Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Музичне мистецтво. Жанри вокальної та інструментальної музикиМузичний жанр- багатозначне поняття, що характеризує класифікацію музичної творчості за родами і видами, з огляду на їх походження, умови виконання, сприймання та інші ознаки (зміст, структура, засоби виразності, склад виконавців тощо). Поняття музичного жанру відображає основну проблему музикознавства і музичної естетики - взаємозв'язок між позамузичними факторами творчості з її суто музичними характеристиками. Музичний жанр є одним із найважливіших засобів художнього ототожнення.

Поняття музичного жанру побутує в різних аспектах:

· широкому - оперний жанр, симфонічний жанр, камерний жанр і т.д.;

· вузькому - велика опера, комічна опера, лірична опера, музична драма і т.д.; симфонія, камерна симфонія, сюїта; увертюра; симфонічна поема; соната, квартет і т.д.; арія, аріозо, каватина, романс, пісня і т.д.

Склад виконавців і спосіб виконання визначають найпоширеніший поділ музичних жанрів на вокальний та інструментальний, які, своєю чергою, диференціюються за специфічнішими ознаками.

Вивчення жанру ведуться по трьох основних напрямках:

· Вивчення конкретних музичних жанрів

· Вивчення класифікації жанрів

· Вивчення сутності поняття жанру

[ред.] Класифікація жанрів

Існують різні способи класифікації музичних жанрів. Музикознавець Т.В. Попова пропонує класифікувати жанри за умовами їх побутування і виконання. За цією класифікацією розрізняють жанри:

1. Народної музики (музичний фольклор)

2. Розважальної музики (в т.ч. музика сучасної естради)

3. Камерної музики (що виконується камерними ансамблями)

4. Симфонічної музики (виконується великими оркестрами)

5. Хорової музики (виконується хоровими колективами)

6. Театральної музики (в т.ч. опери, музики до спектаклів, кінофільмів і т.п.)

В.А. Цукерман пропонує класифікувати жанри за змістовними ознаками:

1. Ліричні жанри

2. Епічні жанри

3. Концертні

4. Картинні (програмова музика)

А.Н. Сохор пропонує класифікувати жанри за т.зв. «жанровим змістом»

1. культові та обрядові

2. масово-побутові

3. концертні

4. театральні

Функції жанрів

Музичний жанр може мати такі функції:

· Комунікативні, пов'язані з організацією художнього спілкування

· Семантичні, що визначають зміст художнього твору

· Тектонічні (структуротворчі), що визначають побудову твору

Музика - вид мистецтва, що відбиває дійсність і впливає на людину за допомогою осмислених і особливим образом організованих звукових послідовностей, що складаються в основному з тонів. Музика — специфічний різновид звукової діяльності людей. З іншими різновидами (мова, інструментально-звукова сигналізація і т.д.) її поєднує здатність виражати думки, емоції і вольові процеси людини в чутній формі і служити засобом спілкування людей і управління їх поводженням. Разом з тим вона істотно відрізняється від всіх інших різновидів звукової діяльності людей. Зберігаючи деяку подобу звуків реального життя, музичне звучання принципово відрізняються від них строгою висотною і часовою (ритмічною) організованістю. Ці звучання входять в історично сформовані системи, основу яких складають тони. У кожному музичному творі тони утворюють свою систему вертикальних з'єднань і горизонтальних послідовностей — його форму.
У змісті музики чільну роль відіграють емоційні стани і процеси (а також вольові устремління). Їхнє провідне місце в музичному змісті визначається звуковою (інтонаційною) і часовою природою музики, що дозволяє їй, з одного боку, спиратися на багатовіковий досвід зовнішнього виявлення людьми своїх емоцій і передачі їхнім іншим членам суспільства насамперед і головним чином за допомогою саме звуків і, з іншого боку — адекватно виражати емоційне переживання як рух, процес із усіма його змінами і відтінками, динамічними наростаннями і спадами, взаємопереходами емоцій і їхніх зіткнень.

Висновок
Мистецтво - складова частина духовної культури людства. До мистецтва відносять групу різновидів людської діяльності - живопис, музику, театр, художню літературу і т.п. Музика - вид мистецтва, що відбиває дійсність і впливає на людину за допомогою осмислених і особливим образом організованих звукових послідовностей, що складаються в основному з тонів. Даний вид мистецтва розкриває не тільки психологічні стани людей, але і їхні характери. Широко розповсюджене визначення музики як «мови душі».

Нові принципи музичного мислення. Хор, гімн, романс, арія, опера, соната, симфонія, реквієм, концерт, ораторія

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.