Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Типологія та класифікація готелів 

На сьогоднішній день у світі існує величезна кількість готелів, що розрізняються за тими чи іншими ознаками (табл. 1.2). З урахуванням того, як ці об'єкти оформлені, який спектр послуг надають і ряду інших факторів складається певний тип підприємства. Так само, не менш важливу роль у поділі на типи відіграють особливості географічного положення та кліматичні умови.

Таблиця 1.2

Назва готелю Характеристика Приклад дизайну інтер’єра
1. Комерційний готель (бізнес - готель) готельне підприємство, роз-ташоване в центрі міста або в його діловому районі. Орієн-товане на бізнесменів і коме-рсантів. До послуг гостей сві-жа преса, ранкова кава, пер-сональний комп'ютер, факс, оренда авто, конференц – зал.
2. Аеропорт - готель готельне підприємство, роз-ташоване поблизу аеропорту або аеровокалу. Відрізняють-ся готелі від інших за кількістю номерів і рівня сер-вісу. Гостями є бізнесмени, пасажири і персонал авіалі-ній, трансферт гостей.  
3. Готель - апартамент (апарт - готель) готельне підприємство, що надає номери квартирного типу, розраховані для про-живання туристів з само-обслуговуванням. Ціна не зале-жить від кількості прожива-ючих гостей, ідеальний варіант почувати себе як вдома.  
4. Мотель готельне підприємство, розта-шоване на околиці міста або уздовж шоссе, одноповерховий або двопо-верховий довгий бу-динок. Харак-терною особливість - вхід в номери здійснюється з вулиці, середній рі-вень обслуговування і низькі ціни.
5. Пансіон невелике готельне підпри-ємство з вмістом прожива-ючих. Як правило, пансіони надають житло і харчування, будинок є маленькими нале-жить одній родині, яка обслу-говує відвідувачів.  
6. Кемпінг комплекс літніх будиночків або наметів для автотуристів, мототуристов і велотуристів, розміщений у спеціально ві-дведеному мальовничому мі-сці. Надаються місця для ночівлі та паркування.  

 

продовження табл. 1.2

Назва готелю Характеристика Приклад дизайну інтер’єра
7. Приватний готель готельне підприємство малої, середньої місткості, обслугову-ють господарі, тип готелів отримав широке поширення на морських курортах. Подібні готелі популярні через прихи-льності гостей і господарів.  
8. Курорт – готель готельне підприємство зі значною місткістю, розташоване в мальов-ничих місцях, в горах, на острові, на березі моря, озера. Пропонує максимальний набір послуг, медичне обслуговування. Робиться ставка на постійних гостей.
9. Гостинний двір готельне підприємство, ха-рактерною особливістю якого є мала місткість. Відрізня-ється спрощеним стандартом обслуговування. Громадські приміщення для зустрічей і перебування гостей відсутні.
10. Малий - готель готельне підприємство, де мінімізована кількість обслу-говуючого персоналу. Іноді зустрічаються готелі з дуже маленькою площею номерів, з'являються мережі міні готелів.  
11. Хостел готельне підприємство, попу-лярне серед студентів та мо-лоді. Як правило, це спальне місце в загальному номері без додаткових зручностей і пос-луг, порівнюють з гуртожи-тками.  
12. Бунгало готельне підприємство, що пред-ставляє собою невеликий однопо-верховий будинок дачного типу. У туризмі за бунгало приймають невеликі котеджі, що стоять окремо від основної будівлі готелю.  
13. Бутік - готель готельне підприємство, диза-йнерський готель, розташо-вуються в історичних буді-влях і мають невелику кі-лькість номерів. Номери найвищого класу, ексклю-зивний інтер'єр і індивіду-альне обслуговування, готелі орієнтовані на людей з високим рівнем доходу.
14. SPA готель готельне підприємство, що надає комплекс оздоровчих і релаксуючих послуг висо-кого рівня, використовують тільки одну складову сана-торно - оздоровчі водні про-цедури. Ведеться суворий нагляд за гостями та вико-нанням запропонованих програм.
15. Санаторій лікувально - профілактичний готельне підприємство, яке надає медичне лікування і надає санаторно-курортне лікування. Мають: власне ме-дичне обладнання та квалі-фікований медичний персонал. Акцент на лікування, а не на проживання.  

