Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Цілі проведення заняттяМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ОКЗ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ”

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

Практичних занять з дисципліни

“Медсестринство в геронтології,

геріатрії та паліативній медицині”

Спеціальність 5.110102 “Сестринська справа”

 

 

м. Дніпропетровськ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ОКЗ “ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ”

 

 

Робочий зошит

Практичних занять з дисципліни

“Медсестринство в геронтології,

геріатрії та паліативній медицині”

Спеціальність 5.110102 “Сестринська справа”

 

 

Прізвище ________________________

Ім’я _____________________________

По батькові ______________________

Студент ______ курсу, групи ________

 

 

Прізвище викладача ________________

 

 

201_-201_ навчальний рік

Тематика практичних занять та СПРС

 

Дата Тема практичного заняття Тема СПРС
  Функції медичної сестри при виявленні та вирішенні проблем пацієнта при захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, травлення в похилому та старечому віці. 1. Організація геріатричної допомоги. 2. Медсестринський процес при порушенні серцевого ритму в похилому та старечому віці. 3. Медсестринський процес при пневмосклерозі та емфіземі легень в похилому та старечому віці. 4. Дієтотерапія при захворюваннях органів травлення.
  Функції медичної сестри при виявленні та вирішенні проблем пацієнта при захворюваннях органів кровотворної, сечової, статевої та ендокринної систем в похилому та старечому віці. 1. Дієтотерапія при захворюваннях сечової системи.
  Функції медичної сестри при виявленні та вирішенні проблем пацієнта при захворюваннях опорно-рухового апарату, неврологічної сфери органів зору, слуху, шкіри в похилому та старечому віці. 1. Медсестринський процес при деформуючому остеоартрозі в похилому та старечому віці. 2. Медсестринський процес при захворюваннях неврологічної сфери, органів зору, слуху, шкіри в похилому та старечому віці.
  Форми організації паліативної та хоспісної допомоги.  
  Участь медичної сестри у наданні паліативної допомоги пацієнтам з вірусом імунодефіциту людини. 1. Клінічні ознаки наявности ВІЛ-інфекціі у хворого на туберкульоз.
  Участь медичної сестри у наданні паліативної допомоги при синдромі хронічного болю.  
  Участь медичної сестри у наданні паліативної допомоги інкурабельним онкологічним хворим. Вимір практичних навічок. 1. Психологічні особливості спілкування з безнадійно хворими пацієнтами та їхніми родичами.

Практичне заняття № 1

“Функції медсестри при виявленні та вирішенні проблем пацієнта

При захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, травлення

в похилому та старечому віці

Цілі проведення заняття.

Студент повинен знати:

- вікові анатомо-фізіологічні зміни органів серцево-судинної системи, дихання, травлення у похилому та старечому віці;

- правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження пацієнтів похилого та старечого віку;

- визначення, етіологію, класифікацію захворювань серцево-судинної системи, органів дихання, травлення у похилому та старечому віці;

- особливості клінічних проявів і гострих станів у похилому та старечому віці при захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, травлення;

- принципи лікування та профілактики.

Студент повинен вміти:

- виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;

- оцінити стан пацієнта із патологією дихальної, серцево-судинної, травної систем;

- зібрати анамнез життя та хвороби;

- реалізувати мед сестринський процес при роботі із пацієнтами похилого та старечого віку;

- проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань, спрямованих на подовження активного життя та профілактику розвитку захворювань.

Студент повинен засвоїти наступні практичні навички:

- визначення показників пульсу, ЧД, ЧСС, АТ, температури тіла, добового діурезу;

- проведення пальпації, аускультації та перкусії внутрішніх органів;

- підготовка пацієнта до загального клінічного та біохімічного аналізів крові;

- взяття харкотиння для дослідження;

- техніка проведення пікфлоуметрії;

- техніка проведення плевральної пункції;

- техніка користування небулайзером, спейсером;

- застосування газовивідної трубки;

- техніка проведення тюбажу;

- техніка проведення очисної та сифонної клізми.

 

Рекомендована література.

Основна:

1. Тарасюк В.С., “Медсестринство в геронтології і геріатрії”, Київ, “Медицина”, 2010 рік, с. 146-281.

2. В.Й. Шатило, П.В. Яворський, “Паліативна медицина”, Київ, “Медицина”, 2010 рік.

Допоміжна:

1. За ред. Є.Х. Заремби, “Медсестринство в сімейній медицині”, Київ, “Здоров’я”, 2001 рік.

2. С.Г. Мартинова, Н.С. Тіхонова, Є.І. Камінська, А.М. Галич “Клінічне медсестринство в алгоритмах”, ЧМП “Економіка”, 2008 рік.

3. Наказ МОЗ України № 480.

 

 

Дайте відповіді на запитання.

Питання Відповідь
Дайте визначення класифікації вікових періодів життя людини    
Дійте визначення класифікації видів старіння    
Визначте анатомо-фізіологічні особливості органів ССС в похилому та старечому віці  
Визначте дії медсестри при наявності болю в ділянці серця у ППВ    
Визначте особливості перебігу нападу стенокардії у ППВ    
Визначте особливості перебігу гострих кардіологічних станіву ППВ    
Визначте анатомо-фізіологічні особливості органів системи дихання в похилому та старечому віці  
Назвіть особливості перебігу ХОЗЛ у ППВ    
Визначте принципи лікування БА у ППВ    
Визначте направлення у лікуванні ППВ хворих на пневмонії    
Визначте анатомо-фізіологічні особливості органів системи травлення в похилому та старечому віці  
Визначте дії медсестри при наявності болю у животі    
Визначте дії медсестри при наявності порушення моторної функції ШКТ у пацієнтів похилого віку  
Визначте особливості застосування лікарських засобів у ППВ    
Визначте препарати, які відносяться до геропротекторів    

Тести.

