Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Проблеми ППВ із захворюваннями системи кровіПроблема Дії медсестри
Загальна слабкість, швидка втомлюваність, запаморочення, м’язова слабкість  
Кровоточивість ясен, шкіряні крововиливи, носові кровотечі  
Зміни на поверхні язика, хейлоз (“заїди”)    
Біль у кістках      

 

Проблеми ППВ із захворюваннями сечовивідної та статевої системи

Проблема Дії медсестри
Біль      
Набряки      
Підвищення АТ      
Розлади діурезу      
Загрозлива гематурія      
Затримка сечі      
Нетримання сечі      

Медсестринські діагнози при захворюваннях сечовивідної та статевої системи

Діагноз Визначення Характеристика Причини виникнення
Змінене сечовиділення          
Нетримання сечі стресогенне (психогенне)        
Нетримання сечі рефлекторне          
Нетримання сечі імперативне (примусове)        
Нетримання сечі функціональне          
Нетримання сечі повне          
Затримка сечі        

 

Складіть алгоритми професійних дій.

Катетеризація сечового міхура чоловіка м’яким гумовим катетером

Етапи Послідовність дій
Оснащення  
Підготовка пацієнта  
Виконання процедури  
Закінчення процедури  

Катетеризація сечового міхура жінки м’яким гумовим катетером

Етапи Послідовність дій
Оснащення  
Підготовка пацієнта  
Виконання процедури  
Закінчення процедури  

Техніка підмиванння тяжкохворих

Етапи Послідовність дій
Оснащення  
Виконання процедури  
Закінчення процедури  

Догляд за стопами при цукровому діабеті

Професійні дії медсестри

Практичне заняття № 3

“Функції медсестри при виявленні та вирішенні проблем пацієнта

При захворюваннях опорно-рухового апарату, неврологічної сфери,

органів зору,слуху шкіри в похилому та старечому віці”

Цілі проведення заняття.

Студент повинен знати:

- вікові фізіологічні зміни та патофізіологічні особливості перебігу захворювань опорно-рухового апарату, неврологічної сфери, органів зору, слуху, шкіри в похилому і старечому віці;

- основні симптоми и синдроми при захворюваннях опорно-рухового апарату, неврологічної сфери, органів зору, слуху, шкіри в похилому і старечому віці;

- правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження пацієнтів похилого та старечого віку;

- принципи лікування та профілактики.

Студент повинен вміти

- визначати приоритетні медсестринські діагнози, існуючі та потенційні проблеми пацієнтів похилого та старечого віку;

- скласти план сестринських втручань;

- провести підготовку пацієнта до лабораторних та інструментальних методів дослідження;

- вирішувати супутні проблеми й потреби;

- навчити пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду;

- проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя, спрямованих на продовження життя та профілактику розвитку захворювань.

 

Студент повинен засвоїти наступні практичні навички:

- техніка закапування крапель в очі, туалету очей, зовнішнього слухового проходу, шкіри та профілактика пролежнів;

- техніка застосування присипки, мазей, пластиру, зігрівального компресу;

- догляд за тривалолежачими пацієнтами;

- невідкладна допомога при гострому приступі глаукоми.

Рекомендована література.

Основна:

1. Тарасюк В.С., “Медсестринство в геронтології і геріатрії”, Київ, “Медицина”, 2010 рік, с. 404-456.

2. В.Й. Шатило, П.В. Яворський, “Паліативна медицина”, Київ, “Медицина”, 2010 рік.

Допоміжна:

1. За ред. Є.Х. Заремби, “Медсестринство в сімейній медицині”, Київ, “Здоров’я”, 2001 рік.

 1. С.Г. Мартинова, Н.С. Тіхонова, Є.І. Камінська, А.М. Галич “Клінічне медсестринство в алгоритмах”, ЧМП “Економіка”, 2008 рік.
 2. Наказ МОЗ України № 480.

Дайте відповіді на запитання.

Питання Відповідь
Назвіть вікові зміни опорно-рухового апарату    
Визначте основні чинники розвитку остеопороза у ППВ    
Визначте основні клінічні прояви хвороби Альцгеймера    
Назвiть клінічні критерії старечої приглухуватісті    
Визначте особливості медсестринського догляду за ППВ із погіршенням пам’яті  
Назвіть чинники, які спричинюють розвиток первинної глаукоми    
Який внутрішньоочний тиск оцінюється як нормальний?    
Назвіть клінічні прояви катаракти      
Назвіть пухлинні ураження шкіри у пацієнтів похилого і старечого віку  
Назвіть типову локалізацію сенильной ангіоми Дюбрея    
Визначте об’єм діагностичних інструментальних досліджень при остеохондрозі хребта  
Назвіть чотири типа вестибулярних порушень у ППВ    
За допомогою якого метода визначають мінеральну щільность кістки (МЩК)?  