 

продовження табл. 1.2

Назва готелю Характеристика Приклад дизайну інтер’єра
16. Алькасар, Готель – резиденція Алькасар- готельне підприємство, що представляє собою старовинний середньовічний замок, побудований в мавританському, висококласний готель для іменитих гостей. Готель–резиденція - готельне підприємство, що пропонує довго-строкове або постійне проживання в приміській зоні.
17. Ротель пересувне готельне підприє-мство, що представляє собою вагон з одно-двомісними відсіками, в яких розташовані спальні крісла. Є відсік для перевдягання, загальна кухня, холодильник, загальний туалет.
18. Флайтель готельне підприємство, що представляє готель у повітрі, аероготель - «літаючий готель». На-дзвичайно дорогий і нечисленний тип готелів. Обладнаний поса-дковим майданчиком і зв'язком з метеослужбами.  
19. Флотель, Ботель, Акватель Флотель - велике плавуче готельне підприємство, готель на воді - спеціально обладнане судно, пропонує широкий спектр різноманітних послуг та комфортабельне розміщення. Ботель - невелике плавуче готельне підприємство, що представляє собою невелике обладнане судно, яке пропонує середній спектр різноманітних послуг. Акватель - готельне підприємство, обладнане на базі вилученого з експлуатації стаціонарного корабля.  

 

Початок готельної класифікації було покладено ще в ті часи, коли існувало дуже мало закладів, які заслуговують довіри. Класифікація мала на меті забезпечити безпечні та якісні послуги з проживання та харчування.

Готельні підприємства класифікують за різними критеріями. Найбільш уживані серед них: рівень комфорту, місткість німого фонду, функціональне призначення, місце розташування, тривалість роботи, забезпечення харчуванням, тривалість перебування, рівень цін, форма власності.В даний час в світі налічується більше 30 систем класифікації готелів, причому в кожній країні прийняті свої національні стандарти.Запровадження єдиної світової класифікаційної системи перешкоджають чинники, пов'язані з культурними і національними особливостями, історичним розвитком різних

держав. [69]

Найбільш поширені такі системи класифікації:

1. Система зірок - європейська система класифікації, що базується на французькій національній системі класифікації, в основі якої лежить розподіл готелів на категорії від однієї до п'яти зірок. Така система застосовується у Франції, Австрії, Угорщині, Єгипті, Китаї, Росії, Бразилії.

2. Система літер - система, що використовується в Греції, згідно з якою всі готелі поділяються на чотири категорії, що позначаються літерами A, B, C, D. Вища Категорія якості готелів позначається de luxe. Приблизна відповідність категорії якості п'ятизіркового системі таке: de luxe відповідає п'ятизірковому рівню, готель категорії А - чотиризіркових рівню, категорії В - тризірковому, категорії С - двозіркових, категорії D - рівню готелю категорії «одна зірка».

3. Система корон або ключів поширена у Великобританії. Щоб перейти до звичних зіркам, потрібно від загального числа корон забрати одну, тобто у порівнянні з загальноєвропейською зіркою корона на одну одиницю вище.

4. Балова індійська система, в основі якої лежить оцінка готелю експертною комісією.

Класифікація готельних підприємств за розмірами. Місткість готелів визначається кількістю номерів чи місць. У статистичних даних часто призводять обидва ці параметра. За місткості одного номерного фонду готельні підприємства зазвичай поділяються на чотири категорії:

- малі (до 100-150 номерів);

- середні (від 100 до 300-400 номерів);

- великі (від 300 до 600-1000 номерів);

- гіганти (більше 1000 номерів).

Класифікація готелів за розмірами дозволяє порівнювати результати виробничої діяльності однотипних готелів. Крім того, розмір готелю свідчить, як правило, про повноту та якість сервісу (обсяг і якість додаткових послуг), а також побічно характеризує інші параметри.

Класифікація готельних підприємств за функціональним призначенням,

цільові готелі, які включають:

1. Готелі ділового призначення-готелі для туристів, основною метою і мотивом подорожі яких є професійна діяльність (бізнес, комерція, зустрічі, наради, симпозіуми, конференції, конгреси, обмін досвідом, навчання, професійні виставки, презентації продукції та тощо). До цієї категорії належать бізнес-готелі (комерційні готелі), конгрес-готелі, конгрес-центри, професійні клуб-готелі і відомчі готелі.

2. Готелі для відпочинку - готелі для туристів, основною метою і мотивом подорожі яких є відпочинок і лікування. До цієї категорії відносяться: курортні готелі, пансіонати і будинки відпочинку.

3. Транзитні готелі, які здійснюють обслуговування туристів в умовах короткочасної зупинки. Також готельні підприємства розташовуються на автотрасах. [20]

4. Готелі для постійного проживання.

Класифікація готелів за місцем розташування:

- готелі, розташовані в межах міста (готелі-люкс, готелі середнього класу, всі готелі ділового призначення;)

- готелі, що розташовані на морському узбережжі. У даному випадку дуже важливим є відстань до моря (50,100,150,200,250,300 м.);

- готелі, що розташовані в горах. Зазвичай це невеликі готелі в мальовничій гірській місцевості на туристському маршруті в найбільш зручному місці відпочинку.

