Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Філософія Стародавнього КитаюІсторія китайської цивілізації сходить до рубежу III-II тисячоліття донашої ери, кінцем її давнього періоду вважається крах імперії Хань (220р. нашої ери). Умови для виникнення цивілізації тут виявилися меншсприятливі, ніж у Месопотамії та Єгипті. До другої половини I тисячоліттядо нашої ери Старовинні Китаю розвивався, по суті, у відриві від іншихцивілізацій. У VIII столітті до нашої ери в Китаї існувало безлічдержав. Єдністю культурної традиції виділялися царства середньоготечії Хуанхе і Великої Китайської рівнини. Тут сформувавсяетнокультурний і політичний комплекс середніх царств (Чжунго) і виниклоуявлення про інших як про «варварів чотирьох країн світу». Ідеякультурного пріоритету чжуньгожепь (людей середніх царств) стає важливимкомпонентом самосвідомості древніх китайців.

З середини I тисячоліття до нашої ери настає епоха глибоких змінстарокитайського суспільства. У IV столітті до нашої ери Китай став перетворюватися наадміністративно-командну імперію східного типу цивілізації. Епоха
Чжаньго стала епохою «суперництва ста шкіл», коли складалися основнінапрями філософської думки Стародавнього Китаю, хоча на рівні масовоїсвідомості продовжувало панувати народно-міфологічне мислення,поклоніння силам природи, поетизація бунтарства народних героїв, які повсталив ім'я блага людей навіть проти Небесного Владики.

Виникли конфуціанство, даосизм.

Конфуціанство.

Конфуціанство - етико-філософське вчення, розроблене його засновником
Конфуцієм (551-479 роки до нашої ери), розвинене в релігійний комплекс
Китаю, Кореї, Японії та деяких інших країн.

Державний культ Конфуція з офіційним ритуалом жертвоприношення,заснованим в країні в 59 році нашої ери, проіснував в Китаї до 1928року. Конфуцій запозичив первісні вірування: культ померлих предків,культ Землі і шанування древніми китайцями свого верховного божества ілегендарного першопредка - Шан-ді. У китайській традиції Конфуцій виступаєхранителем мудрості «золотого століття» - старовини. Він прагнув повернутимонархам втрачений престиж, поліпшити звичаї народу і зробити йогощасливим. При цьому він виходив з уявлення про те, що древні мудрецістворили інститут держави задля захисту інтересів кожного індивіда.

Конфуцій жив в епоху великих соціальних і політичних потрясінь: гинулавлада чжоуского правителя - Вана, порушилися патріархально-родові норми,руйнувався сам інститут держави. Виступивши проти панував хаосу,філософ висунув ідею соціальної гармонії, що спирається на авторитетмудреців і правителів глибокої давнини, пієтет перед якими ставпостійно діючим імпульсом духовної та суспільного життя Китаю.

Конфуцій викладав ідеал досконалої людини (цзюнь цзи), розглядаючиособистість як самоцінну. Він створив програму вдосконалення людини: зметою досягнення духовно розвиненої особистості лада з Космосом. Благородний чоловік
- Джерело ідеалу моральності для всього суспільства. Йому одному притаманневідчуття гармонії і органічний дар жити в природному ритмі. Він являєєдність внутрішньої роботи серця і зовнішньої поведінки. Мудрець дієприродосообразно, оскільки від народження долучений до правил дотримання
«Золотої середини». Його призначення - перетворювати соціум за законамигармонії, що панує в Космосі, впорядковувати та охороняти її живе. Для
Конфуція важливі п'ять «сталість»: ритуал, гуманність, борг --справедливість, знання і довіра. У ритуалі він бачить засіб, яка виступаєяк «основа і втонув» між Небом і Землею, що дозволяє вписати кожнуособистість, суспільство, державу в нескінченну ієрархію живого космічногоспільноти. При цьому правила сімейної етики Конфуцій переніс на сферудержави. В основу ієрархії їм було покладено принцип знання,досконалості, ступінь прилучення до культури. Почуття міри, закладене увнутрішньої суті ритуалу через зовнішні церемонії та обряди, доносило цінностігармонійного спілкування на доступному рівні до кожного, залучаючи їх дочеснот.

