Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Об'єкт корисної моделіОб'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

(Витяг з п. 2 ст. 460 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Об'єкт раціоналізаторської пропозиції

Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес.

(Витяг з п. 2 ст. 481 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Об'єкт промислового зразка

Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній ви­гляд промислового виробу.

(Витяг з п. 2 ст. 461 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України, 2003, № 11).

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

(Витяг з п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-ХІІ від 15.12.1993 // Відомості Верхов­ної Ради України, 1994, № 7).

Об'єкт промислової власності

Об'єкт промислової власності — винаходи, корисні моделі, про­мислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування та позначення походження чи найменування місця походження товарів, а також недопущення недобросовісної конкуренції.

(Витяг з п. 1.1 наказу Міністра оборони України від 05.03.2001 р. № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України, 2001, № 12).

 

Оприлюднення (розкриття публіці) твору

Оприлюднення (розкриття публіці) твору — здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публіч­ної демонстрації, публічного сповіщення тощо.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

 

Опублікований (випущений у світ) твір

Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодо­ступних електронних системах інформації.

(Витяг з п. 1 ст. 442 Цивільного кодексу України № 435-ІУ від 16.01.2003р. //Офіційний вісник України, 2003, № 11).

 

Опублікування твору, фонограми, відеограми

Опублікування твору, фонограми, відеограми — випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) сумі­жних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи інши­ми способами примірників твору, фонограми, відеограми у кіль­кості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інфо­рмації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або пере­дачі права власності на них чи володіння ними іншими способа­ми. Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається та­кож депонування рукопису твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одер­жання в ньому примірника (копії) твору, фонограми, відеограми.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

 

Організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами)

Організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) — організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

 

Організація мовлення

Організація мовлення — організація ефірного мовлення чи орга­нізація кабельного мовлення.

(Витяг з ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13).

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.