Класифікація готелів за тривалістю роботи:

- працюючі цілодобово;

- працюючі два сезони;

- односезонних.

Класифікація готелів щодо забезпечення харчуванням:

- готелі, що забезпечують повний пансіон (розміщення + трьох разове харчування);

- готелі, що пропонують розміщення і лише сніданок.

Класифікація готелів за тривалістю перебування гостей:

- для тривалого перебування клієнтів;

- для короткочасного перебування;

Класифікація готелів за рівнем цін на номери:

- бюджетні;

- економічні;

- середні;

- першокласні;

- апартаментний;

- фешенебельні.

Класифікація готелів за формою власності:

- кондомініуми - готельні комплекси, приміщення і номерний фонд у яких проданий індивідуальним власникам, які проживають і здають в оренду ці приміщення відпочиваючим;

- таймерного - відмінність таймшерного готелів в тому, що викуповується не навмисно фонд, а довгострокове право на відпочинок у готелі або в ланцюзі готелів. [36]

За рівнем, асортименту і вартості послуг готелі поділяються на два типи: дешеві готелі або готелі з обмеженим сервісом, що пропонують мінімум послуг (наявність підприємств харчу-вання при таких готелях не обов'язкова); готелі «люкс» - побудовані за індивідуальними проектами, що відрізняються високоякісними меблями, добре обладнаними приміщеннями й укомплектовуються, як правило, обслуговуючим персоналом більшої кількості відносно числа номерів у них.

Готелі можна класифікувати за наявністю в них засобів пересування (транспорту), за формою власності (муніципальні, державні, приватні, орендовані тощо).

Виходячи з потреб клієнтури, готелі бувають різного призначення: для діловихлюдей (загального типу, відомчі, для нарад); готелі для відпочинку (туристські, курортні, для автотуристів, мотелі, кемпінги); спеціальні типи

готелів (для транзитних пасажирів, для спортсменів тощо).

Питання поверховості готелів залежать від економічних, містобудівних умов, нормативних вимог, конструкцій і будівельних матеріалів, методів зведення будинків, застосовуваних у тій або іншійкраїні. Будинки готелів за поверховістю поділяються на такі групи: малоповерхові(1-2 поверхи); середньоїповерховості(3-5 поверхів); підвищеної поверховості (6-9 поверхів); багатоповерхової категорії -10-16 поверхів; 2 категорії- 17-25 поверхів; 3 категорії- 26-40 поверхів); висотні будинки (понад 40 поверхів). [64]

1.4. Світовий досвід архітектурно-планувальних рішень та дизайну інтер’єрів малих готелів

Заслуговує на увагу ультрасучасний вестибюль з адміністративної стійкою, ефектно стилізовані інтер'єри з килимами, гламурної грою чорно-білих кольорів. (рис. 1.1)

Для розміщення готель надає 178 барвистих комфортабельних номерів Guest Rooms, оснащених комплектом туалетного приладдя від Aveda, 18 Suites - розкішних люксів з однією спальнею і 12 Specialty Rooms, серед яких Zone Rooms, Eats Rooms і Bunk Rooms. Номери мають оригінальний, яскравий

дизайн, модну і екстравагантну обстановку. Куріння в номерах забороняється.

Guest Rooms - комфортабельні номери, які складаються із спальні, ванної кімнати. Helix One-Bedroom Suites - розкішні люкси, які складаються із спальні, окремої вітальні з великим столом та кріслами, ванної кімнати. У люксах додатково є 2 телевізори з плоским екраном.

Specialty Rooms: Bunk Rooms - просторі і комфортабельні номери, ідеальні для груп або сімейного розміщення, які складаються із спальні з ліжком King size, окремої спальної зони з двоярусною ліжком, ванної кімнати. У номерах додатково є DVD-плеєр і комп'ютерні ігри Nintendo. Eats Rooms - просторі номери, які складаються із спальні з ліжком King size, повністю обладнаної кухонної зони, ванної кімнати. У номерах додатково є телевізор з плоским екраном і комп'ютерні ігри Nintendo. Zone Rooms - комфортабельні номери, оформлені в європейському стилі, які складаються із спальні з ліжком King size, затишній вітальні зони, ванної кімнати. У номерах додатково є телевізор з плазмовим екраном, DVD-плеєр і стереосистема. [73]

Рис. 1.1 Готель Helix у Вашингтоні

Готель Saguaro Palm Springs, що в Каліфорнії - це свято життя якийсь. Відкритий на початку 2012 року, він з першого погляду викликає посмішку на обличчі своїми яскравими різнобарвними фасадами і соковитими фарбами. Це справжній оазис серед пустинній природи, а гірські пейзажі лише підкреслюють всю унікальність цієї непересічної комплексу (рис. 1.2). [73]

Рис. 1.2 Готель Saguaro Palm Springs

MOODs готель вражаючий проект архітектури, розташований у центрі Праги, розроблений Володимир Зак і римські Vrtiska.

