Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Цілі проведення заняття. Студент повинен знати:Студент повинен знати:

- вікові анатомо-фізіологічні зміни при захворюваннях органів кровотворної, сечової, статевої та ендокринної систем у похилому та старечому віці;

- визначення, етіологію, класифікацію захворювань кровотворної, сечової, статевої та ендокринної систем у похилому та старечому віці;

- особливості клінічних проявів і гострих станів у похилому та старечому віці при захворюваннях органів кровотворної, сечової, статевої та ендокринної систем у ППВ;

- правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження ППВ;

- принципи лікування та профілактики.

Студент повинен вміти:

- виявити дійсні та супутні проблеми профільних пацієнтів, оцінити стан пацієнта із патологією органів кровотворної, сечової, статевої та ендокринної систем;

- встановлювати медсестринські діагнози при захворюваннях органів кровотворної, сечової, статевої та ендокринної систем у похилому та старечому віці;

- планувати медсестринські втручання при захворюваннях кровотворної, сечової, статевої ,та ендокринної систем;

- передбачити потенційні проблеми пацієнта від тривалого застосування ліків;

- проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, пропаганди здорового способу життя, спрямованих на продовження активного життя та профілактику розвитку захворювань.

Студент повинен засвоїти наступні практичні навички:

- підготовка пацієнта до дослідження крові (загального клінічного та біохімічного аналізів, простатоспецифічного антигену сироватки), сечі (загального аналізу, за методами Зимницького, Нечипоренка);

- асистування лікареві під час інструментальних обстежень (оглядової урорентгенографії, УЗД нирок і передміхурової залози з визначенням залишкової сечі в міхурі та взяття біоптату тощо);

- техніка проведення стернальної пункції;

- техніка катетеризації сечового міхура;

- техніка розрахунку інсуліну;

- техніка догляду за шкірою стоп при наявності цукрового діабету.

Рекомендована література.

Основна:

1. Тарасюк В.С., “Медсестринство в геронтології і геріатрії”, Київ, “Медицина”, 2010 рік, с. 281-403.

 1. В.Й. Шатило, П.В. Яворський, “Паліативна медицина”, Київ, “Медицина”, 2010 рік.

Допоміжна:

1. За ред. Є.Х. Заремби, “Медсестринство в сімейній медицині”, Київ, “Здоров’я”, 2001 рік.

2. С.Г. Мартинова, Н.С. Тіхонова, Є.І. Камінська, А.М. Галич “Клінічне медсестринство в алгоритмах”, ЧМП “Економіка”, 2008 рік.

3. Наказ МОЗ України № 480.

 

Дайте відповіді на запитання.

Питання Відповідь
Визначте анатомо-фізіологічні особливості кровотворної системи в похилому та старечому віці  
Визначте особливості клінічного перебігу захворювань кровотворної системи у ППВ  
Визначте особливості медсестринського догляду за ППВ із захворюваннями системи крові  
Визначте анатомо-фізіологічні особливості сечової системи в похилому та старечому віці  
Визначте особливості клінічного перебігу захворювань сечової системи у ППВ  
Визначте особливості медсестринського догляду за ППВ із захворюваннями сечової системи  
Визначте анатомо-фізіологічні особливості статевої системи в похилому та старечому віці  
Назвіть клінічні прояви аденоми передміхурової залози    
Назвіть основні напрямки лікування клімаксу    
Визначте особливості медсестринського догляду за ППВ із захворюваннями статевої системи  
Визначте анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи в похилому та старечому віці  
Визначте захворювання ендокринної системи у ППВ    
Визначте особливості медсестринського догляду за ППВ із захворюваннями ендокринної системи  

Тести.


1. При медичному обслуговуванні пацієнтів похилого віку основне значення має:

A. Стаціонарне лікування

B. Догляд за хворим

C. Профілактика хвороб

D. Психічний стан пацієнта

E. Амбулаторне лікування

2.У пацієнтів похилого віку найчастіше діагностують анемію:

A. Гемолітичну

B. Апластичну

C. Залізодефіцитну

D. В 12- дефіцитну

E. Гіпопластичну

3. При старінні організму виникають такі зміни в органах системи кровотворення:

A. Лімфатичні вузли зменшуються

B. Мигдалики збільшуються

C. Селезінка збільшується

D. Збільшується маса кісткового мозку

E. Зменшується печінка

4. З віком змінюється тромбоцитопоез:

 1. У кістковому мозку зменшується кількість мегакаріоцитів
 2. У кістковому мозку збільшується кількість мегакаріоцитів
 3. У периферійній крові збільшується кількість тромбоцитів
 4. У периферійній крові зменшується кількість тромбоцитів
 5. Зменшується кількість «старих, гігантських» клітин

5. Для хронічного мієлолейкозу характерне:

A. Збільшення селезінки, печінки

B. Збільшення печінки

C. Збільшення всіх груп лімфатичних вузлів

D. Збільшення розмірів печінки

E. Зменшення розмірів селезінки

6. При лікуванні залізодефіцитної анемії у геріатричних пацієнтів надають перевагу:

 1. Парентеральному введенню препаратів заліза;
 2. Пероральному введенню препаратів заліза;
 3. Дієтотерапії;
 4. Фітотерапії;
 5. Вживанню сирої печінки.

