Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Історичні умови виникнення філософії марксизмуФілософія марксизму створена К.Марксом(1818-1883) і Ф.Енгельсом(1820-1895). її виникнення — закономірний результат розвитку матеріального і духовного життя суспільства. Виникнення марксистської філософії було обумовлене певними історичними умовами, спиралось на свої теоретичні джерела і природничонаукові передумови.

Великий вплив на формування філософських поглядів К. Маркса і Ф. Енгельса справи.» я німецька класична філософія, особливо праці Гегеля і Фейєрбаха. Діалектичні ідеї» в переробленому вигляді сприяли формуванню матеріалістичної діалектики. В своїй критиці ідеалістичних поглядів Гегеля Маркс спирався на всю матеріалістичну традицію і, перш за все, на матеріалізм Фейєрбаха. Матеріалістична діалектика Маркса є результатом суттєвої переробки ідеалістичної діалектики Гегеля і метафізичного матеріалізму Фейєрбаха.

Крім німецької класичної філософії теоретичною передумовою виникнення марксизму взагалі і марксистської філософії зокрема була теоретична спадщина представників англійської класичної буржуазної політичної економії та французького утопічного соціалізму.
Так, кращі представники англійської політичної економії А.Сміт і Д.Рікардо відкрили ряд законів буржуазного виробництва, створили теорію трудової вартості, що сприяла створенню Марксом і Енгельсом соціальної філософії — історичного матеріалізму.

Суперечності між багатими і бідними, між експлуататорами і експлуатованими давно викликали гнівний протест в серцях благородних людей, які мріяли про соціальну справедливість. Яскравим проявом цього протесту в історії соціальної думки став утопічний соціалізм. Найбільш видатні його представники — Ш.Фур'є, Ф.Сен-Сімон і Р.Оуен — піддали глибокій і гострій критиці суперечності капіталізму, висловили ряд геніальних здогадів про нове соціалістичне суспільство, зокрема про суспільну власність на засоби виробництва, ліквідацію експлуатації людини людиною, перетворення праці в джерела насолоди і ін. Одначе вони не вбачали реальної сили, яка б могла здійснити соціалістичні перетворення.

Велику роль у формуванні марксистського філософського вчення відіграв бурхливий розвиток природознавства. Особливе місце належить трьом великим науковим відкриттям першої половини XIX ст., які дали можливість зробити ряд нових, принципово важливих філософських висновків, сприяли утвердженню діалектичного способу мислення. Це, перш за все, відкриття німецьким природознавцем Ю.Майєром закону перетворення і збереження енергії. В цьому законі основоположники марксизму побачили підтвердження принципів матеріальної єдності світу, вічності і нестворюваності матерії та руху, єдності різноманітних форм руху, їх взаємодію і взаємоперехід.

У 1828-1831 р. німецькими біологами Т.Шванномі Т.Шлейденом була створена клітинна теорія живої речовини, яка дозволила зробити філософський висновок про внутрішню єдність живих організмів і про те, що основою цієї єдності є клітина.
На початку 40-х р. XIX ст. англійський природодослідник Ч.Дарвін створив еволюційну теорію розвитку живої природи. Вчення Дарвіна нанесло руйнівний удар по релігійних уявленнях про походження життя на планеті і виникнення людини, що сприяло торжеству ідеї розвитку.

Таким чином, філософія марксизму виникла не на порожньому місці, а була обумовлена закономірним суспільним розвитком, Здобутками теорії в галузі суспільствознавства та природознавства. Виникнення філософії марксизму свідчило про якісну зміну змісту соціальної ролі філософської думки у всій системі наукового знання і практичного перетворення дійсності.

Принципова відмінність філософії марксизму від найближчих його попередників полягає в тому, що К.Маркс і Ф.Енгельс зробили спробу:

1) поєднати матеріалізм і діалектику, критично переробивши діалектику Гегеля й антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха;
2)застосувати матеріалістичну діалектику до пізнання суспільства;
3) визначити рушійну силу суспільного розвитку і заявити про готовність служити їй.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.