Готель MOODs пропонує значно інша атмосфера, ніж більшість інших готелів у своєму роді. Основною причиною тому дано у зв'язку з концепцією готелю інтер'єрів, які засновані на використанні органічних і натуральних матеріалів, таких як дерево, бамбук, на відміну від грубих природних матеріалів, таких як бетон, скло і нових технологій. Загальна концепція була створена з великий акцент на деталі і проникнення графічних елементів і інтер'єрів (рис. 1.3).

Рис. 1.3 Готель MOODs

 

Готель Настрою виник в житловому будинку в Klimentska вулиці , в самому центрі Праги, де Спочатку Банк був розташований на початку 90-х. Готель має MOODs 52rooms з ліжками Hästens. Можна знайти там два Mezonet квартир, багатофункціональний конференц-зал, масажний кабінет та бар. Простору в зоні реєстрації строкатими мохом стіни . Навколо центральної хромованою колонці розташований типовий замовлення диван. Домінуючі реєстратури створили стіну різання бамбукові палиці, яка знаходиться в рамках освітлених версії використовуються також за стійкою. Простір в передній частині бару прикрашені відшліфовані візерунок на шпалерах (рис. 1.4). [73]

Рис. 1.4 Готель MOODs

Будинок Вулиця бутік-готель в Мілані об'єднує візуальні вулиці в яскравих, важко ігнорувати колекцію просторів. Творець цієї унікальної концепції, Алессандро Россо, описує своє бачення: Місто стає вашим попутником. TownHouse вулиця будинок з усіма плюс готелю, це будинок з послугами готелю, що ви можете мати стільки на своє місце. Він співпрацював з італійським архітектором Сімоне Мікеле для розробки набору з чотирьох PHS (Постійна гостинності пробілів) з окремим входом і електронним управлінням алфавітно-цифровою клавіатурою (рис. 1.5).

Рис. 1.5 Town House бутік-готель

Чотири суміжних приміщень складають приватне анфіладі кімнат - три з них розташовані на 35 квадратних метрів, у той час як четвертий займає 50 квадратних метрів. У кожному номері вигоди від його власної вбиральні, ванною кімнатою і кухнею. Зелений Люкс, Люкс Помаранчевий, Червоний люкс і Жовтого Люкс не тільки зручні, але вони доповнюють враження від самого міста. Включення комерційних площ на першому поверсі будівлі в Мілані виявився приголомшливий приклад того, як гостинність приєднується творчість в успішній реалізації проекту (рис. 1.6).

Рис. 1.6 TownHouse бутік-готель

Бренд Missoni почав свій шлях до всесвітньої слави в 1953 році , коли подружжя Оттавіо і Розіта Міссоні заснували власний модний будинок. Їх дизайн підкорив весь світ унікальним стилем : яскравими фарбами і самобутністю. У 80 - х роках модний дім випустив лінію домашнього текстилю. На сьогодні крім ліній модного одягу, текстилю, дизайнерських меблів і ароматів, компанія володіє однойменною мережею готелів.

Hotel Missoni став спільним проектом компанії з мережею Rezidor Hotel Group. З трьох запланованих готелів , перший був відкритий в самому серці Единбурга 8 червня 2009 року. Готель мав успіх, тому відкриття другого - в Кувейті - стало лише справою часу. Мережа готелів класу люкс об'єднує не тільки знамените ім'я творців, але й унікальний дизайн, в якому безпомилково можна вгадати власників, так люблячих експерименти з кольоровими візерунками (рис. 1.7). [80]

Рис. 1.7 Готель Missoni в Кувейті

Номери рясніють різними відтінками, особливо виділяється поєднання м'ятного і сонячно - помаранжевого, така своєрідна барвиста метафора пустелі і затоки.Яскравість стін і меблів доповнюється великою кількістю малюнків Квіти на оббивці дивана, подушки з африканськими мотивами і картате полотно над ліжком поєднуються найкращим чином.Інтер'єр доповнюють витончені деталі: вази і світильники незвичайної форми, нитяні штори(рис. 1.8).

Рис. 1.8 Готель Missoni в Кувейті
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.