Як політик Конфуцій усвідомлював цінність ритуалу в справі управліннякраїною. Залучення кожного до дотримання заходів забезпечувало збереження всуспільстві моральних цінностей, не допускаючи, зокрема, розвиткуспоживацтва і збитку духовності. Стійкість китайського соціуму ідержави, що харчується життєздатність китайської культури, багато в чому булазобов'язана ритуалу.

Даосизм.

Даосизм виник в IV-III століттях до нашої ери. За переказами таємниці цьогонавчання відкрив древній легендарний Жовтий імператор (Хуан-ді). Удійсності витоки даосизму виходять до шаманським віруваннями і наукмагів, а його погляди викладені в «Каноні про шляхи та доброчесності»
( «Даодецзіне»), що приписується легендарному мудреця Лао-цзи, і в трактаті
«Чжуан-цзи», що відображає погляди філософа Чжуан Чжоу (IV-III століття до нашоїери) і «Хуайнань-цзи» (II століття до нашої ери).

Соціальним ідеалам даосизму було повернення до «природного», первіснійстаном і внутріобщінному рівності. Даосци засуджували соціальний гніт,засуджували війни, виступали проти багатства і розкоші знати, бичувалижорстокість правителів. Засновник даосизму Лао-цзи висунув теорію
«Недіянням», закликаючи маси до пасивності, слідування «дао» - природногоходу речей.

Філософські побудови стародавнього даосизму стали фундаментом релігійногонавчання даосів в середні століття як частини синкретичного комплексу «трьохнавчань », поряд з конфуціанством і буддизмом. Видатними представникамисередньовічної даоської думки були Ге Хун (IV століття), Ван Сюаньлань (VII століття),
Лі Цюань (VIII століття), Теянь Цяо (Тань Цзіншен) (X століття), Чжан Бодуань (XIстоліття). Конфуціанський освічена інтелектуальна еліта виявляла інтерес дофілософії даосизму, особливо був привабливий древній культ простоти іприродності: в злитті з природою знаходить свободу творчості.
Увага до даосизму особливо посилився після падіння династії Хань, коликонфуціанство, як офіційна релігія, вичерпала свої можливості. Даосизмсприйняв деякі риси філософії та культу буддизму в процесі адаптаціїостаннього до китайської грунті: буддійські поняття і філософські концепціїпереходили у звичних для китайців даоскіх термінах. Даосизмвпливав на розвиток неоконфуціанства.


2. Філософія Стародавньої Індії.

Однією із найбільш самобутніх культур Стародавнього Сходу була індійська.
Велику роль у духовному житті Індії грала релігія індуїзму. Пам'ятники тогоперіоду - «Веди» - містять великий матеріал з міфології, релігії іритуалу. Ведийское гімни вважаються священними текстами і уснопередавалися з покоління в покоління. Однією з характерних рис ведійськоїрелігії був політеїзм - поклоніння багатьом божествам. Для ведизмухарактерний синкретизм в описі богів, верховного божества не було.

Індієць того часу обожнював сили природи, одушевляє рослини, гори,ріки. Пізніше оформилося і подання про переселення душ. У ведійськихгімнах простежується пошук рішення загадок світобудови, висловлюється думка просмертності навіть богів. Багато рис ведизму увійшли в індуїзм, де на першійплан висувається бог-творець, встановлюється сувора ієрархія в пантеонібогів.

Індуїзм.

Індуїзм - релігійна система, найтіснішим чином пов'язана з історією таспецифічною соціальною структурою народів Південної Азії. Послідовниківіндуїзму налічується у світі більше 700 мільйонів і мешкають вони майжевиключно в країнах Південної Азії, перш за все в Індії (близько 83%населення). Більшість складають індуїсти в королівстві Непал.