7. Яка форма гострого лейкозу переважає в осіб похилого віку:

 1. Мієлоїдна
 2. Лімфоїдна
 3. Еритромієлоїдна
 4. Промієлоцитарна
 5. Еритроцитарна

8. З віком спостерігаються такі зміни лейкопоезу:

 1. Зменшується кількість бластів гранулоцитарного ряду
 2. Збільшується кількість бластів гранулоцитарного ряду
 3. Зменшується темп дозрівання бластів
 4. Прискорюється темп дозрівання бластів
 5. Кількість лейкоцитів у периферійній крові збільшується

9. При раптовому підвищені температури тіла до 39°С у хворих похилого і старечого віку з гострим лейкозом медсестрі до призначень лікаря необхідно:

A. Застосувати активоване вугілля для адсорбції продуктів розпаду клітин крові

B. Дати нестероїдні протизапальні препарати

C. Ввести в/м: анальгін 50%- 2 мл, димедрол 1% - 1 мл

D. Застосувати стероїдні протизапальні препарати

E. Забезпечити медсестринський догляд при гарячці

10. Ви обстежуєте пацієнта на залізодефіцитну анемію. Виявили слабкість, серцебиття, біль у серці, задишку, спотворення смаку, Що з наведеного є специфічною проблемою у даному випадку:

A. Серцебиття

B. Слабкість

C. Спотворення смаку

D. Біль у серці

E. Задишка

11. З віком стінка сечового міхура:

 1. Потовщується
 2. Стає тоншою
 3. Не змінюється
 4. Розтяжність її збільшується
 5. Розтяжність її не змінюється

12. У геріатричних пацієнтів особливістю перебігу нефротичного синдрому є:

A. Набряки досягають анасарки;

B. Набряки помірні;

C. Набряки не виражені;

D. Ліпопротеїнемія незначна;

E. Низька гіперліпідемія.

13. При медсестринському обстеженні пацієнтки 63-х років з’ясувалося, що у неї виділяється сеча під час кашлю, при чиханні і будь якому іншому напруженні. Визначте проблему пацієнтки:

A. Дизурія

B. Ніктурія

C. Нетримання сечі

D. Гостра затримка сечі

E. Поліурія

14. Кількість сечовипускання з віком у жінок:

 1. Збільшується
 2. Зменшується
 3. Не змінюється
 4. Затримка сечі
 5. Усе вище перелічене

15. У геріатричних пацієнтів особливістю перебігу гострого пієлонефриту є:

 1. Відсутність температурної реакції
 2. Виражена температурна реакція
 3. Виражений біль у попереку
 4. Дизурічні явища відсутні
 5. Немає схильності до рецидивів

16. Які з лікарських засобів не призначають при нефротичному синдромі у геріатричних пацієнтів:

 1. Амінохіноліни
 2. Вітаміни
 3. Цитостатики
 4. Антикоагулянти
 5. Препарати калію

17. При аденомі передміхурової залози часто виникає:

 1. Раптова затримка сечі
 2. Гостра ниркова недостатність
 3. Хронічна ниркова недостатність
 4. Гострий цистит
 5. Гострий парапроктит

18.Яку клізму слід поставити пацієнту з хронічною нирковою недостатністю для виведення з організму азотистих шлаків:

A. Послабляючу гіпертонічну

B. Очисну

C. Послабляючу олійну

D. Сифонну

19. У пацієнтки 77 років спостерігається часте мимовільне виділення сечі. Із анамнезу захворювання відомо, що 47 років назад були тяжкі пологи, після чого під час підняття тягару спостерігалось незначне виділення сечі, а в останній час постійно. Лікувалась фітотерапевтично, але без ефекту. Який догляд доцільний в даному випадку:

A. Застосування підгузників

B. Застосування сечоприймача

C. Проведення катетеризації

D. Промивання сечового міхура

E. Оперативне

20. З віком ризик захворіти на цукровий діабет:

 1. Значно зростає
 2. Незначно знижується
 3. Не змінюється
 4. Незначно зростає
 5. Значно знижується

21. Який стіл за Певзнером призначається хворим на цукровий діабет:

 1. № 5;
 2. № 10;
 3. № 1;
 4. № 9;
 5. № 7;

22.Хворий 69-ти років знаходиться на лікуванні в ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, отримує підшкірно інсулін короткочасної дії. Які особливості його введення:

A. Через 30 хвилин після їди

B. За 30 хвилин до їди

C. За 60 хвилин до їди

D. Через 60 хвилин після їди

E. Через 90 хвилин після їди

23. У пацієнтки 54-х років, яка хворіє на цукровий діабет, раптово появились загальна слабкість, відчуття голоду, тремтіння тіла, запаморочення, втрата свідомості. Який із препаратів медсестра повинна підготувати:

A. 40% розчин глюкози

B. 0,9% розчин хлориду натрію

C. Інсулін

D. Кордіамін

E. Строфантин

24. У пацієнта 60-ТИ років з цукровим діабетом виникли такі симптоми: спрага, сонливість, запах ацетону з рота. Для надання невідкладної допомоги необхідно ввести:

A. Дібазол

B. Глюкозу

C. Папаверин

D. Інсулін


E. Димедрол

 

 

Заповніть таблиці.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.