Тести.

 


1. Гостроту зору визначають за допомогою:

A. Таблиць Головіна-Сивцева.

B. Методу Бернштейна.

C. Периметра Ферстара.

D. Аудіометрії.

E. Усе перелічене.

2. Найінформативніший метод дослідження функції слуху проводиться за допомогою:

 1. Набору камертонів.
 2. Аудіометра.
 3. Свистка.
 4. Шепітної мови.
 5. Усе перелічене.

3. Оцінювання психічного статусу хворого пацієнта похилого віку традиційно починають з:

 1. Питань про паспортні дані.
 2. Скарг хворого.
 3. Орієнтування пацієнта у просторі, часі і власній особистості.
 4. Орієнтування пацієнта у власній особистості.
 5. Усе перелічене.

4. Остеопенія – це:

 1. Будь-які стани, пов’язані з втратою кісткової маси.
 2. Зниження мінеральної щільності поперекових хребців.
 3. Вікова атрофія кісткової тканини.
 4. Набута патологічна втрата кісткової тканини.
 5. Усе перелічене.

5. Відповідно класифікації до вторинного остеопорозу можна віднести:

 1. Постменопаузальний.
 2. Ідіопатичний.
 3. Ювенільний.
 4. Остеопороз при захворюваннях ендокринної системи.
 5. Усе перелічене.

6. Відповідно класифікації до первинного остеопорозу можна віднести:

 1. Сенільний.
 2. Ювенільний.
 3. Постменопаузальний.
 4. Ідіопатичний.
 5. Усе перелічене.

7. До основних чинників розвитку остеопорозу у ППВ відносять:

 1. Генетичні/антропометричні.
 2. Гормональні.
 3. Спосіб життя.
 4. Тривале застосування деяких ліків.
 5. Усе перелічене.

8. Найінформативніший метод дослідження при діагностиці остеопорозу:

 1. Рентгенографія кісток.
 2. Денситометрія (вимірювання МЩК).
 3. Лабораторне дослідження біохімічних маркерів кісткового метаболізму.
 4. Стернальна пункція.
 5. Усе перелічене.

9. Найчастіше уражаються при остеоартрозі наступні суглоби:

 1. Колінні.
 2. Кульшові.
 3. Суглоби пальців рук.
 4. Ліктьові.
 5. Усе перелічене.

10. До основних чинників розвитку остеоартрозу у ППВ можна віднести:

A. Спадкову схильність.

B. Довготривале навантаження на суглоби.

C. Ожиріння.

D. Вік пацієнта.

E. Усе перелічене.

11. Апраксія – це:

A. Розлад, при якому пацієнти забувають назви явищ і предметів.

B. Розлад, при якому пацієнти втрачають здатність розуміти мову.

C. Розлад звичайних дій.

D. Розлади пам’яті.

E. Розлад мовлення.

12. Гіпокінезія – це:

A. Утруднення при ініціації мимовільних, спонтанних і автоматизованих рухів.

B. Уповільнення рухів з прогресуючим зменшенням їх амплітуди при повторному виконанні.

C. Похитування рук при ходьбі.

D. Зниження тонусу м’язів.

E. Тремтіння кінцівок, тіла.

13. У ППВ розрізняють наступні ретинопатії:

A. Гіпертонічну.

B. Гіпертонічну, атеросклеротичну.

C. Гіпертонічну, атеросклеротичну, діабетичну.

D. Атеросклеротичну, діабетичну.

E. Немає правильної відповіді.

14. До доброякісних пухлин шкіри у ППВ можна віднести:

A. Старечу (сенільну) кератому.

B. Шкірний ріг.

C. Сенільну ангіому Дюбрея.

D. Старечі папіломи.

E. Усе перелічене

15. З віком відбуваються такі зміни в опорно-руховому апараті:

A. Збільшення зросту

B. Зменшення висоти хребців

C. Збільшення висоти хребців

D. Зменшення кривизни грудного відділу хребта

E. Зменшення кривизни поперекового відділу хребта

16. Для лікування хвороби Паркінсона призначають:

A. Гіпотензивні засоби

B. Кардіостимулятори

C. Інгібітори протеаз

D. Гепатопротектори

E. Холінолітики центральної дії

17. Розвиток глаукоми пов'язаний із:

