Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінар 4. Диспозиційний напрям у психології особистості (2 год.) 

Питання для обговорення

 

1. Загальна характеристика диспозиційного напряму у теорії особистості

2. Диспозиційна теорія особистості Гордона Оллпорта

3. Теорія типів особистості Ганса Айзенка

4. Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела

 

Рекомендована література

 

1. Психология личности. Самара 2000, т. 1 Зарубежная психология.

2. Психология и психоанализ характера. Самара, 2000.

3. Шульц Д.П., Шульц С.Э.История современной психологии / Пер. с англ. А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л.Царук / Под ред. А.Д. Наследова. – СПб.: Изд-во «Евразия», 2002.- 532с.,ил.

4. Фрейдглер Р.Ф., Фейдимен Д., Личность. Теории, упражнения, эксперименты. М.: “Олимп-пресс”, 2002.

5. Хьел Ю., Зиглер. Теории личности. Москва-Харьков-Минск ,2002.

6. Первин Лоурен, Джон Оливер Психология личности. Теории и исследования. М., 2000.

 

Семінар 5. Тенденції розвитку необіхівіоризму та ідеї ізоморфізму в психології (2 год.)

 

Питання для обговорення

 

1. Радикальний біхевіоризм Скінера Б.Ф.

2. Експериментальний аналіз поведінки.

3. Ідея ізоморфізму в психології: концепції Келера, Кофки, Вертгеймера.

 

Рекомендована література

 

1. Психология личности. Самара 2000, т. 1 Зарубежная психология.

2. Шульц Д.П., Шульц С.Э.История современной психологии / Пер. с англ. А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л.Царук / Под ред. А.Д. Наследова. – СПб.: Изд-во «Евразия», 2002.- 532с.,ил.

3. Хьел Ю., Зиглер. Теории личности. Москва-Харьков-Минск ,2002.

4. Первин Лоурен, Джон Оливер Психология личности. Теории и исследования. М., 2000.

Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер Теорія личности. Пер. а англ. И.Б. Гриншпун. – М.: ЗАЛ Изд-во ЭКСМО-Пресс. 2000. – 592 с.

 

Семінар 6. Когнітивний підхід у психології (2 год)

 

Питання для обговорення

 

1. Загальна характеристика когнітивного підходу до особистості.

2. Теорія поля Курта Левіна

3. Н. Вінер і виникнення кібернетичного напряму у психології

 

Рекомендована література

1. Психология личности. Самара 2000, т. 1 Зарубежная психология.

2. Шульц Д.П., Шульц С.Э.История современной психологии / Пер. с англ. А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л.Царук / Под ред. А.Д. Наследова. – СПб.: Изд-во «Евразия», 2002.- 532с.,ил.

3. Хьел Ю., Зиглер. Теории личности. Москва-Харьков-Минск ,2002.

4. Первин Лоурен, Джон Оливер Психология личности. Теории и исследования. М., 2000.

5. Миллер Д., Галентер Ю., Прибрам К. Планы и структуры поведения. М., 1965.

6. Винер Н., Кибернетика и общество. М., 1958.

7. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер Теорія личности. Пер. а англ. И.Б. Гриншпун. – М.: ЗАЛ Изд-во ЭКСМО-Пресс. 2000. – 592 с.

 

 

Змістовий модуль ІІІ

Розвиток гуманістичної психології у ХХІ столітті

 

Семінар 7. Інтегральна психологія (2 год.)

 

Питання для обговорення

 

1. Основні теоретичні передумови виникнення інтегральної психології.

2. Р. Ассаджолі та його психосинтез. Уявлення Ассаджолі про природу людини.

3. Структура особистості у психосинтезі.

 

Рекомендована література

1. Ассаджиоли Р. Методы и практика психосинтеза. М., Мир, 1993.

2. Байрашев С.В. Психология в медицине. М., Норма, 2002.

3. Бирюков М.А. Психология личности. М., Наука, 1999.

4. Евсеев И.О. Основы психоанализа. М., Просвещение, 2001.

 

Семінар 8. Трасперсональний підхід у психології (2 год.)

 

Питання для обговорення

 

1. Трасперсональний підхід до людини.

2. Метод холотропного занурення та ребефінгу (С. Грофф)

3. Поняття про перинатальні матриці.

4. Перинатальна психологія: основні підходи та значення.

 

Рекомендована література

 

1. Инновационная психотерапия / Под ред. Д. Джоунса. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.

2. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: (Учб. посібник для студентів ст.курсів психод. фак. та від-нь ун-тів) – Харків: Фоліо, 1996. – 237 с.

3. Гроф С. Области человеческого бессознательного.М., 2003.

4. Гроф С. Космическая игра: Исследование рубежей космического сознания.М., 1997.

 

Семінар 9. Позитивна психологія (2 год.)

Питання для обговорення

1. Поняття психосоматичної особистості та її особливості.

2. Концепція та основні методологічні принципи позитивної психології .

3. Модель конфлікту у позитивній психології.

4. Основні методи позитивної психології.

 

Рекомендована література

 

1. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. - М.: Медицина, 1996. – 464 с.

2. Селигман Мартин Э. П. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни/ Перев. с англ. — М.: Издательство «София», 2006. —368 с.

  1. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 992 с.
  2. Ахола Т., Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия. (Терапия, фокусированная на решении). СПб.: Речь, 2000.
  3. Кондратенко В. Т., Донской Д. И., Игумнов С. А. Общая психотерапия. М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2001.
  4. Пезешкиан Н. Торговец и попугай. М.: Прогресс, 1992.
  5. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как психотерапевт. М.,1993.
  6. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. М:. Медицина, 1996.
  7. Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни: тренинг разрешения конфликтов. СПб.: Речь, 2001.
  8. Пезешкиан X. Основы позитивной психотерапии. Архангельск, 1993.

 

 

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.