Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Аналіз показників прибутку ТОВ «Хлібодар»Прибуток є важливим показником діяльності підприємства. Саме від нього залежить рішення про продовження підприємством функціонування на ринку. Проведемо аналіз показників прибутку ТОВ «Хлібодар» у вигляді таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Динаміка показників прибутку ТОВ «Хлібодар»

Назва показника Роки Відхилення
2012/2011 2013/2012
абс. віднос. абс. віднос.
Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції 73,54 -8432 -11,12
Повна собівартість реалізованої продукції 93,51 -12641 -22,03
Валовий прибуток 31,35 22,84
Інші операційні доходи -6193 -89,39 385,17
Адміністративні витрати 0,34 44,96
Витрати на збут 36,25 41,72
Інші операційні витрати -6052 -90,02 -137 -20,42
Фінансовий результат від операційної діяльності 26,46 24,67
Фінансові витрати 82,73 13,50
Інші витрати -94 -100,00 -
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 15,62 29,88
Податок на прибуток від звичайної діяльності -170 -28,62 56,60
Чистий прибуток 33,54 24,09

На ТОВ «Хлібодар» спостерігається збільшення у 2013 році основного чинника, що впливає на чистий прибуток – чистого доходу на 73,54%, а у 2014 році показник зменшується на 11,12%. Розмір виручки від реалізації залежить від обсягів і структури виробництва за видами продукції та ринкових цін кожного виду. Зменшення даного показника є негативним для підприємства, оскільки свідчить про зменшення ринкового попиту на продукцію.

Валовий прибуток має тенденцію до зростання. Так у 2013 році порівняно з 2012 він зріс на 31,35%, а у 2014 в порівнянні з 2013 зріс ще на 22,84%.

Фінансовий результат від операційної діяльності, пов’язаної, як правило, з реалізацією інших оборотних активів, іноземної валюти та з операційною орендою активів на ТОВ «Хлібодар» показує прибуток за весь період, що аналізується. Так у 2013 році порівняно з 2012 прибуток збільшився на 26,46 тис. грн., а у 2014 в порівнянні з 2013 р. збільшився на 862 тис. грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування збільшився на 15,62% у 2013 році порівняно з 2012, та зріс на 29,88% у 2014 порівняно з 2013 роком. Це зумовлено тим, що доходи від звичайної діяльності перевищують витрати. Прибуток від звичайної діяльності характеризує фінансовий результат від всіх традиційних для даного підприємства видів діяльності й господарських операцій.

Щодо чистого прибутку, то спостерігається тенденція зросту протягом усього періоду: у 2013 р. порівняно з 2012 на 33,54%, у 2014 р. в порівнянні з 2013 р. показник зріс на 24,09%, що є позитивною тенденцією, оскільки чистий прибуток є найважливішим показником, який є джерелом подальшого розвитку підприємства. Динаміка фінансових результатів діяльності ТОВ «Хлібодар» за 2012-2014 роки відображена на рис. 2.2.

Рисунок 2.2. Динаміка фінансових результатів діяльності ТОВ «Хлібодар» за 2012-2014 роки

 

2.3. Аналіз оборотних коштів ТОВ "Хлібодар"

 

Проведемо структурно-динамічний аналіз оборотних засобів ТОВ "Хлібодар" за 2013-2014 роки. Табл. 2.3 містить інформацію про види оборотних коштів підприємства, їх структуру і динаміку на протязі 2013-2014 років.

Таблиця 2.3. Структурно-динамічний аналіз оборотних засобів ТОВ "Хлібодар" за 2013-2014 роки

№ з/п Види оборотних коштів Роки Відхилення
тис. грн Пв % тис. грн Пв % тис. грн Пв %
Виробничі запаси 11,57 13,58 2,00
Незавершене виробництво 0,02 0,15 0,13
Готова продукція 0,39 0,61 0,23
Товари 4,36 17,43 13,07
Дебіторська заборгованість за товари, роботи 75,05 60,90 -14,16
Дебіторська заборгованість за розрахунками 6,47 5,86 -0,61
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,76 0,97 0,21
Інші оборотні активи 1,38 0,51 -94 -0,86
Всього

 

Рисунок 2.3. Динаміка оборотних активів ТОВ "Хлібодар" за 2013-2014 роки

Проаналізувавши табл. 2.3 і рис. 2.3 можна побачити, що загальна величина оборотних активів ТОВ "Хлібодар" протягом досліджуваного періоду складала: у 2013 році – 15192 тис. грн., у 2014 році – сума оборотних активів зростає на 7282 тис. грн. і становить 22474 тис .грн.

Основну частку у структурі оборотних коштів підприємства у 2014 році займає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, а саме – 13686 тис. грн. і 60,9%. Виробничі запаси, дебіторська заборгованість за розрахунками та товари складають велику частку у загальній величині оборотних коштів підприємства: виробничі запаси – 3051 тис. грн. і 13,58%, дебіторська заборгованість за розрахунками – 1316 тис. грн. і 5,86%, товари – 3917 тис. грн. і 17,43%.

Меншу частку займали готова продукція (139 тис. грн. і 0,61%), грошові кошти та їх еквіваленти (218 тис. грн. і 0,97%).
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.