно активних громадян є створення умов, коли вони власною працею забезпечать собі самостійно та членам своєї родини (включно з літніми людьми) за мінімальної участі держави високодохідні робочі місця як основу високих стандартів життя (багатства).

Провідною рисою сутності держави є критерії єдності. Якими ж є критерії єдності держави економічно активних громадян?

На наш погляд, єдність держави має позитивно визначатися чотирма основоположними чинниками:

1) метою створення;

2) панівною культурою громадян;

3) єдиною мовою спілкування;

4) територіальною, економічною, фінансовою та екологічною самодостатністю.

До похідних критеріїв єдності держави належать єдині (правова система, правила ведення бізнесу, податкова система) та координовані (публічний апарат, інститути оборони, екологічної безпеки, соціального захисту та ін.).

Негативно визначаємо, що не можна категорично декларувати як критерії єдності держави:

1) релігію (усі намагання функціонування теологічної держави не мали успіху. Цивілізована спільнота від такого підходу майже відмовилася[4], а в тих країнах, де критерієм єдності держави залишається одна релігійна течія, така «єдність» є джерелом високої соціальної напруженості)[5];

2) національність (після ідеологічного та військового краху фашист­ської Германії майже всім стало зрозуміло, що національна держава себе вичерпала);

3) колір шкіри як чинник громадянства, на думку переважної кількості людей, є пережитком минулого[6];

4) походження людини (кожна людина незалежно від місця народження та попереднього громадянства має право стати громадянином іншої держави, культуру якої вона сповідує);

5) належність до певного класу (також уже є незаперечним, що класова держава є пережитком минулого);

6) політичні погляди (є неприпустимим позбавлення громадянства за політичні переконання, як це практикувалося в Радянському Союзі в першій половині ХХ століття)[7];

Тим самим держава має повне право складатися з людей із різними релігійними поглядами, національностями, класами, соціальним статусом, професіями та походженням.

Єдність держави також характеризується потребами забезпечення ефективності державного управління. Кількість і витрати на публічний апарат мають бути оптимальними.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.