 


1.Медсестра під час обстеження пацієнта виявила, що його календарний вік випереджує біологічний. Який це вид старіння:

Сповільнене

Передчасне

Прискорене

Фізіологічне

Патологічне

2.До медсестри звернулась хвора 40 р. із проблемами на загальну слабість, зниження працездатності та бадьорості, погіршення пам’яті, раннє посивіння волосся, зниження еластичності шкіри та появу зморшок. Визначте вид старіння:

A. Передчасне

B. Сповільнене

C. Прискорене

D. Фізіологічне

E. Нормальне

3.Медсестра пояснює пацієнту, що лікар призначив для профілактики передчасного старіння полівітаміни “Декамевіт”. Яка це група препаратів:

A. Антибіотики

B. Протизапальні

C. Знеболюючі

D. Сечогінні

E. Геропротектори

4. Хвора геріатричного відділення звернулась із проблемою – головний біль, запаморочення. Медсестринське втручання почнете із:

Введення заспокійливих

Постановки гірчичників

Введення спазмолітиків

Постановки компресу

Вимірювання тиску

5. При пневмонії в осіб літнього та старечого віку рідко спостерігається:

Загальна слабість

Виражена гарячка

Швидка втомлюваність

Кашель

Задишка

6. Які вікові зміни з боку повітроносних шляхів приведуть до порушення дренажної функції бронхів:

A. Зниження кашльового рефлексу.

B. Атрофія епітелію і залоз бронхів.

C. Послаблення перистальтики бронхів.

D. Кальциноз, розширення просвіту трахеї.

E. Усе вище перелічене.

7. Клінічні особливості пневмонії у ППВ:

A. Мала фізікальна симптоматика.

B. Часта відсутність гострого початку.

C. Часта відсутність больового синдрому.

D. Задишка як основна ознака захворювання.

E. Усе вище перелічене.

8. Сприятливі чинники розвитку раку легень у ППВ:

A. З віком відбувається метаплазія слизової оболонки бронхів.

B. Порушується трофіка слизової оболонки бронхів.

C. Епітелій бронхів схильний до дії канцерогенів.

D. Тютюнопаління.

E. Усе вище перелічене.

9. Особливістю перебігу гострого бронхіту у ППВ:

A. Гострий початок.

B. Висока температура тіла.

C. Може розвинутися бронхіоліт.

D. Виражений синдром інтоксикації.

E. Вологий кашель.

10. Визначте основні вікові фізіологічні зміни з боку судин у ППВ:

A. Склеротичне ущільнення інтими аорти.

B. Атрофія м’язового шару, зниження еластичності судин, особливо з боку великих артеріальних стовбурів.

C. Змінення центральної регуляції судинного тонусу.

D. Зменшення кількості функціонуючих капілярів на одиницю площі.

E. Усе вище перелічене.

11. До атипових проявів ІХС у ППВ належать:

A. Гастралгічна форма.

B. Мозкова форма.

C. Безбольова форма.

D. Астматична форма.

E. Усе вище перелічене.

12. Визначте вікові фізіологічні зміни гемодинаміки у ППВ:

A. Підвищення переважно систолічного артеріального тиску.

B. З віком зниження венозного тиску.

C. Зменшення хвилинного об’єму серця.

D. Перерозподіл регіонарного кровообігу.

E. Усе вище перелічене.

13. Особливості реакції на фізичне навантаження з боку серцево-судинної системи у ППВ:

Більш виражена гіпертензивна реакція на фізичне навантаження.

Діапазон резервних можливостей організму не змінюється.

Прискорений розвиток змін гемодинамічних і дихальних показників, зумовлених м’язовою роботою.

Збільшення резервного приросту ХОС, УОС при фізичному навантажені.

Усе вище перелічене.

14. Хворий геріатричного відділення поскаржився медсестрі на часті закрепи. З чого почнете реалізацію плану догляду:

Прийому проносних засобів

Постановки очисної клізми

Корекції харчування

Постановки олійної клізми

Введення ректальних свічок

15. Порушення нейрогуморальної регуляції та кровообігу приводить до виникнення таких захворювань органів системи травлення у ППВ:

Дивертикулітна хвороба товстої кишки.

Цироз печінки.

Ішемічна хвороба кишок.

Виразкова хвороба.

Усе вищеперелічене.

16. З боку ураженого стравоходу можливі такі скарги у ППВ:

Дисфагія.

Блювання.

Зригування.

Кровотеча.

Усе вищеперелічене.

17. Дивертикулітна хвороба товстої кишки – це:

A. Випинання стінки товстої кишки.

B. Випинання стінки жовчного міхура.

C. Випинання стінки 12-палої кишки.

D. Випинання стінки шлунка.

E. Немає правильної відповіді.

18. Найчастішим ускладненням виразкової хвороби у геріатричних пацієнтів є:

 1. Пенетрація
 2. Переродження виразки шлунка в рак
 3. Перфорація
 4. Кровотеча
 5. Стеноз воротаря

19. Вкажіть особливості дії лікарських засобів у ППВ у порівнянні з особами молодого віку:

 1. Позитивна біологічна дія на організм.
 2. Винятковий розвиток побічних ефектів.
 3. Швидке всмоктування в ШКТ.
 4. Схильність фармакологічних засобів до кумуляції.
 5. Відсутність гепато- та нефротоксичного ефекту.

20.Вкажіть особливості розвитку захворювань у ППВ:

 1. Швидке формування імунітету.
 2. Виражена клінічна картина захворювання.
 3. Неускладнена діагностика захворювання.
 4. Винятковий розвиток ускладненьє
 5. Прихована та малосимптомна течія захворювання.

Заповніть таблиці.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.