A. Підвищенням внутрішньоочного тиску

B. Зниженням внутрішньоочного тиску

C. Підвищенням АТ

D. Зниженням АТ

E. Підвищенням внутрішньочерепного тиску

18. Основною проблемою при старечій приглухуватості є зниження слуху:

A. На обидва вуха, особливо на сприйняття високих тонів

B. На одне вухо, особливо на сприйняття високих тонів

C. На обидва вуха, особливо на сприйняття низьких тонів

D. На одне вухо, особливо на сприйняття низьких тонів

E. На обидва вуха на сприйняття низьких і високих тонів

19. Меланома – це:

A. Доброякісна пухлина шкіри

B. Судинне порушення шкіри

C. Найбільш злоякісна пухлина шкіри

D. Гіперпігментація шкіри

E. Старечі бородавки

20. Особливістю догляду за шкірою у ППВ є:

A. Оберігати шкіру від травм, розчухів, інфекцій, уникати надмірної інсоляції, боротися із сухістю шкіри

B. Не вмиватися холодною водою

C. Не вмиватися гарячою водою

D. Користуватися милом при вмиванні

E. Після вмивання користуватися грубими рушниками

21. До гострих розладів мозкового кровообігу належать:

A. Дисциркуляторні порушення (атеросклеротична і гіпертонічна енцефалопатія, їх поєднання тощо)

B. Ішемічний і геморагічний інсульти

C. Початкові прояви недостатності кровопостачання мозку, порушення мозкового кровообігу, що швидко минають, гостра гіпертонічна енцефалопатія, інсульти (ішемічний і геморагічний)

D. Початкові прояви недостатності кровопостачання мозку

E. Порушення мозкового кровообігу, що швидко минають

22. Остеоартроз часто уражує:

A. П’ясткові суглоби

B. Плюсневі суглоби

C. Колінний суглоб

D. П’ястково-фалангові суглоби

E. Ліктьовий суглоб

23. Як змінюється адаптація ока з віком:

A. Від віку не залежить

B. Не змінюється

C. Значно покращується

D. Незначно покращується

E. Погіршується

24. Пресбіакузис – це:

A. Поняття вестибулярних порушень

B. Поняття вікової приглухуватості

C. Зменшення кількості функціонуючих нейронів слухового аналізатора

D. Сенсорний дефіцит

E. «Галюцинації руху»

25. Головними проявами хвороби Паркінсона є:

A. Гіпокінезія, зниження тонусу м’язів

B. Порушення мозкового кровообігу

C. Важкість під час пересування, блукання

D. Гіпокінезія, м’язова ригідність, тремор, постуральні розлади

E. Неможливість правильно оцінити обстановку, відповідно неадекватна поведінка

26. Сенильні психози виникають у віці:

A. 40 – 45 років

B. 45 – 50 років

C. 50 – 55 років

D. 55 – 60 років

E. Після 60 років

27. Будь-яке помутніння кришталика називається:

A. Глаукомою

B. Катарактою

C. Іридоциклітом

D. Кон’юнктивітом

E. Блефаритом

28. Сенильна деменція – це:

A. Зниження пам’яті, порушення орієнтації

B. Неможливість правильно оцінити обстановку, відповідно неадекватна поведінка, амнезія, порушення орієнтації, втрата набутих навичок

C. Порушення мозкового кровообігу

D. Важкість під час пересування, блукання

E. Нейродегенеративна хвороба головного мозку, що розвивається рано і характеризується вибірковою атрофією кори великого мозку

29. Паркінсонізм – це:

A. Захворювання, головними проявами якого є будь-яке поєднання гіпокінезії з ригідністю, тремором (переважно в стані спокою) і постуральною нестійкістю

B. Поєднання гіпокінезії з м’язовою ригідністю

C. Тремор (переважно в стані спокою)

D. Синдром, який характеризується будь-яким поєднанням гіпокінезії з ригідністю, тремором (переважно в стані спокою) і постуральною нестійкістю

E. Прогресуюча вегетативна недостатність

30. До вікових фізіологічних змін нервової системи відносять:

A. Збільшення частоти гострих порушень мозкового кровообігу

B. Посилення перебігу нервових процесів

C. Перебіг нервових процесів не змінюється

D. Зниження працездатності, погіршення уваги; пам’яті, розлади сну, емоційна нестійкість

E. Зменшення частоти гострих порушень мозкового кровообігу


Заповніть таблиці.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.