Умови формування і розвитку індуїзму визначили своєрідність йогофілософської системи. Яскрава, соковита, багата і різноманітна, розрахованана всі рівні індивідуальної свідомості, ця релігійна система відрізняєтьсясвоєї плюралістичної.

Характерний для індуїзму політеїзм (не обмежується поклоніннямосновний тріаді - Шиві, Брахмі, Вішну) давав можливість вибору, як самогооб'єкту культу, так і форми його шанування в залежності від конкретної метизвернення до божества, за кожним з яких були закріплені певніфункції, а також в залежності від напрямку в індуїзмі, якогодотримувався індієць, будь то шиваїзм, вішнуїзм або їх численнірізновиди.

У сфері філософії індуїзм розробив проблему співвідношення загального таприватного, кінцевого і нескінченного, єдності Космосу, Абсолюту,відносності істини. Широта індуїзму проявилася і у виробленніпросторово-часових характеристик, що мають одиницею космічногочасу «день Брахми», що дорівнює 4320 хвилинах астрономічних років. Звідсиуявлення про тлінність та сиюминутности сьогодення, що визначиликвієтизм, умоглядність і споглядальність філософських систем, заснованихна індуїзмі.

Центральне місце у філософській концепції індуїзму займає доктрина пропереселення душ (сансара) відповідно до заслугами і вчинками впопередніх народження (карма). Метою будь-якого індуїстського культу єреалізація зв'язку з його об'єктом, зникнення протиставленняіндивідуальної душі (Атман) світової (Брахману). При високорозвиненомусвідомості індивіда протиставлення Практики (природи) пурум (вселенському
Людині, узагальненої духовному образу Всесвіту) також має зникнути,подібно до протиставлення свого «я» конкретного об'єкта індуїстськогопоклоніння.

Відповідно до релігійно-філософськими уявленнями індуїзмрозробив певні норми громадських установлений з детальноюрегламентацій поведінки в залежності від місця індивіда в соціальнокастової ієрархії, а також в залежності від його вікової приналежності,виділивши чотири періоди (ашрама) в життя індуса: Брахмачарі - учнівство,гріхастха - верховенство в родині, ванапрастха - відлюдництво, саньясі --відлюдництво і відмова від земного.

Значно раніше (середина I тисячоліття до нашої ери) в Індіїскладається буддизм.

Буддизм.

Вчення буддизму викладено в низці канонічних збірок, центральне місцесеред яких займає пашітскій канон «Тіпітака».

За буддизму, життя в усіх його проявах є вираження різнихкомбінацій або «потоків» нематеріальних частинок - дхарм. Сполучення дхармвизначаю буття того чи іншої людини, тварини, рослини і т.д. Післярозпаду відповідного поєднання наступає смерть, але дхарми НЕзникають безслідно, а утворюють нову комбінацію; цим визначаєтьсяпереродження індивіда відповідно до закону карми - заплати взалежно від поведінки у попередньому житті. Нескінченний ланцюг перероджень
(сансара, або колесо життя) може бути перервана, і до цього повиненпрагнути кожен; припинення перероджень, що викликають страждання, означаєдосягнення нірвани - стану спокою, блаженства, злиття з Буддою. Аледосягнення подібного надіснуванні можливо лише при веденні доброчесногожиття.

Основу навчання складають "чотири великих істини», які, згідно зтрадиції, відкрилися Сиддхартха Гауташе в момент його «просвітління». Істинипроголошують, що 1) життя є страждання, 2) причина всіх страждань --бажання, 3) страждання можна припинити шляхом позбавлення від бажань,
«Погашення» останніх, а для цього необхідно 4) вести добродійне життяза законами "« правильної поведінки "» і "« правильного знання "».
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.